Your search returned 151 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w świetle badań nauki prawa konstytucyjnego : materiały konferencji, Gdańsk, 7-9 marca 1997 r / pod red. Kazimierza Działochy i Andrzeja Pułło. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-079545] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039419] (1).
Międzynarodowy rynek walutowy i finansowy / Edmund Pietrzak, Krzysztof Szymański. Edition: Wyd. 2 [zaktualizowane].Publisher: Gdańsk : Wydaw. UG, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-021791] (1).
Transport i spedycja w handlu międzynarodowym : materiały do ćwiczeń / Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neider, Dorota Rymanowska ; Uniwersytet Gdański. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo UG, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-087572] (1).
Przewozy intermodalne w transporcie międzynarodowym / Janusz Neider ; Uniwersytet Gdański. Publisher: Gdańsk : UG, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-087573] (1).
Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : [diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela]. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005576] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Teoria i Praktyka Polityki : materiały i studia / Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Teorii Polityki. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1995-1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-011862] (1).
Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007457] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej : stan obecny i planowanie reformy / Ryszard Mosakowski. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2002. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-003077] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Rachunkowość przedsiębiorstw transportowych i handlu zagranicznego : zbiór zadań / Teresa Martyniuk [et al.]. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087459] (1).
Modelowanie i symulacja procesów transportowych za pomocą pakietu symulacyjnego SLAM II / Aleksandra Wrona. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-073784] (1).
Przedsiębiorstwa transportowe : warunki i mechanizmy równowagi / Krzysztof Szałucki. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087569] (1).
Gospodarowanie w komunikacji miejskiej / pod red. Olgierda Wyszomirskiego. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-087576] (1).
Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej / Olgierd Wyszomirski. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-087493] (1).
Organizacja i technika transportu morskiego / pod red. Jerzego Kujawy ; [aut.: Danuta Balsewicz-Schleifer et al.]. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski / Stanisław Umiński. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Harmonizacja warunków konkurencji w transporcie / Aleksandra Koźlak. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Spedycja w handlu morskim : procedury i dokumenty / Adam Salomon. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Rozwój infrastruktury transportu / pod red. Krystyny Wojewódzkiej-Król. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Płatności w handlu zagranicznym / Danuta Marciniak-Neider. Edition: Wyd. 3 popr. i uaktual.Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ekonomika portów morskich i polityka portowa / pod red. Leopolda Kuźmy ; poszczególne rozdz. i podrozdz. oprac. Andrzej Grzelakowski [et al.]. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Przedsiębiorstwa transportu samochodowego w warunkach transformacji gospodarczej Polski / Andrzej Letkiewicz. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-045206] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Organizatorzy transporu : rynki i strategie rozwoju / Jagienka Rześny-Cieplińska. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Internet - nowa strategia i organizacja firmy / Monika Woźniak. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Ekonomika transportu morskiego : (ćwiczenia) : praca zbiorowa / pod red. Janusza Żurka. Publisher: Gdańsk : Wydaw. UG, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-011745] (1).
Stanowienie ustaw w RFN : rozwiązania proceduralno-organizacyjne w prawie konstytucyjnym / Andrzej Szmyt. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-012077] (1).
Współczesne ustroje państwowe : Stany Zjednoczone Ameryki / Andrzej Pułło. Publisher: Gdańsk : Wydaw. UG, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-021399] (1).
Prezydent a Kongres USA w świetle konstytucyjnych zasad podziału i równoważenia władz / Andrzej Pułło. Publisher: Gdańsk : UG, 1986. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).

Powered by Koha