Your search returned 40 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rola rozumu w decyzjach moralnych : etyka Davida Hume'a / Mirosław Rutkowski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Służby publiczne : materiały IX Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Wrocław - Karpacz, 1982 / [red. tomu Jan Jończyk] ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-009425] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011697] (1).
Konstytucyjny model tworzenia prawa w PRL / pod red. Kazimierza Działochy. Publisher: Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-012022] (1).
Jedność i podział władzy w Polsce Ludowej / Władysław Zamkowski. Publisher: Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-021525] (1).
Funkcja prawna konstytucji socjalistycznej / Janusz Trzciński. Publisher: Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-021953] (1).
Pracownicza odpowiedzialność kadry kierowniczej : materiały XII Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1985 / [red. tomu Walerian Sanetra]. Publisher: Wrocław : Wydaw. UW, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-008017] (1).
Inwalidztwo i rehabilitacja : materiały VI Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, styczeń 1979 r. / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-008068] (1).
Ubezpieczenie chorobowe : materiały Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, Wrocław, wrzesień 1984 / [red. t. Jan Jończyk] ; Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-008050] (1).
Ubezpieczenie społeczne rodziny : materiały II Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, Wrocław, wrzesień 1985 / [red. t. Jan Jończyk] ; Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-008054] (2).
Opieka zdrowotna : materiały V Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, Wrocław, wrzesień 1989 / [red. Jan Jończyk]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-008059] (1).
Koncepcje i problemy ubezpieczenia społecznego : materiały IV Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, Wrocław, wrzesień 1987 / [red. Jan Jończyk]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-008058] (1).
Prawo pracy wynalazczej : materiały XV Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1988 / [red. tomu Walerian Sanetra]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-068711] (1).
Odpowiedzialność zbiorowych podmiotów prawa pracy : materiały XIV Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1987 / [red. Walerian Sanetra]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-068705] (1).
Z problematyki stosunków pracy w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Miedzi w Lubinie : II Zimowa Szkoła Prawa Pracy, Karpacz, 1975 / [Walerian Sanetra et al.] ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskego, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-008020] (1).
Kodeks pracy 1975-1985 : materiały XIII Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1986 / [red. tomu Walerian Sanetra] ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo UWr, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-008031] (1).
Pozycja prawna dyrektora przedsiębiorstwa państwowego / [kol. red. K. Fiedor et al. ; red. nauk. Walerian Sanetra] ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-008023] (1).
Związki zawodowe / Jan Jończyk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-008024] (1).
Zbiorowe stosunki pracy i ich prawne uregulowanie : referat na konferencję Komitetu Nauk Prawnych PAN, marzec 1981 / Jan Jończyk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-008025] (1).
Regulaminy i inne regulacje wewnątrzzakładowe w wielkich przedsiębiorstwach / [red. tomu Walerian Sanetra]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-008084] (2).
Zakład pracy : materiały IV Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, styczeń 1977 / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1977. Other title: Ustawa o ustroju kolegiów do sprawa wykroczeń..Availability: Copies available for loan: [M-008089] (1).
Pracownicze współzarządzanie : materiały VII Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, styczeń 1980 r. / [red. tomu Jan Jończyk] ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-008093] (1).
Stosowanie prawa w zakładzie pracy / Jan Jończyk, Jerzy Wróblewski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-008099] (1).
Lokalne normy prawa pracy : materiały III Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, 12-16 stycznia 1976 / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-008107] (1).
Problemy stosowania prawa pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym / Jan Jończyk, Walerian Sanetra, Herbert Szurgacz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-008157] (1).
Zarys prawa socjalnego Republiki Federalnej Niemiec / Hans F. Zacher ; red. i przygotowanie wersji polskiej Herbert Szurgacz. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985. Other title: Einführung in das Sozialrecht der Bundesrepublik Deutschland.Availability: Copies available for hold on place: [M-008183] (1).
Krajowa Konferencja Prawa Pracy, Lublin - Wrocław, 2-4 czerwca 1975 r. : streszczenie dyskusji oraz inne materiały konferencji = The National Conference on Labour Law, Lublin - Wrocław, June, 2nd-4th, 1975 : the resume of discussion and other informations about the conference. Publisher: Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1976. Other title: National Conference on Labour Law, Lublin - Wrocław, June, 2nd-4th, 1975 : the resume of discussion and other informations about the conference.Availability: Copies available for hold on place: [M-008195] (1).
Prawo o związkach i zrzeszeniach zawodowych : materiały X Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1983 / [red. Jan Jonczyk] ; Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-009424] (1).
Poznanie prawa pracy : materiały VIII Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1981 / Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-009426] (1).
Studia nad udziałem grup interesów w procesie tworzenia prawa / Kazimierz Działocha, Janusz Trzciński, Krzysztof Wójtowicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-015146] (1).
Polska klasa średnia / Henryk Domański ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-005821] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101351] (1).

Powered by Koha