Your search returned 1975 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Historia administracji i myśli administracyjnej / Jerzy Malec, Dorota Malec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-084147] (8).
Edukacja, rodzina, kultura : studia z pedagogiki społecznej / Franciszek Adamski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo UJ, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-085635] (6).
  Copies available for hold on place: [M-087355] (1).
  Damaged (1).
System jakości ISO 9000 / Tadeusz Wawak ; Uniwersytet Jagielloński. Zakład Ekonomii Stosowanej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-087509] (1).
Zarządzanie przez jakość / Tadeusz Wawak ; Uniwersytet Jagielloński. Zakład Ekonomii Stosowanej. Edition: Wyd. 2, popr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-103264] (1).
Własność : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wawaka ; Uniwersytet Jagielloński Instytut Ekonomiczny. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-082002] (2).
Strony procesowe przed angielskimi sądami karnymi doby Tudorów i wczesnych Stuartów : (do roku 1640) / Kazimierz Baran. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-068702] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068751] (1).
Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej. T. 1 / Bożena Bankowicz, Antoni Dudek, Jacek Majchrowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo UJ : nakł. WPiA UJ, cop. 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-068756] (1).
Społeczne poglądy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym : praca zbiorowa / pod red. Marii Boruckiej-Arctowej. Publisher: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. Other title: Poloni de summo Iudicio Administrativo quid sentiant | Social opinions on the Chief Administrative Court.Availability: Copies available for loan: [M-012416] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012409] (1).
Złota księga Wydziału Prawa i Administracji / pod red. Jerzego Stelmacha i Wacława Uruszczaka ; Uniwersytet Jagielloński. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Other title: Liber aureus Facultatis Iuris Administrationisque | Wydział Prawa i Administracji.Availability: Copies available for hold on place: [M-013351] (1).
Studia z prawa Unii Europejskiej : w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego / pod red. Stanisława Biernata. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-056933] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wydział Teologiczny w Krakowie 1397-1997 : Księga Jubileuszowa / pod red. Stanisława Piecha ; [autorzy Mieczysław Barcik et al.]. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1997. Other title: Facultas Theologica Cracoviensis.Availability: Copies available for loan: [M-068719] (1).
Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna / pod red. Anny Gałdowej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1993. Other title: De psychologia personalitatis et anthropologia philosophica.Availability: Copies available for hold on place: [M-013331] (1).
Zagadnienia teorii pedagogicznej / [pod red. Stanisława Palki]. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. Other title: Questione Paedagogicae.Availability: Copies available for hold on place: [M-013294] (1).
Nauki pedagogiczne a praktyka edukacyjna : materiały z polsko-niemieckiego sympozjum naukowego zorganizowanego przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 26-27 maja 1988 r. / pod red. Stanisława Palki. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. Other title: De artis paedagogicae ratione atque usu.Availability: Copies available for loan: [M-085234] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012884] (1).
Samopomoc w teorii i praktyce psychopedagogicznej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zespół Wczesnej Diagnozy i Terapii Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12-14 kwietnia 1991 / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1993. Other title: De auxilii invicem lati scientia atque usu psychopaedagogico.Availability: Copies available for hold on place: [M-013333] (1).
Dysharmonie rozwoju : problemy diagnozy i terapii / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Other title: Studia diagnostica et therapica ad crescentiae disharmoniam pertinentia.Availability: Copies available for loan: [M-012891] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013232] (1).
Kształcenie pedagogiczne studentów uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych / pod red. Anny Łukawskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Other title: De arte paedagogica in universitatibus et scholis superioribus paedagogicis iuvenibus tradenda.Availability: Copies available for loan: [M-012887] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012888] (1).
Wczesna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Uniwersytet Jagielloński 11-13 maja 1995 / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : UJ, 1996. Other title: De morbis psychomotoricis liberorum mature cognoscendis ac curandis.Availability: Copies available for loan: [M-085268] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012879] (1).
Nauczyciele i wychowankowie / pod red. Jana Jerschiny. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1986. Other title: De praeceptoribus alumnisque.Availability: Copies available for hold on place: [M-070303] (1).
Między dwoma światami- Bronisław Malinowski : materiały z międzynarodowej sesji naukowej upamiętniającej stulecie urodzin Bronisława Malinowskiego, Kraków 25-27 wrzesień 1984 / pod red. Grażyny Kubicy i Janusza Muchy. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Other title: Inter duos mundos : Bronislaus Malinowski.Availability: Copies available for hold on place: [M-070304] (1).

Powered by Koha