Your search returned 39 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polityka wschodnia Polski : uwarunkowania, koncepcje, realizacja / red. nauk. Andrzej Gil i Tomasz Kapuśniak ; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ; Warszawa : [s.n.], 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086449] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie / Tomasz Kapuśniak. Publisher: Warszawa ; Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-086448] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych / red. Krzysztof Iwańczuk i Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092629] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Białoruś, Mołdawia i Ukraina : wobec wyzwań współczesnego świata / red. Tomasz Kapuśniak, Krzysztof Fedorowicz, Michał Gołoś. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ; Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-096284] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Wymiar południowy, północny i wschodni Unii Europejskiej : osiagnięcia, szanse, wyzwania / Paweł J. Borkowski, Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin [etc.] : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086231] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Strategiczny trójkąt Rosja - Chiny - Indie : szanse i wyzwania w XXI wieku / Tomasz Kapuśniak, Dominik Mierzejewski, Jakub Zajączkowski. Publisher: Lublin ; Łódź ; Warszawa : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086235] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Mołdawia - rara avis in terris? : charakterystyka mołdawskiego reżimu politycznego na tle poradzieckich doświadczeń transformacyjnych / Tomasz Kapuśniak, Michał Słowikowski. Publisher: Lublin ; Łódź : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086239] (3).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy w czasie prezydentury Wiktora Juszczenki / Tomasz Kapuśniak, Yaropolk Tymkiv. Publisher: Lublin ; Lwów : Instytut Europy Środkowo-WSchodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086245] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Polityka czarnomorska Rumunii / Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086293] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka czarnomorska Turcji / Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086294] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka czarnomorska Grecji / Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086295] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Nowa wielka gra w regionie Azji Centralnej / red. Tomasz Stępniewski. Publisher: Lublin ; Warszawa : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-086201] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojenym świecie / Tomasz Stępniewski. Publisher: Lublin ; Warszawa : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-086206] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka czarnomorska Stanów Zjednoczonych Ameryki / Tomasz Stępniewski. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-086278] (3).
  Copies available for hold on place: [M-086277] (1).
Polityka czarnomorska Federacji Rosyjskiej / Tomasz Stępniewski. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-086282] (3).
  Copies available for hold on place: [M-086281] (1).
Polityka czarnomorska Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji / Tomasz Stępniewski. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-086286] (3).
  Copies available for hold on place: [M-086285] (1).
Cicha kontrrewolucja w Rosji / Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-086576] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086575] (1).
Ukraina w stosunkach międzynarodowych / pod red. Marka Pietrasia i Tomasza Kapuśniaka. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-097046] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego / red. nauk. Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej : we współpr. z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Federacja Rosyjska - Wspólnota Niepodległych Państw. T. 2 / red. Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin ; Warszawa : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej [etc.], 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Pozimnowojenny układ sił w Europie Wschodniej / Tomasz Kapuśniak. Source: Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010
NATO, ukraiński kryzys i szara strefa bezpieczeństwa Europy Wschodniej / Tomasz Stępniewski. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Other title: North Atlantic Treaty Organization, ukraiński kryzys i szara strefa bezpieczeństwa Europy Wschodniej.Online Access: Click here to access online
Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej / Bartosz Jóźwik, Tomasz Stępniewski. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Online Access: Click here to access online
Konflikt zbrojny Rosji z Ukrainą i negocjacje pokojowe w Mińsku / Tomasz Stępniewski. Source: Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa : Centrum Europejskie UW, 1997-
Shifting emphahis of the ENP is the EaP less "sexy"? / Tomasz Stępniewski, Anna Visvizi. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Other title: Shifting emphahis of the European Neihbourhood Policy is the Eastern Partnership less "sexy"?.Online Access: Click here to access online
Pered vyborom : buduŝee Ukrainy v usloviâh sistemnoj destabilizacii / redakciâ Andžej Gil' ; Tomaš Stempnevski ; Institut Central'no-Vostočnoj Evropy [et al.]. Publisher: Lûblin [etc.] : Institut Central'no-Vostočnoj Evropy, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej / Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w dobie wstrząsów i przemian Europy Wschodniej / Tomasz Stępniewski. Source: Studia Europejskie Warszawa : Centrum Europejskie UW, 1997-Other title: Eastern Partnership of the European Union in the period of turmoil and transformations in Eastern Europe.
Ukraine's position in the European Union's Neighbourhood Policy / Tomasz Stęniewski. Source: Myśl Ekonomiczna i Polityczna Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2010-Online Access: Click here to access online
Gra sił w kontestowanym sąsiedztwie Unii Europejskiej i Rosji / Tomasz Stępniewski. Source: Studia Europejskie Warszawa : Centrum Europejskie UW, 1997-Other title: Competition of powers in the contested neighbourhood of the European Union and Russia.

Powered by Koha