Your search returned 36 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. T. 2 / pod red. Alicji Anny Kotusiewicz. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-075864] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym : wybrane problemy do zajęć konwersatoryjnych z pedagogiki : praca zbiorowa / pod red. Genowefy Koć-Seniuch i Andrzeja Cichockiego. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046466] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej : tożsamość, plany życiowe, wartości / Jerzy Nikitorowicz. Publisher: Białystok : "Trans Humana", 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-045867] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103453] (1).
Aspiracje edukacyjne studentów / Walentyna Wróblewska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-101346] (1).
Drugoroczność : pedagogiczne wyzwanie dla współczesności / Anna Karpińska. Publisher: Białystok : "Trans Humana", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-039311] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087050] (1).
Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / Jadwiga Izdebska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-047713] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej. T. 1 / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-108602] (1).
Lists:
Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej. T.2 / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-108603] (1).
Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Rodzina, dziecko, telewizja : szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji / Jadwiga Izdebska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Lists:
Technologia wychowania / Angelika Paszkiewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-098231] (1).
Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / pod red. Tomasza Bajkowskiego i Krzysztofa Sawickiego ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Pedagogiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045868] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068721] (1).
Sztuka i reklama : relacje między sztuką i kulturą / Andrzej Kisielewski. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Irracjonalne zachowania w bliskich związkach : hermeneutyczna koncepcja relacji rodzinnych w patologii / Katarzyna Termińska-Mrowiec. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-095978] (1).
Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana / Elżbieta Czykwin. Publisher: Białystok : Trans Humana, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-078699] (1).
Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
U podstaw dialogu o edukacji / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-030763] (1).
Edukacja w dialogu i reformie / pod red. Anny Karpińskiej. Publisher: Białystok : Trans Humana, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-014539] (1).
Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-111997] (1).
Kreatorzy edukacyjnego dialogu / pod red. Anny Karpińskiej. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-087040] (1).
Rodzina, dziecko, telewizja : szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji / Jadwiga Izdebska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-036373] (1).
Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Publisher: Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997. Availability: Copies available for hold on place: [CA-518] (2).
Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Poleski męczennik - czy patron trudnego pojednania? : materiały międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 350. rocznicy śmierci świętego Andrzeja Boboli, Brześć, Janów Poleski, 16-17.V.2007 r. / pod red. Andrzeja J. Zakrzewskiego. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana ; Brześć : Konsulat Generalny RP, 2008. Other title: Polesskij mučenik - ili pokrovitel' trudnogo primireniâ?.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-096711] (1).
  Copies available for hold on place: [M-091121] (1).
Nowe wydawnictwo : [Trans Humana] / Elżbieta Czykwin. Source: Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997
Szkolnictwo jezuitów w Rzeczypospolitej w końcu XVI i połowie XVII wieku / Dariusz Kuźmina. Source: Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 350 Rocznicy Śmierci Świętego Andrzeja Boboli (2007 ; Brześć / Janów Poleski) Poleski męczennik - czy patron trudnego pojednania? : materiały międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 350. rocznicy śmierci świętego Andrzeja Boboli, Brześć, Janów Poleski, 16-17.V.2007 r. Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana ; Brześć : Konsulat Generalny RP, 2008
Wiara a tożsamość. Unitów podlaskich świadectwo wiary, odpowiedzialności za kościół i wytrwania przy Stolicy Apostolskiej / Tadeusz Krawczak. Source: Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 350 Rocznicy Śmierci Świętego Andrzeja Boboli (2007 ; Brześć / Janów Poleski) Poleski męczennik - czy patron trudnego pojednania? : materiały międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 350. rocznicy śmierci świętego Andrzeja Boboli, Brześć, Janów Poleski, 16-17.V.2007 r. Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana ; Brześć : Konsulat Generalny RP, 2008
Święty Andrzej Bobola w opinii zachodu. Szkic do dziejów kultu świętego Andrzeja Boboli oparty na wybranych przykładach / Paweł Libera. Source: Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 350 Rocznicy Śmierci Świętego Andrzeja Boboli (2007 ; Brześć / Janów Poleski) Poleski męczennik - czy patron trudnego pojednania? : materiały międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 350. rocznicy śmierci świętego Andrzeja Boboli, Brześć, Janów Poleski, 16-17.V.2007 r. Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana ; Brześć : Konsulat Generalny RP, 2008

Powered by Koha