Your search returned 599 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wprowadzenie do komparatystyki prawniczej / Roman Andrzej Tokarczyk ; przedm. Wieńczysław J. Wagner. Publisher: Lublin : Wydaw. UMCS, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-077445] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089485] (1).
Ustroje państw współczesnych. [1] / Ewa Gdulewicz [et al.]. Edition: Wyd. 3 rozsz. i uaktualnione / red. nauk. Wiesław Skrzydło.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-103709] (5).
ABC wychowania / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-057745] (5).
  Checked out (3).
Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-003613] (5).
Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 1 / Sabina Guz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-033756] (4).
  Checked out (1).
Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-033757] (5).
Między praktyką a teorią wychowania / Teresa Elżbieta Dąbrowska, Barbara Wojciechowska-Charlak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-046479] (5).
  Copies available for hold on place: [M-014532] (1).
Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003071] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów / pod red. Mieczysława Łobockiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-027707] (6).
  Copies available for hold on place: [M-087351] (1).
Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie / pod red. Katarzyny Krzywickiej, Edwarda Olszewskiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089216] (1).
Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej / red. Maria Marczewska-Rytko. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Rozum, wolność, odpowiedzialność : studium z historii idei w nowożytnej i współczesnej myśli filozoficznej / Jan Hudzik. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-094162] (1).
Polityka społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej : zakres, sektory, dziedziny / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005461] (1).
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich / Jean Denis Mouton, Christophe Soulard ; [tł. Mariusz Daca]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Other title: Cour de Justice des Communautés.Availability: Copies available for loan: [M-046526] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097704] (1).
Wprowadzenie do teorii polityki / Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-023869] (3).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci / Marian Ochmański. Edition: Wyd. 2 zm. i popr.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-107723] (1).
  On hold (1).
Barwy i psychika : percepcja, ekspresja, projekcja / Stanisław Popek. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli / Zbigniew B. Gaś. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Gry i zabawy w kształceniu językowym : propozycje, scenariusze, projekty : praca zbiorowa / pod red. Haliny Wiśniewskiej. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 379.8] (1).
Lists:
Humanistyczne ścieżki edukacyjne : scenariusze, plany, konspekty, ćwiczenia, propozycje / red. Halina Wiśniewska, Leszek Tymiakin ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Filologii Polskiej. Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. Publisher: Lublin : Norbertinum, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087112] (1).
Język w zachowaniach społecznych / Stanisław Grabias. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-012684] (1).
Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej / pod red. Mariana Ochmańskiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-047980] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych / Marian Filipiak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005579] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088847] (1).
Lists:
Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych / Małgorzata Karwatowska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006258] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097998] (1).
Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Ewa Masłyk-Musiał. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088889] (1).
Studia nad ideą podmiotowości człowieka / red. Zdzisław J. Czarnecki. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-012860] (1).
Sztuka i edukacja kulturalna w czasie przemian : [II Lubelskie Forum "Sztuka - Edukacja"] / pod red. Tadeusza Szkołuta ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Artystyczny. Publisher: Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2000. Other title: II Lubelskie Forum "Sztuka - Edukacja".Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Teoria elit Vilfreda Pareta / Małgorzata Stefaniuk. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-107843] (1).
Jaka Ameryka? : polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych / Magdalena Piechota. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-109454] (1).
Polacy i Polonia w rdzennej Austrii w XIX i XX wieku / Władysław Stanisław Kucharski ; Uniwersytet Marii Curie-Składowskiej w Lublinie ; Forum Polonii w Austrii. Publisher: Lublin ; Wiedeń : [Wydawnictwo UMCS], 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-089092] (1).

Powered by Koha