Your search returned 97 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Opracowanie rzeczowe zbiorów w dużych bibliotekach uniwersalnych : materiały z konferencji 22-24 maja 1986 roku, Jarocin / [red. Krystyna Dąbrowska] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005054] (1).
Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 2, Praca pedagogiczna biblioteki / Jadwiga Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydaw. SBP, 1996. Other title: Praca pedagogiczna biblioteki | School librarianship.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105534] (1).
Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich. Publisher: Kraków : ZBP, 1927- (Kraków : Druk W. L. Anczyca i Spółki). Other title: Przegląd Biblioteczny | Library Review.Online Access: 1927- | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-102] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-102] (44).
Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. "Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych", Warszawa 3-4 czerwca 2005 r. / [red. tomu Elżbieta Stefańczyk]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Other title: Digitization of the library collections.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105482] (1).
Analiza dokumentu i jego opis przedmiotowy = Document analysis and its subject description / Teresa Głowacka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2003. Other title: Document analysis and its subject description | Katalogowanie przedmiotowe w języku KABA.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [Oprac.] (1).
Opis przedmiotowy dokumentów z dziedziny literatury = Subject representation of literary works / Anna Bober, Danuta Patkaniowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2005. Other title: Subject representation of literary works | Katalogowanie przedmiotowe w języku KABA.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [Oprac.] (1).
Format USMARC rekordu kartoteki haseł wzorcowych : zastosowanie w Centralnej Kartotece Haseł Wzorcowych / A. Paluszkiewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1999. Other title: USMARC format for authority record : application in union authority file.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [Oprac.] (1).
Format MARC 21 rekordu zasobu / Ewa Chrzan, Andrzej Padziński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Formatów i Kartoteki Haseł Wzorcowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2001. Other title: MARC 21 format for holdings data.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [Oprac.] (1).
Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa ciągłego / Barbara Nałęcz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2001. Other title: MARC 21 format for bibliographic data: serials.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [Oprac.] (1).
Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego / Andrzej Drożdż, Marek Stachyra ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. Other title: MARC 21 format for bibliographic data: sound recording.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [Oprac.] (1).
Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego / Krystyna Sanetra ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2003. Other title: MARC 21 format for bibliographic data: computer files.Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [Oprac.] (1).
Prawo biblioteczne na co dzień / Lucjan Biliński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-099844] (1).
Bariery informacyjne : podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym / Marzena Świgoń ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Other title: Information barriers : theoretical basis and test in scholarly environment.Availability: Copies available for hold on place: [M-105566] (1).
Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej ; przy współpr. Andrzeja Skrzypczaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2005. Other title: From scientific information to the technology of information society : collective work.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105559] (1).
Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Other title: Information in the net : problems, methods and technologies.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105547] (1).
Praca z użytkownikiem w bibliotece / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. Other title: Library programs and ventures.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105570] (1).
Idee i rzeczywistość : bibliotekarstwo pragmatyczne / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2002. Other title: Ideas and the reality : a pragmatic librarianship.Availability: Copies available for hold on place: [M-105569] (1).
Opis przedmiotowy dokumentów z zakresu językoznawstwa = Subject representation of documents on linguistics / Barbara Majchrowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Biblioteka Narodowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2007. Other title: Subject representation of documents on linguistics | Katalogowanie przedmiotowe w języku KABA.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [Oprac.] (1).
Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 1, Organizacja biblioteki / Jadwiga Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydaw. SBP, 1996. Other title: Organizacja biblioteki | School librarianship | Organisation of a school library.Availability: Copies available for hold on place: [M-105533] (1).
Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro i Barbary Sosińskiej-Kalaty ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Other title: Organizing information and knowledge environment.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105560] (1).
Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik / Mariola Antczak, Anna Nowacka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Other title: How to create and use annotations and references : the manual.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105535] (1).
Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy / Katarzyna Materska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. Other title: Information in the knowledge-based organizations.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-051071] (2).
  Copies available for hold on place: [M-105501] (1).
Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie / Małgorzata Góralska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. Other title: Books, new media and their space-time.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-103849] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105544] (1).
Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra / Anna Wałek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. Other title: Digital libraries on the dLibra platform.Availability: Copies available for hold on place: [M-105481] (1).
Lists:
Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Other title: Books, libraries, information within culture and education spheres.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105554] (1).
Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji / [zespół aut.: Barbara Sosińska-Kalata (przewodnicząca) et al. ; tł. Agnieszka Kasprzyk] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-105495] (1).
Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach / Marcin Drzewiecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2005. Other title: Library and information education in Polish schools.Availability: Copies available for hold on place: [M-105542] (1).

Powered by Koha