Your search returned 29 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks spółek handlowych. T. 5, [Komentarz do artykułów 585-595 KSH oraz do przepisów okołokodeksowych] / Stanisław Sołtysiński [et al. ; poszczególne części koment. oprac. Jacek Giezek et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076527] (7).
Kodeks spółek handlowych. T. 1, Komentarz do artykułów 1-150 / Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 2001 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-043731] (8).
Kodeks spółek handlowych. T. 4, Komentarz do artykułów 459-633 / Stanisław Sołtysiński [et al.] ; przepisy karne oprac. Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-074903] (5).
Kodeks spółek handlowych : komentarz do artykułów 459-633 : suplement do Tomu 4 / Stanisław Sołtysiński [et al.] ; przepisy karne oprac. Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-025510] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Zagadnienia wynalazczości i ochrony własności przemysłowej : (wiadomości podstawowe) : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Sołtysińskiego ; [aut. Bogdan Janicki et al.]. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-017911] (1).
Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym : zagadnienia wybrane : [praca zbiorowa / pod red. Stanisława Sołtysińskiego] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Publisher: Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-017933] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 2, Komentarz do artykułów 151-300 / Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-093046] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 1, Komentarz do artykułów 1-150 / Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-084449] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 2, Komentarz do artykułów 151-300 / Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szumański. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076526] (4).
  Copies available for hold on place: [M-031712] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 3, Komentarz do artykułów 301-458 / Stanisław Sołtysiński [et al.]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-051590] (4).
Kodeks handlowy : komentarz. T. 1 / Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Janusz Szwaja. Edition: Wyd. 2 rozsz. i zaktual., stan prawny na dzień 1 grudnia 1996 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-074914] (2).
  Checked out (1).
Kodeks handlowy : komentarz. T. 2 / Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Janusz Szwaja. Edition: 2. wyd. rozszerz. i zaktual., stan prawny na dzień 1 września 1997 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 1998. Other title: KH : komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-074911] (1).
  Checked out (1).
Kodeks handlowy : komentarz. T. 2 / Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Janusz Szwaja. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-043642] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 5, Pozakodeksowe prawo handlowe : komentarz / aut. Jacek Giezek [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-095228] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 3, Komentarz do artykułów 301-458 / Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093047] (2).
Kodeks spółek handlowych. T. 4, Komentarz do artykułów 459-633 / Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082481] (1).
  Copies available for hold on place: [M-084447] (1).
Prawo spółek kapitałowych / red. Stanisław Sołtysiński ; aut. Andrzej Herbet [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-099289] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 1, Przepisy ogólne, spółki osobowe : komentarz do artykułów 1-150 / aut. Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 4, Łączenie, podział i przekształcanie spółek, przepisy karne : komentarz do artykułów 491-633 / aut. Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Other title: Łączenie, podział i przekształcanie spółek, przepisy karne.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo spółek kapitałowych / red. Stanisław Sołtysiński ; aut.: Marta Litwińska-Werner [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 3, Spółka akcyjna : komentarz do artykułów 301-490 / aut. Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Other title: Spółka akcyjna : komentarz do artykułów 301-490.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo spółek kapitałowych / redaktor Stanisław Sołtysiński ; autorzy Andrzej Herbet, Marek Michalski, Paweł Moskwa, Jacek Napierała, Grzgorz Nita-Jagielski, Tomasz Siemiątkowski, Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Tomasz Szczurowski, Andrzej Szumański, Monika Tarska. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2015. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / redaktor Janusz Szwaja ; autorzy Andrzej Jakubecki, Marian Kępiński, Marek Mozgawa, Maria Poźniak-Niedzielska, Ryszard Skubisz, Stanisław Sołtysiński, Tadeusz Skoczny, Janusz Szwaja, Irena Wiszniewska, Maciej Bernatt, Edyta Całka, Jarosław Dudzik, Szymon Gogulski, Katarzyna Jasińska, Jakub Kępiński, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Adrian Niewęgłowski. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Zmierzch zasady równego traktowania podmiotów gospodarczych / Stanisław Sołtysiński. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Demise of the principle of equal treatment of business actors.
Konstytucyjne aspekty praw autorskich : uwagi na marginesie dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego / Ryszard Markiewicz, Stanisław Sołtysiński. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Constitutional Aspects of copyrights : remarks on two decisions of the Constitutional Court.
Ład korporacyjny w świetle lekcji kryzysu / Stanisław Sołtysiński. Source: Kwartalnik Prawa Prywatnego Kraków : Wydawnictwo "Secesja", 1992-.
O potrzebie powstrzymania procesów nierównego traktowania podmiotów gospodarczych / Stanisław Sołtysiński. Source: Kwartalnik Prawa Prywatnego Kraków : Wydawnictwo "Secesja", 1992-
Prawo spółek handlowych / redakcja naukowa Andrzej Koch, Jacek Napierała ; [autorzy] Jędrzej Jerzmanowski, Marian Kępiński, Andrzej Koch, Maciej Mataczyński, Leopold Moskwa, Jacek Napierała, Aurelia Nowicka, Dorota Sokołowska, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Sójka, Feliks Zedler. Edition: 6. wyd., stan prawny na 1 września 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106624] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo spółek osobowych / redaktor Andrzej Szajkowski ; autorzy Marcin Asłanowicz, Andrzej Herbet, Marta Litwińska-Werner, Paweł Moskwa, Jerzy P. Naworski, Wojciech Popiołek, Michał Romanowski, Tomasz Siemiątkowski, Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Tomasz Szczurowski, Andrzej Szumański, Monika Tarska. Edition: 2. wyd., stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).

Powered by Koha