Your search returned 21 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej ; przy współpr. Andrzeja Skrzypczaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2005. Other title: From scientific information to the technology of information society : collective work.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105559] (1).
Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Other title: Information in the net : problems, methods and technologies.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105547] (1).
Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro i Barbary Sosińskiej-Kalaty ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Other title: Organizing information and knowledge environment.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105560] (1).
Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji / [zespół aut.: Barbara Sosińska-Kalata (przewodnicząca) et al. ; tł. Agnieszka Kasprzyk] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-105495] (1).
Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Other title: Society and information network: problems and technologies.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105565] (1).
Lists:
Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty przy udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogórskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. Other title: Information science in the change : conceptions, methods, research, practices.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105557] (1).
Nauka o informacji w okresie zmian : informatologia i humanistyka cyfrowa : praca zbiorowa / pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty przy udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogórskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2016. Other title: Information science in the change : information science and digital humanities.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-105558] (1).
B. Sosińska-Kalata : Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : podręcznik, Warszawa 1993 / Artur Pilak. Source: Roczniki Biblioteczne : organ naukowy bibliotek szkół wyższych Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957-
Pracownikom i współpracownikom "Przeglądu Bibliotecznego" / Barbara Sosińska-Kalata. Source: Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich Kraków : ZBP, 1927-
Ewa Chuchro (1969-2013) / Barbara Sosińska-Kalata. Source: Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich Kraków : ZBP, 1927-
Zawód infobroker : polski rynek informacji, red. nauk. Sabina Cisek, Aneta Januszko-Szakiel / Barbara Sosińska-Kalata, Monika Halasz-Cysarz. Source: Zagadnienia Informacji Naukowej Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-Online Access: Click here to access online
Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji) / Barbara Sosińska-Kalata. Source: Zagadnienia Informacji Naukowej Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-Online Access: Click here to access online
Małgorzata Góralska, Piśmienność i rewolucja cyfrowa / Barbara Sosińska-Kalata. Source: Zagadnienia Informacji Naukowej Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-Online Access: Click here to access online
Filozoficzne uwarunkowania nauki o informacji / Barbara Sosińska-Kalata. Source: Zagadnienia Informacji Naukowej Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-Online Access: Click here to access online
Metadane jako narzędzie opracowania elektronicznych zasobów sieciowych / Marek Nahotko. Source: Zagadnienia Informacji Naukowej Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-Online Access: Click here to access online
Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji wiedzy / Barbara Sosińska-Kalata. Source: Zagadnienia Informacji Naukowej Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-Online Access: Click here to access online
Klasyfikacja / Bożenna Bojar. Source: Zagadnienia Informacji Naukowej Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-Online Access: Click here to access online
85-lecie "Przeglądu Bibliotecznego" 1927-2012 / Barbara Sosińska-Kalata. Source: Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich Kraków : ZBP, 1927-Other title: 85 years of "Przegląd Biblioteczny" 1927-2012 | Osiemdziesięciopięciolecie "Przeglądu Bibliotecznego" 1927-2012.
Europejskie standardy kształcenia a restrukturalizacja polskiego systemu edukacji bibliotekarzy i pracowników informacji : (program TEMPUS - JEP - 12165 - 97) / Marcin Drzewiecki, Barbara Sosińska-Kalata. Source: Zagadnienia Informacji Naukowej Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-Online Access: Click here to access online
Kognitywizm : nowy paradygmat informacji naukowej / Bożenna Bojar. Source: Zagadnienia Informacji Naukowej Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-Other title: Nowy paradygmat informacji naukowej.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha