Your search returned 162 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Małe regiony w wielkiej polityce Polski, Słowacji i Ukrainy / pod red. Mariana Stolarczyka, Andrzeja Bonusiaka, Jerzego Kuzickiego. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007253] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039602] (1).
Postrzeganie bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym : raport z badań sondażowych / Eugeniusz Moczuk. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Narody słowiańskie wobec globalizacji / pod red. Andrzeja L. Zachariasza. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005838] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101504] (1).
Lists:
Aleksander Wielki i świat irański / Marek Jan Olbrycht. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(3)] (1).
Aksjologiczne horyzonty wychowania człowieka XXI wieku / pod red. Zofii Frączek. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-011770] (1).
Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej / Wojciech J. Cynarski. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095202] (1).
Młodzież końca wieku : zachowania seksualne współczesnej młodzieży w świetle badań / Eugeniusz Moczuk. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005971] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Dydaktyka informatyki : problemy teorii / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Poznanie teoretyczne : jego konstytucja i status / Andrzej L. Zachariasz. Edition: Wyd. 3.Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095944] (1).
Antropologia, wychowanie, miłość : zarys antropologii wychowania Jana Pawła II / Janusz Miąso. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-097919] (1).
Zarządzanie kulturą fizyczną w Polsce w latach 1944-2001 : studium historyczno-porównawcze / Andrzej Nowakowski. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-010648] (1).
Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003641] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Bibliografia prac magisterskich i dyplomowych obronionych w Instytucie Pedagogiki w latach 1974/75-1995/96 / oprac. i red. Janusz Homplewicz, Andrzej Meissner. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-021433] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021773] (1).
Globalizacja a spotkanie kultur / Wojciech J. Cynarski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085165] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101579] (1).
Lists:
Psychologia społeczna w praktyce / Henryk Pietrzak, Joanna Barbara Hałaj. Edition: Wyd. 2.Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007356] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103450] (1).
Konstytucja Finlandii / wstęp i tł. Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Międzynarodówka Chłopska / Henryk Cimek. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-029282] (1).
Ius et Administratio / Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis. Publisher: Rzeszów : "Mitel", 2004-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-234] (2).
Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047556] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (1).
Turystyka i rekreacja : wymiary teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Kazimierz Obodyński. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045529] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie = Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010-2015. Other title: Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-374] (6).
Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich : studium prawno-porównawcze / Sabina Grabowska. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-069726] (1).
Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : strategie rozwoju / pod red. Jolanty Szempruch. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-111989] (1).
Èkonomičeskaâ geografiâ Rossii = Geografia gospodarcza Rosji / Grzegorz A. Ziętala. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Other title: Geografia gospodarcza Rosji.Availability: Copies available for loan: [M-004881] (4).
  Copies available for reference: [CZ 91] (1).
Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).

Powered by Koha