Your search returned 129 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie / Alicja Barbara Strzelczyk, Joanna Karbowska-Berent. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-097606] (1).
Konstytucje Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu : praca zbiorowa. 2 / pod redakcją Mariana Kallasa. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-037126] (2).
  Copies available for hold on place: [M-035533] (1).
Konstytucje Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu : praca zbiorowa. 1 / pod redakcją Mariana Kallasa. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-037127] (2).
  Copies available for hold on place: [M-036213] (1).
Andragogika w Niemczech : warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej / Hanna Solarczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Państwo socjalne w Europie : historia - rozwój - perspektywy / red. nauk. Katrin Kraus, Thomas Geisen ; red. wyd. pol. Krzysztof Piątek ; tł. Monika Bratkowska-Zariczna, Piotr Zariczny. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. Other title: Socialstaat in Europa : Geschichte - Entwicklung - Perspektiven.Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Systemy polityczne Ukrainy / Emilian Wiszka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Lists:
Płeć w życiu publicznym : różnorodność problemów i perspektyw / pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094344] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Obrazy w sieci : socjologia i antropologia ikonosfery Internetu / red. nauk.: Tomasz Ferenc, Krzysztof Olechnicki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-094339] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Zamach stanu Józefa Piłsudskiego i jego konsekwencje w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX wieku / pod red. Zbigniewa Karpusa, Grzegorza Radomskiego i Witolda Wojdyły. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Język i kultura Japonii : materiały I Ogólnopolskiego Seminarium Interdyscyplinarnego (Toruń, 23 marca 1994) / wyd. pod red. Krzysztofa Stefańskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 811.521] (1).
Energia alternatywna w województwie kujawsko-pomorskim : monografia / Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski, Marcin Cichosz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Polacy, Żydzi, Izraelczycy : tożsamość w literaturze polskiej w Izraelu / Karolina Famulska-Ciesielska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-098036] (1).
Lists:
Pogranicze w trakcie przemian : rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej / red. nauk. Wojciech Kosiedowski ; [tł. z jęz. ros. art. Wojciech Kosiedowski, Marzena Piotrowska-Trybull]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu / Monika Wojdyło-Preisner. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-077390] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Stan wojenny : fakty, hipotezy, interpretacje : zbiór studiów / pod red. Arkadiusza Czwołka, Wojciecha Polaka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Współczesna biurowość : zagadnienia ogólne / Halina Robótka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097527] (1).
Nowe Media / Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010-. Other title: Nowe Media. Studia i Rozprawy.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1320] (5).
Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Andrzej Adamski [et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-064770] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer i Joanny Cieślikowskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065953] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej / Małgorzata Fedorowicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-105426] (1).
Osoba z niepełnosprawnością : opieka, terapia, wsparcie / pod red. Ditty Baczały, Jacka J. Błeszyńskiego, Marzenny Zaorskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Polityka zagraniczna III RP : 20 lat po przełomie. T. 2, Stosunki polityczne i gospodarcze / pod red. Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. Other title: Polityka zagraniczna Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej | 20 lat po przełomie | Dwadzieścia lat po przełomie | Stosunki polityczne i gospodarcze.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Polityka zagraniczna III RP : 20 lat po przełomie. T. 1, Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne / pod red. Adama Jarosza, Krzysztofa Olszewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. Other title: Polityka zagraniczna Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej | 20 lat po przełomie | Dwadzieścia lat po przełomie | Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne.Availability: Copies available for loan: [M-094343] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Dokumentacja specjalna w archiwach : opis tradycyjny i komputerowy / Marlena Jabłońska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-100110] (1).
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 2 / t. pod red. Barbary Polszakiewicz i Jerzego Boehlke. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Historia jako wiedza lokalna : "antropologiczne przesunięcie" w badaniach nad historiografią PRL / Wojciech Piasek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-100116] (1).
Performans na żywo jako medium i obiekt mediatyzacji / Artur Duda. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 7] (1).
Nowe media we współczesnym społeczeństwie / pod red. Marka Jezińskiego, Aleksandry Sekleckiej, Łukasza Wojtkowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-099699] (8).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku / pod red. Arkadiusza Lewandowskiego, Arkadiusza Mellera i Witolda Wojdyły ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).

Powered by Koha