Your search returned 186 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Austria w Unii Europejskiej : problemy prawne w procesie akcesyjnym / Jan Barcz. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-109806] (1).
Unia Europejska : instytucje, porządek prawny, polityki wspólne, integracja Polski z UE / Barbara Bidzińska-Jakubowska. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-097284] (5).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Dorastanie w przestrzeni społeczno-kulturowej miasta przemysłowego : studium socjologiczno-pedagogiczne / Edward Nycz. Publisher: Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-103441] (1).
Lists:
Ku humanistycznej przyszłości świata w nowym stuleciu / pod red. Zygmunta Łomnego, Krystyny Marcinkowskiej-Łangowskiej ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097789] (1).
Pieniądze w procesie wychowywania dzieci / Stanisław Rogala. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-087067] (1).
Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia / Janusz Słodczyk. Publisher: Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego : doświadczenia i perspektywy. T. 1 / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego : doświadczenia i perspektywy. T. 2 / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 1, Prawo samorządowe i administracyjne / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. Other title: Prawo samorządowe i administracyjne.Availability: Copies available for hold on place: [M-086911] (1).
Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 2, Finanse i budżety samorządów / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. Other title: Finanse i budżety samorządów.Availability: Copies available for hold on place: [M-086912] (1).
Absorpcja kwalifikacji w procesie pracy w polskich przedsiębiorstwach w latach osiemdziesiątych / Krzysztof Opolski, Włodzimierz Włodarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-024059] (16).
  Copies available for hold on place: [M-011290] (1).
Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego / pod red. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Polskie prawo pracy w obliczu nowelizacji Kodeksu pracy : materiały z konferencji naukowej odbytej w Opolu oraz Brzeziu k. Opola w dniach 12-13 grudnia 1996 r. / pod red. Stanisława Leszka Stadniczeńko ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wybrane problemy badania skuteczności reklamy / Bogusław Nierenberg ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Obywatel w lokalnej społeczności : studia i szkice socjologiczne : praca zbiorowa / pod red. Marka S. Szczepańskiego, Anny Śliz ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Uniwersytet Opolski. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Opole : Wydaw. UO, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-101494] (1).
Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej / Stanisław Hoc. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095635] (1).
Ekumenizm jako imperatyw chrześcijańskiego sumienia : przez dialog i pojednanie ku ekumenicznej jedności / Alfons Nosol. Edition: Wyd. 2.Publisher: Opole : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2001. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-052347] (1).
  Copies available for hold on place: [M-026954] (1).
Kompetencje zawodowe nauczycieli i jakość kształcenia w dobie przemian edukacyjnych / pod red. Ryszarda Gmocha i Anny Krasnodębskiej ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-030764] (1).
Lists:
Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej : (zbiór referatów forum studenckiego z konferencji w Opawie 26-27 XI 2004 r. i Głuchołazach 25-26 XI 2005 r.) = Opolské a Opavské Slezsko v Evropské Unii : (soubor příspĕvků ze studentskĕho fora z konference v Opavĕ 26-27.11.2004 a Glucholazech 25-26.11.2005) / pod red. Adama Drosika ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. Other title: Opolské a Opavské Slezsko v Evropské Unii.Availability: Copies available for hold on place: [M-036002] (1).
Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie / pod red. Zenona Jasińskiego i Tadeusza Lewowickiego ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2004. Other title: Culture of national minorities and ethnic groups in Europe.Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Pracownik socjalny : wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Alicji Kurcz ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Oświata etniczna w Europie Środkowej / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. Other title: Ethnic education in Central Europe.Availability: Copies available for hold on place: [M-098238] (1).
30 lat opolskiej pedagogiki / przygot. zespół w skł.: Józefa Brągiel [et al.] ; Instytut Nauk Pedagogicznych, Instytut Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2004. Other title: Trzydzieści lat opolskiej pedagogiki.Availability: Copies available for hold on place: [M-040597] (1).
Zarządzanie jakością w administracji samorządowej / Marek Bugdol. Publisher: Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-042746] (1).
Obraz - czas - myśl : o widzeniu w animacji filmowej / Joanna Spalińska-Mazur ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 791] (1).
Studenci Opola : studium tożsamości narodowej / Jadwiga Kosowska-Rataj. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-042752] (1).
Lists:
Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Jacherowi / pod red. Anny Barskiej, Tadeusza Michalczyka, Marka S. Szczepańskiego. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski ; Opole : Uniwersytet Opolski, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-049731] (1).
Ekonomia, polityka, społeczeństwo : księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr. hab. Januszowi Kroszelowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Adama Kubowa, Tadeusza Michalczyka, Janusza Słodczyka ; Uniwersytet Opolski, PIN - Instytut Śląski w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości J. U. we Wrocławiu. Publisher: Opole : Wydaw. Instytut Śląski ; Wrocław : WSZiB, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-049729] (1).
Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory ; [wstęp Sylwia Badora, Józefa Brągiel ; aut. Sylwia Badora et al.] ; Uniwersytet Opolski. Edition: [Wyd. 1 dodr.].Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, [2010]. Availability: Copies available for loan: [M-084451] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. Other title: Place of ethnic and regional cultures in the uniting Europe = Místo etnických a regionálních kultur v sjednocené Evropě | Místo etnických a regionálních kultur v sjednocené Evropě.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).

Powered by Koha