Your search returned 547 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Stosunki polsko-niemieckie : integracja i rozwój ziem zachodnich i północnych : praca zbiorowa / pod red. Bohdana Jałowieckiego i Jana Przewłockiego. Publisher: Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-030552] (1).
Cechy płci w piśmie ręcznym / Tadeusz Widła. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-013088] (1).
Współczesne problemy zarządzania ludźmi / pod red. Barbary Kożusznik ; przy współudz. Marka Adamca. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-088653] (1).
Ekonomia polityczna kapitalizmu : skrypt dla studentów II roku wszystkich kierunków studiów zaocznych Uniwersytetu Śląskiego / Mieczysław Syrek. Publisher: Katowice : UŚ, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-011287] (1).
Ekonomia polityczna socjalizmu : skrypt dla studentów II roku wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych Uniwersytetu Śląskiego / Mieczysław Syrek. Publisher: Katowice : UŚ, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-011288] (1).
Człowiek w sytuacji stresu : problemy teoretyczne i metodologiczne / pod red. Ireny Heszen-Niejodek i Zofii Ratajczak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-073301] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (2).
Europa Środkowa jako obszar interesów regionalnych / pod red. Jana Przewłockiego. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089086] (1).
Transforming educational reality in Poland at the threshold of the 21 century / Stanisław Juszczyk, red.. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006231] (1).
Trening ekologiczny w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych / Ryszard Kulik. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005755] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097859] (1).
Prawne układy sterowania w administracji publicznej / Ernest Knosala. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-076014] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000455] (1).
Bezpieczeństwo państw Europy : koncepcje i problemy lat 90 / pod red. Bogdana Łomińskiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Time and method : reflections on a Recentiori Method / Józef Bańka. Publisher: Katowice : UŚ, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006233] (1).
Zrozumieć rozwój - od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii / Kazimierz Krzysztofek, Marek S. Szczepański. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-050758] (2).
Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku : wybrane aspekty / pod red. Jana Przewłockiego i Mieczysława Stolarczyka. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-070594] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Kopalnia Węgla Kamiennego "Siemianowice" : zarys dziejów / pod red. Jana Przewłockiego ; [aut. Adam Hrebenda et al.]. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006223] (1).
Materiały z sesji naukowej na temat: "KL Auschwitz-Birkenau 1940-1945" / red. nauk. Antoni Molenda ; org. Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem. Oddział Wojewódzki w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Muzeum Oświęcimskie. Publisher: Katowice ; Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem. Zarząd Główny, 1993. Other title: KL Auschwitz-Birkenau 1940-1945.Availability: Copies available for hold on place: [M-011184] (1).
Problem wietnamski : aspekty prawne i polityczne / Roman Jasica. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-039566] (1).
Referendum stanowe w USA / Krzysztof Zwierzchowski. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Rynek wartości negatywnych : zjawisko nadmiaru jako przesłanka procesów alokacyjnych / Jan Ostoj. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089141] (1).
Procesy alokacji w nowoczesnej gospodarce : państwo a rynek / Peter Unger. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-006793] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089154] (1).
Zwłoka zakładu pracy w wykonywaniu obowiązków wobec pracownika / Maria Taniewska-Peszko. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-012238] (1).
Ćwiczenia z psychologii społecznej / Wilhelmina Wosińska. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-069783] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012958] (1).
Materiały pomocnicze do historii psychologii : psychologia rozwojowa i wychowawcza w latach 1870-1930 / wyboru dokonała Wanda Bobrowska-Nowak. Edition: Wyd. 2, popr. i uzup.Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-013278] (1).
Od rządów autorytarnych do demokracji parlamentarnej : rewolucja portugalska 1974-1976 / Anna Łabno-Jabłońska. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-039718] (1).
Przestępczość gospodarcza : (wybrane przejawy i uwarunkowania) / Oktawia Górniok. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-021394] (1).
Pozycja ustrojowa Kongresu USA. T. 3, Pozakonstytucyjny system hamulców / Ryszard M. Małajny. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. Other title: Pozakonstytucyjny system hamulców.Availability: Copies available for hold on place: [M-086887] (1).

Powered by Koha