Your search returned 632 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Społeczne poglądy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym : praca zbiorowa / pod red. Marii Boruckiej-Arctowej. Publisher: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. Other title: Poloni de summo Iudicio Administrativo quid sentiant | Social opinions on the Chief Administrative Court.Availability: Copies available for loan: [M-012416] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012409] (1).
Zagadnienia teorii pedagogicznej / [pod red. Stanisława Palki]. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. Other title: Questione Paedagogicae.Availability: Copies available for hold on place: [M-013294] (1).
Nauki pedagogiczne a praktyka edukacyjna : materiały z polsko-niemieckiego sympozjum naukowego zorganizowanego przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 26-27 maja 1988 r. / pod red. Stanisława Palki. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. Other title: De artis paedagogicae ratione atque usu.Availability: Copies available for loan: [M-085234] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012884] (1).
Nauczyciele i wychowankowie / pod red. Jana Jerschiny. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1986. Other title: De praeceptoribus alumnisque.Availability: Copies available for hold on place: [M-070303] (1).
Między dwoma światami- Bronisław Malinowski : materiały z międzynarodowej sesji naukowej upamiętniającej stulecie urodzin Bronisława Malinowskiego, Kraków 25-27 wrzesień 1984 / pod red. Grażyny Kubicy i Janusza Muchy. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Other title: Inter duos mundos : Bronislaus Malinowski.Availability: Copies available for hold on place: [M-070304] (1).
The value systems of Polish and Italian Youth : preliminaries to comparative studies / editors: Jan Jerschina and Laura Bovone. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1987. Other title: Iuvenes Poloni et Itali de virtutibus vitiisque quid censeant.Availability: Copies available for hold on place: [M-070305] (1).
Szkice z historii socjologii włoskiej / pod red. Janusza Muchy. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987. Other title: Studia ad historiam sociologiae ab Italis exultae pertinentia.Availability: Copies available for hold on place: [M-070306] (1).
Uniwersytecki ośrodek socjologiczny w Krakowie, tradycja i współczesność : praca zbiorowa / pod red. Władysława Kwaśniewicza. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1989. Other title: De studiis sociologicis, quae in Universitate Iagellonica Cracoviensi exculta sunt quaeque nuync excoluntur.Availability: Copies available for hold on place: [M-074378] (1).
Chłopi we współczesnej Polsce : przedmiot czy podmiot procesów społecznych / Krzysztof Gorlach, Zygmunt Seręga. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991. Other title: Agricolae in Polonia.Availability: Copies available for hold on place: [M-070308] (1).
Z dziejów polskiej myśli socjalistycznej. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Other title: Studia ad socialismum polonum pertinentia.Availability: Copies available for hold on place: [M-011839] (1).
Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych / Michał Jaskólski. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Other title: Studia ad historiam doctrinarum politicarum et iuridicarum pertinentia.Availability: Copies available for hold on place: [M-011838] (1).
Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej / Tomasz Gizbert-Studnicki. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1986. Other title: De iurisperitorum sermone sociolinguisticae tractato.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-015185] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011835] (1).
Związek i kraje w strukturze państwowej Republiki Federalnej Niemiec / Paweł Sarnecki. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987. Other title: Foedus regionum ipsae que regiones in Republica Foederata Germaniae quo munere fungantur.Availability: Copies available for loan: [M-071656] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039728] (1).
Współczesny parlamentaryzm skandynawski / Marian Grzybowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1988. Other title: De scandinovorum parlamentarismo hodierno | Contemporary parliamentarismo i Scandinavia.Availability: Copies available for loan: [M-068489] (1).
Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego : od reformy kołłątajowskiej do końca XIX stulecia / Michał Patkaniowski. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; [Warszawa] ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Other title: Historia Facultatis Iuridicae Universitatis Iagellonicae.Availability: Copies available for loan: [M-012209] (1).
Nieważne rozwiązanie stosunku pracy / Tadeusz Zieliński. Publisher: Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego ; [Warszawa] ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Other title: Quibus ex causis dissolutio locationis conductionis operarum pro nulla habetur.Availability: Copies available for loan: [M-017912] (2).
Zakres uprawnień rad zakładowych przy wypowiadaniu umów o pracę / Andrzej Świątkowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Other title: Ad operis peragendi pacta dissolvenda consilia (opificum magistratuumque) in institutis condita quantum valeant.Availability: Copies available for loan: [M-068539] (1).
Prawo kosmiczne / Mieczysław Grzegorczyk. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1973. Other title: De iure quod ad mundum spectat.Availability: Copies available for loan: [M-068550] (1).
Postępowanie przygotowawcze : (węzłowe problemy na tle radzieckiego i polskiego prawa karnego procesowego) : praca zbiorowa / pod kier. M. Cieślaka i W. E. Czugunowa ; wersja polska pod red. Mariana Cieślaka. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Other title: De criminalium causarum praeparatione.Availability: Copies available for loan: [M-068613] (1).
Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego / Andrzej Zoll. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1973. Other title: De quaestionibus causarum criminalium quae ad condicionalem abolitionem criminaliter experiendum spectant.Availability: Copies available for loan: [M-068612] (1).
Skuteczność orzeczeń w postępowaniu cywilnym / Andrzej Miączyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1974. Other title: De effectibus sententiarum in causis civilibus.Availability: Copies available for loan: [M-068775] (1).
Infirmitas sexus : sytuacja prawna kobiet w świetle przepisów karnych ustawodawstwa statutowego miast włoskich = Infirmitas sexus : de conditione mulierum secundum praecepta criminalia statutorum civitatum italiae / Lesław Pauli. Publisher: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-068657] (1).
Postępowanie przyśpieszone w polskim procesie karnym : (na tle wymagań ustawy oraz badań praktyki) / Andrzej Gaberle. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975. Other title: De causis celeriter actis in criminali processu polonico : (secundum legem et studia practica).Availability: Copies available for loan: [M-068545] (1).
  Copies available for hold on place: [M-029141] (1).
Études d'histoire du droit pénal : matériaux de la Conférence International d'Histoire du Droit Consacrée à l'Histoire du Droit Pénal en Europe Centrale tenue à Cracovie le 16, 17 et 18 octobre 1973 / sous la réd. du Lesław Pauli. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Other title: Studia quae ad historiam iuris criminalis scpectant.Availability: Copies available for loan: [M-012027] (1).
Dziedziczenie testamentowe w prawie prywatnym międzynarodowym : ustawowe i konwencyjne unormowanie problematyki formy / Andrzej Mączyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1976. Other title: De forma testamenti secundum ius privatum usui inter nationes destinatum.Availability: Copies available for loan: [M-012029] (1).
Problemy równouprawnienia w stosunkach pracy w Stanach Zjednoczonych : (studium prawno-społeczne) / Andrzej Świątkowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1976. Other title: De quaestionibus, quae ad aequationem iuris in negotiis operarum Foederatorum Statuum Americae septemtrionalis pertinent.Availability: Copies available for loan: [M-054062] (3).
Hitlerowska polityka podatkowa w Generalnym Gubernatorstwie / Karol Ostrowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1977. Other title: De politica tributoria dominationis hitleris in his terris poloniae, quae "Generalgouvernement" vocabantur.Availability: Copies available for loan: [M-012036] (1).
Źródła prawa pracy : (zagadnienia hierarchii norm prawnych) / Ewa Chmielek. Publisher: [Kraków] : UJ ; Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Other title: Ius laboris, quod dicitur, quibus e fontibus maneat.Availability: No copies available
  Checked out (1).
Powrót do przestępstwa : (zagadnienia prawne i kryminologiczne) / [red. tomu Andrzej Gaberle]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1979. Other title: Quaestiones legales et criminologicae ad delicta repetita pertinentes.Availability: Copies available for loan: [M-012231] (1).
Balance of power in municipal labor relations : (a critical outlook on american public employment law and public policy) / Andrzej Świątkowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1979. Other title: Municipes in statibus unitis americae septentrionalis quibus condicionibus operam suam locent.Availability: Copies available for loan: [M-012035] (1).

Powered by Koha