Your search returned 2822 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Historia administracji i myśli administracyjnej / Jerzy Malec, Dorota Malec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-084147] (8).
Edukacja, rodzina, kultura : studia z pedagogiki społecznej / Franciszek Adamski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo UJ, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-085635] (6).
  Copies available for hold on place: [M-087355] (1).
  Damaged (1).
Konstytucja w społeczeństwie obywatelskim : księga pamiątkowa ku czci Prof. Witolda Zakrzewskiego / kom. red. Kazimierz Działocha [et al.]. Publisher: Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. Availability: Copies available for loan: [MA-005085] (3).
  Copies available for hold on place: [M-069399] (1).
System jakości ISO 9000 / Tadeusz Wawak ; Uniwersytet Jagielloński. Zakład Ekonomii Stosowanej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-087509] (1).
Zarządzanie przez jakość / Tadeusz Wawak ; Uniwersytet Jagielloński. Zakład Ekonomii Stosowanej. Edition: Wyd. 2, popr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-103264] (1).
Własność : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wawaka ; Uniwersytet Jagielloński Instytut Ekonomiczny. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-082002] (2).
Prawo prasowe / Janusz Barta, Izabela Dobosz ; UJ. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Kraków : Nakładem UJ, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-012407] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068654] (1).
Problemy kodyfikacji prawa karnego : księga ku czci profesora Mariana Cieślaka / red. Stanisław Waltoś ; przy współpr. Zbigniewa Dody [et al.]. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Katedra Postępowania Karnego, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-096791] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012284] (1).
Strony procesowe przed angielskimi sądami karnymi doby Tudorów i wczesnych Stuartów : (do roku 1640) / Kazimierz Baran. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-068702] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068751] (1).
Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej. T. 1 / Bożena Bankowicz, Antoni Dudek, Jacek Majchrowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo UJ : nakł. WPiA UJ, cop. 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-068756] (1).
Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jej ochrona w prawie cywilnym / Izabela Dobosz. Publisher: Kraków : nakład Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-015154] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012403] (1).
Sądowy wymiar kary wobec kobiet / Janina Błachut. Publisher: Kraków : Uniw. Jagielloński, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-015158] (1).
  Checked out (1).
Ustawowe konstrukcje w zakresie majątkowych praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego / Elżbieta Traple. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-012255] (1).
Administracyjny tok instancji / Jan Zimmermann. Publisher: Kraków : UJ, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-070213] (1).
Polska myśl administracyjna XVIII wieku / Jerzy Malec. Publisher: Kraków : UJ, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-072179] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012151] (1).
Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim / Ryszard Markiewicz. Publisher: Kraków : UJ, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-012405] (1).
Prawnoustrojowe przesłanki formowania rządów w Szwecji i Norwegii / Marian Grzybowski. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-012406] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012074] (1).
Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo / Stanisław Biernat. Publisher: Kraków : Uniw. Jagielloński, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-022067] (2).
  Copies available for hold on place: [M-019754] (1).
Społeczne poglądy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym : praca zbiorowa / pod red. Marii Boruckiej-Arctowej. Publisher: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. Other title: Poloni de summo Iudicio Administrativo quid sentiant | Social opinions on the Chief Administrative Court.Availability: Copies available for loan: [M-012416] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012409] (1).
Makroekonomiczne problemy jakości produktów przemysłowych w Polsce / Tadeusz Wawak. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-011283] (2).
Najnowsza historia polityczna Polski : wybór źródeł. Cz. 2, 1926-1939 / Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jacek M. Majchrowski ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Kraków : nakład UJ, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-070488] (1).
Złota księga Wydziału Prawa i Administracji / pod red. Jerzego Stelmacha i Wacława Uruszczaka ; Uniwersytet Jagielloński. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Other title: Liber aureus Facultatis Iuris Administrationisque | Wydział Prawa i Administracji.Availability: Copies available for hold on place: [M-013351] (1).
Teoria narodu i kwestia narodowa u Kazimierza Kelles-Krauza : (na tle refleksji marksistowskiej 1848-1905) / Marian Bębenek. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-071655] (2).
  Copies available for hold on place: [M-068560] (1).
Osoba i dzieło Piotra Wielkiego w dziewiętnastowiecznych sporach doktrynalnych o miejsce i przyszłość Rosji w Europie / Krystyna Chojnicka. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-072180] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011070] (1).
Pierwszy etap wykrywania przestępstwa (analiza nieprawidłowości funkcjonowania) : studium kryminalistyczne / Edward Kurleto. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-071768] (1).
Hipnoza w prawie karnym i kryminalistyce / Józef Wójcikiewicz. Publisher: Kraków : nakład Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-021793] (1).
Ustawa i Delegacja Ustawodawcza w Anglii / Witold Zakrzewski. Publisher: Kraków : nakł. UJ, 1960. Other title: De Anglorum legibus Earundemque Ferendarum Potestate.Availability: Copies available for loan: [M-084849] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012103] (1).
Działalność prawotwórcza w świetle teorii niemieckiej / Witold Zakrzewski. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1959. Availability: Copies available for loan: [M-084850] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012104] (1).
Ideologia Eriugeny : czynniki kształtowania ideologii chrześcijańskiej we wczesnym średniowieczu francuskim - ideowe wartości filozoficzno-teologicznego systemu Jana Szkota / Józef Kabaj. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-013041] (1).

Powered by Koha