Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Najwyższa Izba Kontroli / Andrzej Sylwestrzak. Publisher: Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Historia doktryn politycznych i prawnych / Andrzej Sylwestrzak. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-079332] (5).
  Checked out (1).
Kontrola państwowa w europejskich krajach socjalistycznych / Andrzej Sylwestrzak. Publisher: Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-074064] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-008044] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku : źródła prawa konstytucyjnego / [zebrał i oprac.] Andrzej Sylwestrzak. Edition: Stan prawny na dzień 30 lipca 2001 r.Publisher: Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Historia doktryn politycznych i prawnych / Andrzej Sylwestrzak. Edition: Wyd. 3 zm. (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046268] (2).
Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn, 25-27 kwietnia 2002 r. / pod red. Andrzeja Sylwestrzaka [et al.] ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Prawa i Administracji. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Publisher: Olsztyn : Wydaw. UWM, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-015138] (1).
Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Sylwestrzak. Edition: Wyd. 3 uzup. i uaktual.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046592] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Najwyższa Izba Kontroli : studium prawnoustrojowe / Andrzej Sylwestrzak. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Historia doktryn politycznych i prawnych / Andrzej Sylwestrzak. Edition: Wyd. 8.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-110241] (1).
Arystotelesowski monarcha i Akwinaty "monarcha chrzescijański" / Andrzej Sylwestrzak. Source: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 3, Studia prawne Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014Other title: Konstytucja a prawo ustrojowe.
Arystotelesowski monarcha i akwinaty "monarcha chrześcijański" / Andrzej Sylwestrzak. Source: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 3, Studia prawne Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
Historia doktryn politycznych i prawnych / Andrzej Sylwestrzak. Edition: 10. wyd.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-110236] (3).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
  Checked out (1).
  On hold (1).
Regionalne izby obrachunkowe / Andrzej Sylwestrzak. Source: Prawo, administracja, policja : księga pamiątkowa profesora Wincentego Bednarka Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006
Doktryna chrześcijańskiego małżeństwa w De bono coniugali na tle metodologii św Augustyna = The doctrine of christian marriage in the De bono coniugali against the background of St. Augustine's methodology / Andrzej Sylwestrzak. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Lublin : UMCS, 1954-Source: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2019Other title: Doctrine of christian marriage in the De bono coniugali against the background of St. Augustine's methodology.

Powered by Koha