Your search returned 42 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Etniczne odsłony pogranicza : kwestie etniczne a pogranicze polsko-niemieckie : praca zbiorowa / pod red. Wiesława S. Burgera. Publisher: Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Informatyk na rynku pracy / redakcja naukowa Agnieszka Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-072581] (1).
Tożsamość kulturowa i pogranicza identyfikacji / pod red. Ingi Iwasiów i Aleksandry Krukowskiej. Publisher: Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003597] (4).
  Copies available for hold on place: [M-101392] (1).
Ontologiczne źródła "świadomości fałszywej" / Halina Perkowska. Publisher: Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-029520] (1).
Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce : wybrane zagadnienia / red. Tomasz Bernat ; Koło Naukowe Ekonomii AS, Katedra Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-029960] (1).
Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze / Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 1987-2010. Other title: Roczniki Prawnicze | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego..Availability: Copies available for hold on place: [CA-887] (2).
Funkcjonowanie rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w systemie wychowania prewencyjno-resocjalizacyjnego dzieci i młodzieży / Wiesława Kubiak. Publisher: Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-032190] (1).
Finanse zagraniczne MSP : wybrane problemy / Aurelia Bielawska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045844] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Ekonomika turystyki / redaktor naukowy Aleksander Panasiuk ; autorzy: Agnieszka Lewandowska [i 6 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-066270] (4).
Bezpiecznie czy niebezpiecznie? : wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzańskiej. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-099201] (1).
Wstęp do informatyki w zarządzaniu / pod red. Edwarda Kolbusza i Izabeli Rejer. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-105296] (1).
Geografia turystyczna / Eugeniusz Mazur ; Uniwersytet Szczeciński. Edition: Wyd. 1 dodruk.Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Turystyka uzdrowiskowa : materiały do studiowania / Agnieszka Lewandowska ; Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058951] (4).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:
Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego / [red. nauk. Beata Meyer, Aleksander Panasiuk]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Other title: IV Ogólnopolska konferencja naukowa Zagospodarowanie turystyczne, Szczecin-Skandynawia, 30 maja - 1 czerwca 2007 r. | Czwarta Ogólnopolska konferencja naukowa Zagospodarowanie turystyczne, Szczecin-Skandynawia, 30 maja - 1 czerwca 2007 r. | Zagospodarowanie turystyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:
Elementy zagospodarowania turystycznego / [red. nauk. Beata Meyer, Aleksander Panasiuk]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Other title: IV Ogólnopolska konferencja naukowa Zagospodarowanie turystyczne, Szczecin-Skandynawia, 30 maja -1 czerwca 2007 r. | Czwarta Ogólnopolska konferencja naukowa Zagospodarowanie turystyczne, Szczecin-Skandynawia, 30 maja -1 czerwca 2007 r. | Zagospodarowanie turystyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:
Informacja turystyczna / [red. nauk. Aleksander Panasiuk]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-067849] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Jakość usług turystycznych / pod red. Aleksandra Panasiuka. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-007085] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu / [red. nauk. Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Lists:
Polityka innowacyjna w transporcie / Piotr Niedzielski. Publisher: Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Strategie rynkowe w transporcie / Elżbieta Załoga, Tomasz Kwarciński ; Uniwersytet Szczeciński. Edition: Wydanie I (dodruk).Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004358] (4).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Gospodarka turystyczna / redaktor naukowy Aleksander Panasiuk ; autorzy: Anna Gardzińska, Agnieszka Lewandowska, Tomasz Mańkowski, Beata Meyer, Dawid Milewski, Aleksander Panasiuk, Adam Pawlicz, Marta Sidorkiewicz, Daniel Szostak, Anna Tokarz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053272] (5).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością : (międzynarodowe trybunały karne, Interpol) / Izabela Gawłowicz, Marzena Anna Wasilewska. Publisher: Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055897] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Strategie rozwoju turystyki w regionie / redaktorzy naukowi: Beata Meyer, Dawid Milewski ; autorzy: Anna Gardzińska [i 9 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Podstawy e-biznesu / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku : materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.) / pod. red. Andrzeja Bałabana i Przemysława Mijala ; Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. Other title: Zasady naczelne Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-101043] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Selected issues of decision-making by economic entities / sci. ed. Tomasz Bernat ; University of Szczecin. Microeconomics Department. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-079559] (1).
Problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce : praca zbiorowa / pod red. naukową Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Lists:
Prywatne/publiczne : gatunki pisarstwa kobiecego / pod red. Ingi Iwasiów. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-109450] (1).
Udomowiony świat : o kobiecym doświadczaniu historii / Danuta Dąbrowska. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Lists:
E-turystyka : ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym / Adam Pawlicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Other title: Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym.Availability: Copies available for loan: [M-096306] (6).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).

Powered by Koha