Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zrozumieć rozwój - od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii / Kazimierz Krzysztofek, Marek S. Szczepański. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-050758] (2).
Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej : podręcznik akademicki / Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Publisher: Tychy : ŚWNWSZiNS, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-007400] (5).
  Copies available for hold on place: [M-101374] (1).
Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej / red. nauk. Marek S. Szczepański, Paulina Rojek ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Publisher: Tychy : WSZiNS, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097788] (1).
Wiedza w przedsiębiorstwie : kapitał ludzki w zarządzaniu wiedzą / Robert Geisler, Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański ; Śląskie Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-070796] (3).
  Copies available for hold on place: [M-095480] (1).
Demokracja lokalna i partycypacja obywatelska : zachodnioeuropejskie i amerykańskie doświadczenia, polskie obawy i perspektywy / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey i Marka S. Szczepańskiego ; [Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej]. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Bielsko-Biała : Wydaw. ATH, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047891] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Obywatel w lokalnej społeczności : studia i szkice socjologiczne : praca zbiorowa / pod red. Marka S. Szczepańskiego, Anny Śliz ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Uniwersytet Opolski. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Opole : Wydaw. UO, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-101494] (1).
Zrozumieć rozwój - od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii / Kazimierz Krzysztofek, Marek S. Szczepański. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-107868] (1).
Państwo, samorząd i społeczności lokalne : Piotr Buczkowski in memoriam / pod red. Krzysztofa Bondyry, Marka S. Szczepańskiego, Pawła Śliwy. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047389] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098007] (1).
Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 : praca zbiorowa. Cz. 1, Przewodnik po funduszach UE dla jst / pod red. Marka Szczepańskiego. Publisher: Warszawa : TWIGGER, 2007. Other title: Przewodnik po funduszach UE dla jst.Availability: Copies available for loan: [M-051686] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Jacherowi / pod red. Anny Barskiej, Tadeusza Michalczyka, Marka S. Szczepańskiego. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski ; Opole : Uniwersytet Opolski, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-049731] (1).
Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej / Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański. Edition: Wyd. 2 zm., (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060398] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107720] (1).
Od badania do działania : analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego : praca zbiorowa / pod red. Marka S. Szczepańskiego, Grzegorza Gawrona, Pauliny Rojek-Adamek. Publisher: Tychy : Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka, 2011. Other title: Analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.Availability: Copies available for loan: [M-067119] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Socjologia regionu i społeczności lokalnych : antologia / wybór, wprow. i oprac. Marek S. Szczepański [et al.] ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083859] (1).
Internet - społeczeństwo informacyjne - kultura / red. nauk. Andrzej Kiepas, Marek S. Szczepański, Urszula Żydek-Bednarczuk. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083858] (1).
Flirty tradycji z popkulturą : dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności / Elżbieta Nieroba, Anna Czerner i Marek S. Szczepański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. Other title: Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Wielokulturowość : konflikt czy koegzystencja? / pod red. Anny Śliz i Marka S. Szczepańskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-108710] (1).
Lists:
Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną : studia socjologiczne / redakcja Marek S. Szczepański, Paulina Rojek-Adamek. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-101216] (3).
  Copies available for reference: [CZ KA 316] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107765] (1).
Pogranicze polsko-czeskie w perspektywie socjologicznej. Kontekst kulturowy / Anna Śliz, Marek S. Szczepański. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-Online Access: Click here to access online
Przeobrażenia kulturowe społeczeństwa polskiego : próba bilansu 1989-2014 / Anna Śliz, Marek S. Szczepański. Source: Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną : studia socjologiczne Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016Other title: Culture transformation in Polish society : attempt of recapitulation 1989-2014.

Powered by Koha