Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku / Roman Wapiński. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Arche, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-006166] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088929] (1).
Postępowanie ochronne w prawie celnym / Andrzej Drwiłło. Publisher: Gdańsk : "Arche", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047306] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Historia myśli politycznej : od Machiavellego po czasy współczesne / Marcin Król. Edition: Wyd. 3.Publisher: Gdańsk : ARCHE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049565] (3).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich / Andrzej Gaberle, Marianna Korcyl-Wolska. Edition: Stan prawny na 2 kwietnia 2002 r.Publisher: Gdańsk : Arche, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-096721] (1).
Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna / Henryk Machel. Publisher: Gdańsk : Arche, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kryminologia / Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski. Publisher: Gdańsk : Arche, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-048221] (3).
Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów : podręcznik akademicki / Aleksander Kappes [et al.] ; pod red. Wojciecha J. Katnera. Publisher: Gdańsk : "Arche", 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-000490] (1).
Wzory pism w postępowaniu administracyjnym : z komentarzem / Marek Janta Połczyński. Publisher: Gdańsk : Info-Trade, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Sprawiedliwość naprawcza : początek ewolucji polskiego prawa karnego ? / Wojciech Zalewski. Publisher: Gdański : Arche, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Czynnik czasu w prawie podatkowym : studium z dziedziny zobowiązań podatkowych / Adam Nita. Publisher: Gdańsk : Arche, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-002848] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Nierozłączna triada : przestępczość, przestępca, społeczeństwo / Andrzej Gaberle. Publisher: Gdańsk : "Arche", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Formuła Radbrucha : filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury / Jerzy Zajadło. Publisher: Gdańsk : "Arche", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Systemy polityczne współczesnego świata / Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut. Publisher: Gdańsk : Arche, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Neuropsychologia medyczna : wybrane zagadnienia / pod red. Krzysztofa Jodzio, Walentego M. Nyki. Publisher: Sopot : Wydawnictwo "Arche", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-059084] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1).
Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym : rozważania na tle prawnoporównawczym z uwzględnieniem perspektywy konstytucyjnej i międzynarodowej oraz powinności wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Barbara Nita. Publisher: Sopot : Arche, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-103765] (1).
Historia myśli polityczno-prawnej / Stanisław Filipowicz. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Gdańsk : Arche, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Wzory umów w obrocie zagranicznym z komentarzem / [rozdz. I autorstwa Danuty Marciniak-Neider ; współpr. Zbigniew Rudasz ; red. merytoryczna Tomasz Lisowski i Marek Tokarczyk]. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane.Publisher: Gdańsk : Info-Trade & Gdańska Grupa Promocyjna, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-090572] (1).
Zanim będzie za późno : przed wyborami prezydenckimi / Aleksander Hall. Publisher: Gdańsk : Info-Trade, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-092302] (1).
Indywidualne prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Gdańsk : "Arche", 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-098665] (1).

Powered by Koha