Your search returned 81 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Etniczne odsłony pogranicza : kwestie etniczne a pogranicze polsko-niemieckie : praca zbiorowa / pod red. Wiesława S. Burgera. Publisher: Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Informatyk na rynku pracy / redakcja naukowa Agnieszka Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-072581] (1).
Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym : turystyka, poczta, telekomunikacja / red. nauk. Aleksander Panasiuk ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Publisher: Szczecin : Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-098051] (1).
Władze lokalne gmin Polski północno-zachodniej u schyłku ery Polski Ludowej : (1978-1987) / Andrzej Głowacki ; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Szczecin : US, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-070215] (1).
Dzieje wsi pomorskiej : I Konferencja Naukowa : Włościbórz, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski, 27-28 czerwca 2002 : materiały / pod red. Aleksandry Belchnerowskiej i Andrzeja Chludzińskiego przy współpr. Radosława Gazińskiego ; Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Dygowo : GZOiK ; Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2004. Other title: Geschichte des pommerschen Dorfes | I Konferencja Naukowa - Dzieje wsi pomorskiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-018306] (1).
Tożsamość kulturowa i pogranicza identyfikacji / pod red. Ingi Iwasiów i Aleksandry Krukowskiej. Publisher: Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003597] (4).
  Copies available for hold on place: [M-101392] (1).
Lata 1956-1970 na Pomorzu Zachodnim : oczekiwania i rzeczywistość : materiały z konferencji naukowej, Szczecin 20-21 maja 1998 r. : praca zbiorowa / pod red. Henryka Komarnickiego i Kazimierza Kozłowskiego ; Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Archiwum Państwowego "Dokument", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-076000] (1).
Ontologiczne źródła "świadomości fałszywej" / Halina Perkowska. Publisher: Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-029520] (1).
Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce : wybrane zagadnienia / red. Tomasz Bernat ; Koło Naukowe Ekonomii AS, Katedra Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-029960] (1).
Początek wieku : Polska i świat wobec nowych wyzwań : praca zbiorowa / pod red. Macieja Drzonka. Publisher: Szczecin : Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-069095] (1).
Edukacja jutra : XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of the tomorrow / red. nauk. Franciszek Bereźnicki, Kazimierz Denek. Publisher: Szczecin : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. Other title: Education of the tomorrow | XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe.Availability: Copies available for hold on place: [M-070378] (1).
Reforma edukacyjna w diagnozie i ewaluacji : praca zbiorowa / redakcja naukowa Kazimierz Wenta, Elżbieta Perzycka. Edition: Wydanie I.Publisher: Szczecin : Uniwersytet Szczeciński - Instytut Pedagogiki, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-030730] (1).
Procesy uczenia się i ich uwarunkowania : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Bereźnickiego, Kazimierza Denka, Janiny Świrko-Pilipczuk ; [Uniwersytet Szczeciński]. Publisher: Szczecin : "Kwadra", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
W poszukiwaniu nowej jakości edukacji jutra = In quest of the new quality of education of tomorrow / redakcja naukowa Artur Stachura, Tomasz M. Zimny. Publisher: Szczecin : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. Other title: In quest of the new quality of education of tomorrow.Availability: Copies available for hold on place: [M-030775] (1).
Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych / pod red. Kazimierza Wenty, Włodzisława Zeidlera ; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Pedagogiki. Publisher: Szczecin : Agencja Wydawnicza "KWADRA", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085266] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097681] (1).
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych / pod redakcją Franciszka Bujaka i Jana Rutkowskiego. Publisher: Lwów : Skład Główny: Kasa im. Rektora J. Mianowskiego Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, 1931-. Other title: Annales d'Histoire Sociale et Économique | Social and Economic History Annals.Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-643] (8).
Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze / Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 1987-2010. Other title: Roczniki Prawnicze | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego..Availability: Copies available for hold on place: [CA-887] (2).
Funkcjonowanie rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w systemie wychowania prewencyjno-resocjalizacyjnego dzieci i młodzieży / Wiesława Kubiak. Publisher: Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-032190] (1).
Finanse zagraniczne MSP : wybrane problemy / Aurelia Bielawska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045844] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Bezpiecznie czy niebezpiecznie? : wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzańskiej. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-099201] (1).
Wstęp do informatyki w zarządzaniu / pod red. Edwarda Kolbusza i Izabeli Rejer. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-105296] (1).
Geografia turystyczna / Eugeniusz Mazur ; Uniwersytet Szczeciński. Edition: Wyd. 1 dodruk.Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego / red. nauk. Beata Meyer ; [aut. Agnieszka Bott-Alama et al.]. Publisher: Szczecin : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Polityka turystyczna / red. nauk. Aleksander Panasiuk. Publisher: Szczecin ; Kopenhaga : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Turystyka uzdrowiskowa : materiały do studiowania / Agnieszka Lewandowska ; Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058951] (4).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:
Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego / [red. nauk. Beata Meyer, Aleksander Panasiuk]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Other title: IV Ogólnopolska konferencja naukowa Zagospodarowanie turystyczne, Szczecin-Skandynawia, 30 maja - 1 czerwca 2007 r. | Czwarta Ogólnopolska konferencja naukowa Zagospodarowanie turystyczne, Szczecin-Skandynawia, 30 maja - 1 czerwca 2007 r. | Zagospodarowanie turystyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:
Elementy zagospodarowania turystycznego / [red. nauk. Beata Meyer, Aleksander Panasiuk]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Other title: IV Ogólnopolska konferencja naukowa Zagospodarowanie turystyczne, Szczecin-Skandynawia, 30 maja -1 czerwca 2007 r. | Czwarta Ogólnopolska konferencja naukowa Zagospodarowanie turystyczne, Szczecin-Skandynawia, 30 maja -1 czerwca 2007 r. | Zagospodarowanie turystyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:
Informacja turystyczna / [red. nauk. Aleksander Panasiuk]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-067849] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Jakość usług turystycznych / pod red. Aleksandra Panasiuka. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-007085] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu / [red. nauk. Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Lists:

Powered by Koha