Your search returned 81 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zbiory i prace dotyczące emigracji i Polonii w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Książnicy Miejskiej w Toruniu : informator / [oprac. Mirosław Adam Supruniuk ; aut. i współaut. Anna Bogłowska et al.] ; Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Publisher: Toruń : Wydaw. UMK, 1999. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-013350] (1).
Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1918-1945 : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-039671] (1).
Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Zenon Wiśniewski. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089187] (1).
Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje : studia ofiarowane profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej / pod red. Ewy Przybylskiej ; [ tł. z jęz. niem. Barbara Ozimek]. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-087370] (1).
Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. Other title: Bibliotherapy and reading in the community of people with disabilities.Availability: Copies available for loan: [M-094325] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
Lists:
Literatura w perspektywie psychologii : studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytycznoliterackiej / Jerzy Speina. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-098067] (1).
Przemoc w rodzinie i w szkole : materiały z sesji naukowej, Toruń 5 kwietnia 2001 r. / pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Darul ; Wydział Prawa i Administracji UMK. Katedra Kryminalistyki, Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-094346] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej / Ewa Głowacka. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105428] (1).
Zasada przychylności wobec prawa międzynarodowego Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec : studium konstytucyjnoprawne / Jan Galster. Publisher: Toruń : Wydaw. UMK, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-012076] (1).
Nowe uregulowania w polskim prawie konstytucyjnym : (1980-1987) / Jan Galster, Edmund Mizerski, Zbigniew Witkowski. Publisher: Toruń : UMK, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-012400] (1).
O sztuce starożytnej / Zofia Abramowiczówna ; przedm. i uwagami opatrzyła Elżbieta Makowiecka ; tekst zredagowali Przemysław Nehring i Zbigniew Nerczuk. Publisher: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-112645] (1).
Studia z architektury nowoczesnej / pod red. Jerzego Malinowskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087688] (1).
Malarstwo weneckie 1500-1750 : materiały sesji naukowej w Toruniu 26-27 X 1999 / [red. naukowa Krystyna Zielińska-Melkowska, Sebastian Dudzik] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publisher: Toruń : UMK, 2001. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-109050] (1).
Disegno - rysunek u źródeł sztuki nowożytnej : materiały sesji naukowej w Toruniu 26-27 X 2000 / [pod red. Tadeusza J. Żuchowskiego i Sebastiana Dudzika] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publisher: Toruń : UMK, 2001. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-109108] (1).
Spór o genezę martwej natury : materiały sesji naukowej 25-26 X 2001 / pod red. Sebastiana Dudzika i Tadeusza J. Żuchowskiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publisher: Toruń : UMK, 2002. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-109056] (1).
Od badań do konserwacji : materiały z konferencji 23-24 października 1998 = From research to conservation practice : postprints of the Conference, October 23-24, 1998 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej]. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002. Other title: From research to conservation practice.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-112664] (1).
Studia o artystach XVIII-XX wieku / pod red. Jerzego Malinowskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. Other title: Studia o artystach osiemnastego - dwudziestego wieku.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-098758] (1).
Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie / Alicja Barbara Strzelczyk, Joanna Karbowska-Berent. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-097606] (1).
Wybór źródeł prawa finansowego / [wybór] Bogumił Brzeziński, Jerzy Jezierski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1987 r.Publisher: Toruń : UMK, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-020792] (1).
Zniewalająca moc kultury : artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki / Andrzej Szahaj. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-038581] (3).
  Copies available for hold on place: [M-095907] (1).
Kontrola w rokowaniach rozbrojeniowych w Lidze Narodów i ONZ / Tadeusz Wasilewski. Publisher: Toruń : Wydaw. UMK, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-022285] (1).
Retoryka : dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa / Krzysztof Obremski. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-100289] (1).
Społeczeństwo w dobie modernizacji : Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku : studia ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Wajdzie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. nauk. Roman Bäcker, Marek Chamot, Zbigniew Karpus. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-045017] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098043] (1).
Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji : zagrożenie życia słabego we współczesnej cywilizacji : sympozjum naukowe, Toruń 10 maja 1997 roku / [red. nauk. Andrzej Wojciechowski] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [et al.]. Publisher: Toruń : UMK, 1999. Other title: Situation d'un homme fragile dans la civilisation contemporaine.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-068272] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087429] (1).
Kompleksowa ocena asymetrii dermatoglifów / Wiesław Buchwald. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-003872] (5).
  Copies available for hold on place: [M-039156] (1).
Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej / Mariusz Kulicki, Violetta Kwiatkowska-Darul, Leszek Stępka ; pod red. Mariusza Kulickiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-094350] (5).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Studia o Książce : ogólnopolski organ szkół wyższych. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1970-[1993]. Availability: Copies available for hold on place: [CA-690] (18).
Program "Librarius" : 1995-1999 / [red. prowadzący Stefan Czaja ; oprac. red. Magdalena Szczepańska] ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Marketing polityczny a procesy akulturacyjne : przypadek III Rzeczpospolitej / Marek Jeziński. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-008345] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Terroryzm : materiały z sesji naukowej, Toruń 11 kwietnia 2002 r. / pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Darul ; Wydział Prawa i Administracji UMK. Katedra Kryminalistyki. Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076046] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).

Powered by Koha