Your search returned 332 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej / Zbigniew Łepko. Publisher: Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Tak zwana kolizja obowiązków w prawie karnym / Jarosław Majewski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-074957] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095643] (1).
Koncepcja sozologii systemowej / Józef M. Dołęga. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-031615] (1).
Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II / red. Jacek W. Czartoszewski ; [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Ekologii i Bioetyki, Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101229] (1).
W trosce o rodzinę : w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna / [red. Maria Ryś, Maria Jankowska ; współpr. red. Teresa Cwalina]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003937] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Polityka imigracyjna i azylowa : wyzwania i dylematy / Janusz Balicki, Peter Stalker. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-034802] (8).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych, (1963-1999) / Eugeniusz Sakowicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-117762] (1).
Lists:
Mechanizmy przemian ludnościowych, globalna polityka ludnościowa / Janusz Balicki, Ewa Frątczak, Charles B. Nam. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007. Other title: Mechanisms of population changes, global population policy.Availability: Copies available for loan: [M-005521] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Religia i wychowanie w myśli Luigiego Stefaniniego : religijny wymiar osoby i jego możliwości wychowawcze / Jan Niewęgłowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Other title: Religion et education dans la pensée Luigi Stefanini.Availability: Copies available for hold on place: [M-107546] (1).
Europeizacja administracji publicznej : zbiór studiów / pod red. Ireny Lipowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-077713] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wprowadzenie do matematyki wyższej / Daria Michalik [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Other title: Introduction to advanced mathematics.Availability: Copies available for reference: [CZ 51] (1).
Moralność gospodarki opartej na wiedzy / Krzysztof Kietliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Other title: Morale de l'économie basée sur le sovoir[!].Availability: Copies available for hold on place: [M-107897] (1).
Socjologia życia religijnego w Polsce / red. nauk. Sławomir H. Zaręba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Other title: Sociology of the religious life in Poland.Availability: Copies available for hold on place: [M-101472] (1).
Lists:
Podstawy pedagogiki nadziei : współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej / Stanisław Chrobak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Other title: Basics of the pedagogy of hope.Availability: Copies available for hold on place: [M-107532] (1).
Harmonia i konflikty / Romuald Jaworski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka / red. Kazimierz Gryżenia. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, 2009. Other title: Mariage et la famille dans la vie et développement de l'être humain.Availability: Copies available for loan: [M-077566] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108749] (1).
O lepszą jakość uczenia się / Józef Placha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: For better efficiency of learning.Availability: Copies available for loan: [M-118133] (1).
Metodologia prawa kanonicznego / Remigiusz Sobański. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Other title: Méthodologie du droit canonique.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Romans and pirates : legal perspective / Anna Tarwacka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Other title: Rzymianie i piraci : aspekty prawne.Availability: Copies available for hold on place: [M-109790] (1).
Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 roku / Wojciech Góralski, Andrzej Pieńdyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Etyczne wymiary praw człowieka : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Other title: Ethical dimensions of human rights.Availability: Copies available for hold on place: [M-112518] (1).
Autoprezentacja dzieci i dorosłych : temperamentalne, tożsamościowe oraz środowiskowe uwarunkowania : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Stojanowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Self-presentation of children and adults : temperamental, identity and environmental conditions.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej : studium teologicznopastoralne / Jan Kazimierz Przybyłowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Educative function of the Church in ecclesiastical theory and practice : theological and pastoral studies.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-101257] (1).
Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej : wyzwania dla polityki integracyjnej / Janusz Balicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Immigrants to the EU from Muslim countries : challenges for integration policy : selected issues.Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Lists:
Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej : czasy nowożytne / red. Krystyna Moisan-Jabłońska, Katarzyna Ponińska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Polish art and the inspiration in derived from European prints and engravings : modern times.Availability: Copies available for hold on place: [M-101819] (1).
Socjologia życia religijnego : tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej / red. nauk. Sławomir H. Zaręba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Sociology of religious life : research traditions in the face of cultural change.Availability: Copies available for hold on place: [M-107837] (1).
Saeculum Christianum : pismo historyczno-społeczne / Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Publisher: Warszawa : ATK, 1994-. Other title: Saeculum Christianum : english edition.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-688] (22).
Studia Psychologica / [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2000-. Other title: Studia Psychologica : theoria et praxis.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-44] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-44] (6).
Roma Sancta Fiorenza Bella : dzieła sztuki w diariuszach polskich podróżników do Włoch w XVI i XVII wieku / Małgorzata Wrześniak. Publisher: Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Roma Sancta - Fiorenza Bella : works of art in diaries of Polish travelers to Italy in 16th and 17th century.Availability: Copies available for hold on place: [M-078078] (1).
Individual fertility choices in Poland / Monika Mynarska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:

Powered by Koha