Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Wallasa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Rolnictwo polskie w obliczu integracji z Unią Europejską : politologiczna i ekonomiczna analiza wybranych aspektów problemu : praca zbiorowa / pod red. nauk. Macieja Walkowskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : UAM, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-007231] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089549] (1).
Lists:
Przezwyciężanie wrogości i nacjonalizmu w Europie : praca zbiorowa / pod red. Czesława Mojsiewicza i Krzysztofa Glassa ; Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Publisher: Toruń ; Poznań : Adam Marszałek, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-088985] (1).
Integracja europejska na początku XXI wieku : wybrane problemy / pod red. Radosława Fiedlera ; Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Europa - Polska - migracja / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Radosława Fiedlera. Publisher: Poznań : INPiD UAM, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Przegląd Politologiczny / [red. nacz. Kazimierz Robakowski]. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM, 1996-. Other title: Political Science Review.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-203] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-203] (13).
Bariery rozwoju na progu XXI wieku : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wallasa. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Prasa dawna i współczesna : praca zbiorowa. Cz. 4 / pod red. Bogumiły Kosmanowej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-081904] (1).
Prasa dawna i współczesna : praca zbiorowa. Cz. 5 / pod red. Bogumiły Kosmanowej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-081903] (1).
Zjawiska patologii społecznej : przyczyny - przebieg - skutki / Stanisław Piotr Zakrzewski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Media lokalne i społeczeństwo : wybrane zagadnienia na przykładzie prasy lokalnej w Wielkopolsce / Ryszard Kowalczyk. Publisher: Poznań : Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Zbliżanie się Wschodu i Zachodu : studia - analizy - rozpoznania / red. nauk. Piotr Kraszewski, Tadeusz Miluski i Tadeusz Wallas ; Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-091958] (1).
Kultura polityczna w Polsce : praca zbiorowa. (T. 2), Mity i fakty / pod red. Marcelego Kosmana ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-092377] (1).
Prasa dawna i współczesna : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Bogumiły Kosmanowej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-092961] (1).
Media Dawne i Współczesne : praca zbiorowa / pod red. Bogumiły Kosmanowej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Zakład Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2006-. Other title: MDiW.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1318] (4).

Powered by Koha