Your search returned 289 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Cechy płci w piśmie ręcznym / Tadeusz Widła. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-013088] (1).
Współczesne problemy zarządzania ludźmi / pod red. Barbary Kożusznik ; przy współudz. Marka Adamca. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-088653] (1).
Człowiek w sytuacji stresu : problemy teoretyczne i metodologiczne / pod red. Ireny Heszen-Niejodek i Zofii Ratajczak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-005307] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (2).
Lists:
Europa Środkowa jako obszar interesów regionalnych / pod red. Jana Przewłockiego. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089086] (1).
Transforming educational reality in Poland at the threshold of the 21 century / Stanisław Juszczyk, red.. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006231] (1).
Trening ekologiczny w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych / Ryszard Kulik. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005755] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097859] (1).
Prawne układy sterowania w administracji publicznej / Ernest Knosala. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-076014] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000455] (1).
Bezpieczeństwo państw Europy : koncepcje i problemy lat 90 / pod red. Bogdana Łomińskiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Time and method : reflections on a Recentiori Method / Józef Bańka. Publisher: Katowice : UŚ, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006233] (1).
Zrozumieć rozwój - od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii / Kazimierz Krzysztofek, Marek S. Szczepański. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-050758] (2).
Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku : wybrane aspekty / pod red. Jana Przewłockiego i Mieczysława Stolarczyka. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-070594] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Referendum stanowe w USA / Krzysztof Zwierzchowski. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Rynek wartości negatywnych : zjawisko nadmiaru jako przesłanka procesów alokacyjnych / Jan Ostoj. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089141] (1).
Procesy alokacji w nowoczesnej gospodarce : państwo a rynek / Peter Unger. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-006793] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089154] (1).
Zwłoka zakładu pracy w wykonywaniu obowiązków wobec pracownika / Maria Taniewska-Peszko. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-012238] (1).
Od rządów autorytarnych do demokracji parlamentarnej : rewolucja portugalska 1974-1976 / Anna Łabno-Jabłońska. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-039718] (1).
Przestępczość gospodarcza : (wybrane przejawy i uwarunkowania) / Oktawia Górniok. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-021394] (1).
Pozycja ustrojowa Kongresu USA. T. 3, Pozakonstytucyjny system hamulców / Ryszard M. Małajny. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. Other title: Pozakonstytucyjny system hamulców.Availability: Copies available for hold on place: [M-086887] (1).
Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji / Marcin Kudej. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Studia z zakresu prawa parlamentarnego PRL / Marcin Kudej. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1989. Other title: Studia z zakresu prawa parlamentarnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.Availability: Copies available for hold on place: [M-012466] (1).
On language theory and practice : in honour of Janusz Arabski on the occasion of His 60th birthday. Vol. 2, Language acquisition, learning and teaching / ed. Maria Wysocka ; assistant to the ed. Bożena Leszkiewicz. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. Other title: Language acquisition, learning and teaching.Availability: Copies available for hold on place: [M-009645] (1).
Miejsca znaczące i wartości symboliczne / pod red. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-010884] (1).
Wybór ważniejszych rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych / oprac. i wstępem zaopatrzyl Roman Jasica. Publisher: Katowice : UŚ, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-013500] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013499] (1).
Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP : materiały Ogólnopolskiej Sesji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego : (Wisła, 3-5 czerwca 1999 roku) / pod red. Eugeniusza Zwierzchowskiego ; przy współudz. Macieja Mączyńskiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922-1939 / Józef Ciągwa. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-069397] (1).
W kręgu zagadnień konstytucyjnych : profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze / pod red. Marcina Kudeja. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-015222] (1).
Ochrona mienia pracownika w umownym stosunku pracy / Arkadiusz Nowak. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-017917] (1).
W kręgu filozofii klasycznej / pod red. Bogdana Dembińskiego. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-094145] (1).
Odpowiedzialność karna młodocianych : studium nad kryteriami karania / Marek J. Lubelski. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-036463] (1).
Zrozumieć rozwój - od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii / Kazimierz Krzysztofek, Marek S. Szczepański. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-107868] (1).

Powered by Koha