Your search returned 218 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
O prawach człowieka w podwójną rocznicę Paktów : Księga Pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej / pod red. Tadeusza Jasudowicza i Cezarego Mika. Publisher: Toruń : TNOiK, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-038836] (4).
  Copies available for hold on place: [M-086916] (1).
Prawa człowieka : wybór dokumentów międzynarodowych / opracowanie i przekład: Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-021696] (18).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wejście w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego : księga pamiątkowa / pod red. Zbigniewa Witkowskiego. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-013524] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Prawo podatkowe : zarys wykładu / Bogumił Brzeziński. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-068701] (1).
Zobowiązania podatkowe : komentarz do ustawy / Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski, Agnieszka Olesińska. Edition: Wyd. 4 popr. i uzup.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-039608] (1).
Orzeczenia sądów w sprawach podatkowych : zobowiązania podatkowe, procedura podatkowa, zagadnienia ogólne / wybór i oprac. Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-039616] (1).
Wstęp do prawoznawstwa / Lech Morawski. Edition: Wyd. 6 rozsz. i uzup.Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046312] (2).
  Checked out (1).
Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Goździewicza. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-099041] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wstęp do prawoznawstwa / Lech Morawski. Edition: Wyd. 7 rozsz. i uzup.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046811] (3).
  Checked out (1).
Zarys prawa Unii Europejskiej. [Cz. 1], [Podstawy organizacji i prawa Unii Europejskiej (z uwzględnieniem Układu z Polską)] / Dominik Lasok. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", cop. 1995. Availability: Copies available for loan: [M-041002] (22).
  Copies available for hold on place: [M-086902] (1).
Prawo administracyjne : część ogólna / Eugeniusz Ochendowski. Edition: Wyd. 5 zaktualizowane.Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-035123] (2).
  Copies available for hold on place: [M-032072] (1).
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej : z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego i Traktatu z Nicei / Jan Galster, Zbigniew Witkowski. Edition: Wyd. 4 popr. i uzup.Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym / Cezary Mik. Edition: Stan prawny na 1 lipca 1999.Publisher: Toruń : "Dom Organizatora" TNOiK, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-019265] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ustrój administracji w nowożytnej Europie : zarys wykładu / Danuta Janicka. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063755] (1).
Przedsiębiorstwo : podstawy nauki o przedsiębiorstwie : teorie i praktyka zarządzania / Stanisław Sudoł. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Marek Jacek Stankiewicz. Publisher: Toruń : TNOiK Dom Organizatora, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wspólny standard do osiągnięcia - stan urzeczywistnienia : w pięćdziesięciolecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku / oprac. Studencka Grupa Działania Homo Homini pod kier. i red. Tadeusz Jasudowicza. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-086891] (1).
Podstawowe zasady prawa pracy po nowelizacji kodeksu pracy / Jan Piątkowski. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-030624] (1).
Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie przekształceń demokratycznych : studium porównawcze / Anna M. Ludwikowska. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zobowiązania podatkowe : komentarz do ustawy / Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski, Agnieszka Olesińska. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1993. Availability: Copies available for loan: [M-096364] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012174] (1).
Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych : ze szczególnym uwzględnieniem prawa i praktyki polskiej / pod red. Tadeusza Jasudowicza. Publisher: Toruń : Dom Organizatora, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-086897] (1).
Prawo konstytucyjne porównawcze / Rett R. Ludwikowski. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-109937] (1).
Kultura pracy menedżera / Krystyna Kubik. Publisher: Toruń : Dom Organizatora, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-096999] (1).
Prawo pracy : znowelizowane / Krzysztof Kolasiński. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-012224] (1).
Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę / Elżbieta Wichrowska-Janikowska. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-072260] (1).
Służba cywilna w nowym ustawodawstwie : wybrane problemy/ Krystyna Sitkowska. Publisher: Toruń : TNOIK "Dom Organizatora", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-050353] (1).
Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta w prawie podatkowym / Bogumił Brzeziński. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-012168] (1).
Wprowadzenie do prawa stosunku pracy / Jan Piątkowski. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-030620] (1).
Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika / Agnieszka Olesińska. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-009412] (1).
Podstawy prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej / Jan Galster, Wacław Szyszkowski ; Zbigniew Witkowski (red.). Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" ; Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-000445] (1).

Powered by Koha