Your search returned 41 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Studia ekonomiczne / [Elżbieta Adamczyk et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1983. Other title: Studia oeconomica.Availability: Copies available for loan: [M-011282] (1).
Zagraniczne inwestycje produkcyjne instrumentem międzynarodowego transferu technicznego / Franciszek Budziński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe ; Kraków : nakł. UJ, 1987. Other title: Officinae industriales apud exteros aedificatae ad inventa technica divulganda quantum conferant.Availability: Copies available for hold on place: [M-011578] (1).
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : organ Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-224] (34).
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane aspekty) / pod redakcją Leona Olszewskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Operations Research and Decisions / Wrocław University of Economics, Wrocław University of Technology. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010-. Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-265] (6).
Gospodarka a środowisko / red. nauk. Tadeusz Borys, Bogusław Fiedor. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Mikroekonomia : ćwiczenia / Bożena Borkowska, Bożena Klimczak. Edition: Wyd. 9 rozsz. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Algorytm Kohonena w analizie danych ekonomicznych / Grzegorz Tarczyński. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Zarządzanie projektami / pod red. Jana Skalika ; [poszczególne rozdz. napisali Adela Barabasz et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-081997] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Ekonomia rozwoju / pod red. Bogusława Fiedora i Karola Kociszewskiego ; aut. poszczególnych rozdz. Agnieszka Becla [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw : model platformy treningu procesowego / Wojciech B. Cieśliński. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-114670] (1).
Statystyka : elementy teorii i zadania / Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka. Edition: Wyd. 7.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. Edition: Wyd. 7 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej - biblioteka otwarta / pod red. Barbary Żmigrodzkiej ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. DCINIE. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-105415] (1).
Wrocław : miasto spotkań = the meeting place / [tekst Beata Maciejewska ; fot. M. Czasnojć et al. ; tł. E. Kościałkowska-Okońska ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu]. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Unitex, cop. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-084086] (1).
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka / pod red. Bogusławy Skulskiej, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej / Helena Dudycz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Wpływ sektora kreatywnego na kształtowanie się polskich metropolii / Małgorzata Pięta-Kanurska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-090325] (1).
Pionowa i pozioma nierównowaga finansowa oraz system jej wyrównywania w państwie federalnym na przykładzie Niemiec i Stanów Zjednoczonych / Paweł Kowalik. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa : identyfikacja, ocena, kierunki doskonalenia / Agnieszka Sokołowska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090324] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
System zarządzania oparty na znormalizowanych wymaganiach jako czynnik wzrostu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Arkadiusz Wierzbic. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-114741] (1).
Modele decyzyjne w koordynacji strumieni podaży produktów w łańcuchu dostaw / Paweł Hanczar. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-114624] (1).
Kształtowanie elastyczności przedsiębiorstw internetowych / Mirosław Moroz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090323] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji / Dorota Rynio. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin / Marek Kośny. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090322] (1).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Strategia : od planu do sieci / Jerzy Niemczyk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-114747] (1).
Hipoteczny pieniądz bankowy / Bogusław Półtorak. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego / Anetta Zielińska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Zewnętrzne instrumenty wspomagania rozwoju kompetencji pracowników w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw / Dorota Kwiatkowska-Ciotucha. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Problemy regionalizmu i globalizacji / pod red. Jana Rymarczyka, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093391] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).

Powered by Koha