Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym : praca zbiorowa / pod red. Janusza Trzcińskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-086872] (1).
  Checked out (1).
Zagadnienie obowiązywania Konstytucji Marcowej w Polsce Ludowej 1944-1952 / Kazimierz Działocha, Janusz Trzciński. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw., 1977. Availability: Copies available for loan: [M-101159] (3).
  Copies available for hold on place: [M-070211] (1).
Konstytucja i władza we współczesnym świecie : doktryna, prawo, praktyka : prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin / [kom. red. Maria Kruk, Janusz Trzciński, Jan Wawrzyniak ; Instytut Nauk Prawnych PAN]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-101967] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109918] (1).
Zasada równości w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych / pod red. Leszka Garlickiego i Janusza Trzcińskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-021817] (1).
Skarga konstytucyjna : praca zbiorowa / pod red. Janusza Trzcińskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046668] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Studia nad prawem konstytucyjnym / pod red. Janusza Trzcińskiego i Bogusława Banaszaka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-086837] (1).
Funkcja prawna konstytucji socjalistycznej / Janusz Trzciński. Publisher: Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-021953] (1).
Pojęcie konstytucyjnego organu państwa socjalistycznego : (na tle Konstytucji PRL) / Janusz Trzciński. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-021815] (1).
Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania : księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej / [kom. red.: Janusz Trzciński, Adam Jankiewicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1996. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-043559] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013458] (1).
Studia nad udziałem grup interesów w procesie tworzenia prawa / Kazimierz Działocha, Janusz Trzciński, Krzysztof Wójtowicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-015146] (1).
Charakter i struktura norm konstytucji / red. nauk. Janusz Trzciński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-049884] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086864] (1).
Sądy konstytucyjne w Europie. T. 1, Austria, Francja, Niemcy, Włochy / red. nauk. Janusz Trzciński ; [wybór i oprac. materiałów źródłowych Krzysztof Budziło] ; Trybunał Konstytucyjny. Edition: Akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 1996 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-075099] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądy konstytucyjne w Europie. T. 2, Bułgaria. Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry / red. nauk. Janusz Trzciński ; [wybór i oprac. materiałów źródłowych Krzysztof Budziło] ; Trybunał Konstytucyjny. Edition: Akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1997 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075100] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądy konstytucyjne w Europie : akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1999 roku. T. 3, Hiszpania, Portugalia, Turcja / red. nauk. Janusz Trzciński ; Trybunał Konstytucyjny. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądy konstytucyjne w Europie : akty normatywne. T. 4, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja / red. nauk. Janusz Trzciński ; [wybór i oprac. materiałów źródłowych oraz red. Krzysztof Budziło] ; Trybunał Konstytucyjny. Edition: Według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2000 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Trybunału Konstytucyjnego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-075098] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Trybunał Konstytucyjny : ustawa o Trybunale Konstytucyjnym / nadzór meryt. Robert Pietrzak ; koment. Leszek Garlicki, Janusz Trzciński. Edition: Stan prawny na dzień 31 lipca 1996.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-031599] (1).
Ratio est anima legis : księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Trzcińskiego / [kom. red. Jerzy Góral et al.]. Publisher: Warszawa : Naczelny Sąd Administracyjny, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-010491] (1).
Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego / Roman Hauser, Janusz Trzciński. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050750] (4).
Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego / Roman Hauser, Janusz Trzciński. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1 lutego 2010 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Do widzenia, do jutra [Film] / reżyseria Janusz Morgenstern ; scenariusz Zbigniew Cybulski, Bogumił Kobiela, Wilhelm Mach. Publisher: Warszawa : Agora, 2011 Availability: Copies available for loan: [PCD] (1).
W służbie dobru wspólnemu : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Trzcińskiemu / pod red. Ryszarda Balickiego, Małgorzaty Masternak-Kubiak. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wykładnia konstytucji : aktualne problemy i tendencje / redakcja naukowa Marek Smolak ; [autorzy] Stanisław Czepita, Maciej Dybowski, Roman Hauser, Mikołaj Hermann, Marzena Kordela, Ewa Łętowska, Agnieszka Łyszkowska, Jarosław Mikołajewicz, Marek Smolak, Janusz Trzciński, Sławomira Wronkowska, Marek Zirk-Sadowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-107138] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha