Your search returned 2122 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustrój polityczny Republiki Federalnej Niemiec / Leszek Garlicki ; [wyd. we współpr. z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego]. Publisher: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-006175] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039725] (1).
Główne religie współczesnego świata / pod red. Jacka M. Majchrowskiego ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : COM SNP, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-015101] (1).
Zarządzanie : teoria i praktyka / red. nauk. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski ; aut. Aleksander Chrostowski [et al.] ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006310] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Trudna sztuka polityki : szanse, ryzyko, błąd / pod red. Tadeusza Klementewicza. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1996. Other title: Difficult art of politics.Availability: Copies available for hold on place: [M-068361] (1).
Edukacja i polityka : wybrane problemy postaw społeczno-politycznych polskich nauczycieli, studentów i uczniów z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych / Bronisław Gołębiowski ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-073291] (1).
Amerykańska wojna w Wietnamie, 1965-1973, w opinii dwóch pokoleń społeczeństwa polskiego / Piotr Ostaszewski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Amerykańskich. Uniwersytet Warszawski, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-037274] (2).
  Copies available for hold on place: [M-074394] (1).
Stygmat instytucji : społeczne postrzeganie wychowanków domów dziecka / Monika Sajkowska ; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-070581] (1).
Subsydiarność / red. Dariusz Milczarek . Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. Other title: Subsidiarity.Availability: Copies available for loan: [M-044896] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089024] (1).
Child and values / Anna Titkow ; Polish Academy of Sciences. Institute of Philosophy and Sociology, University of Wasaw. Institute of Sociology. Publisher: Warszawa : The Institute of Philosophy and Sociology, 1984. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-012856] (1).
Anatomia patologiczna : ogolna i szczegółowa. Cz. 2, Zmiany wsteczne / Ludwik Paszkiewicz. Edition: Wyd. 3 przejrzane i uzupeł.Publisher: [Warszawa] : nakł. Koła Medyków S.S.S.M.U.W., 1947. Other title: Zmiany wsteczne.Availability: Copies available for loan: [M-068708] (1).
Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej : wprowadzenie do teorii i praktyki / Michael Tracy ; [tł. z ang.: Jerzy Wilkin et al.]. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych : Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1997. Other title: Food and agriculture in a market economy.Availability: Copies available for loan: [M-007218] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089559] (1).
Problemy komunikacji międzykulturowej : lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka / kom. red. Barbara Z. Kielar [et al.]. Publisher: Warszawa : "Graf-Punkt", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-055889] (1).
Nowe tendencje w doktrynach neokapitalistycznych / Teodor Filipiak ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-007840] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011798] (1).
Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Hubert Izdebski, Michał Kulesza. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Liber, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-058694] (3).
  Checked out (1).
Aktualne problemy Republiki Federalnej Niemiec = Aktuelle Probleme der Bundesrepublik Deutschland / red. nauk. Lucjan Meissner. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa UW, 1979. Other title: Aktuelle Probleme der Bundesrepublik Deutschland.Availability: Copies available for hold on place: [MA-006219] (1).
Socjologia nauki : zarys problematyki : [praca zbiorowa] / pod red. Zbigniewa Krawczyka ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : COM SNP UW, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-070806] (1).
Psychologia polityki : wybór tekstów z radzieckiej literatury naukowej / wybór i oprac. Tadeusz Bodio, Elżbieta Piechocka-Blaszke ; Uniwersytet Warszawski. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych et al. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-068365] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068375] (1).
Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski / Bartosz Jankowski ; praca pod kier. Michała Kuleszy. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-065806] (1).
Źródła prawa pracy / red. Ludwik Florek. Publisher: Warszawa : "Liber", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Problemy społeczne Stanów Zjednoczonych / Tadeusz Kowalak ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-005792] (3).
  Copies available for hold on place: [M-088893] (1).
Lists:
Wstęp do teorii organizacji i zarządzania / Witold Kieżun ; [aut. rozdz. VIII Bolesław R. Kuc] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Organizacji i Kierowania. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-011628] (1).
Egoizm i problem zachowań prospołecznych / Krzysztof Kiciński ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-009788] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021959] (1).
Przesłanki tworzenia i działalności przedsiębiorstw wielonarodowych / Leon Żurawicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa UW, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-012588] (1).
Absorpcja kwalifikacji w procesie pracy w polskich przedsiębiorstwach w latach osiemdziesiątych / Krzysztof Opolski, Włodzimierz Włodarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-024059] (16).
  Copies available for hold on place: [M-011290] (1).
Ewolucja przedsiębiorstw ery informacji / Tadeusz Kasprzak. Publisher: Warszawa : Katedra Cybernetyki i Badań Operacyjnych. Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce / [red. Małgorzata Bednarkiewicz] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-101521] (1).
Procesy i systemy informacyjne w środowisku wirtualnym / red. nauk. Józef Oleński. Publisher: Warszawa : Nowy Dziennik : Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-081721] (1).
Historia Polski wiek XIX-XX : wybór tekstów : dla studentów Zawodowego Studium Administracyjnego / Uniwersytet Warszawski. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1967. Other title: Historia Polski w. XIX-XX.Availability: Copies available for loan: [M-011322] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009824] (1).
Przedmiot, problematyka i metody badań andragogiki / Lucjan Turos. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-068709] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068710] (1).

Powered by Koha