Your search returned 51 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Konstytucja Belgii : tekst jednolity z 14 lutego 1994 r. / wstęp i tł. Wiesław Skrzydło ; [Kancelaria Sejmu]. Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049938] (4).
Konstytucja Francji : z 4 października 1958 r. : (według stanu prawnego na dzień 22 lutego 1996 r.) / wstęp i tł. Wiesław Skrzydło ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-066539] (3).
  Copies available for hold on place: [M-074639] (1).
Polskie prawo konstytucyjne / [red. nauk. Wiesław Skrzydło ; aut.: Ewa Gdulewicz et al.] ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1 września 1998 r.Publisher: Lublin : Wydawnictwo MORPOL, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-000475] (1).
Leksykon wiedzy o państwie i konstytucji / Wiesław Skrzydło. Publisher: Warszawa : Graf-Punkt, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-008619] (8).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Ustroje państw współczesnych. [1] / Ewa Gdulewicz [et al.]. Edition: Wyd. 3 rozsz. i uaktualnione / red. nauk. Wiesław Skrzydło.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-103709] (5).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / wprow. Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-070340] (3).
Ustroje państwowe / pod red. Wiesława Skrzydły, Marka Chmaja. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006083] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Państwo - ustrój - konstytucja : studia / kom. red. Lech Antonowicz [et al.]. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-012266] (1).
Ustrój polityczny Francji / Wiesław Skrzydło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustroje państw współczesnych. [T.] 1 / red. nauk. Wiesław Skrzydło ; Ewa Gdulewicz [et al.]. Edition: Wyd. 4., rozsz. i uakt.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-055887] (1).
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej : [podręcznik] / Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2002 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006308] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze skorowidzem / wprow. Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 5.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-070342] (2).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-031781] (22).
  Checked out (1).
Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku / Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 4 uaktual.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Other title: Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 1997 roku.Availability: Copies available for loan: [M-006316] (7).
  Checked out (1).
Konstytucyjny ustrój państwa : księga jubileuszowa profesora Wiesława Skrzydły / [kom. red. Tadeusz Bojarski, Ewa Gdulewicz, Jan Szreniawski]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku : XL Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego 4-6 czerwca 1998 Kazimierz Dolny nad Wisłą / pod red. Wiesława Skrzydły, Ryszarda Mojaka. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-013526] (1).
O partii i systemach partyjnych / Wiesław Skrzydło ; okładkę projektował Wojciech Freudenreich. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1976 (Warszawa : Drukarnia im. Rewolucji Październikowej). Availability: Copies available for loan: [M-016501] (1).
Współczesne ustroje państw kapitalistycznych / Andrzej Burda, Ewa Gdulewicz, Wiesław Skrzydło ; [red. nauk. Andrzej Burda] ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Prawa i Administracji. Publisher: Lublin : UMCS, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-015160] (1).
Zarys dziejów konstytucjonalizmu polskiego / Artur Korobowicz, Ryszard Mojak, Wiesław Skrzydło ; pod red. Artura Korobowicza ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Publisher: Lublin : Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu : Wydaw. UMCS, cop. 1996. Availability: Copies available for loan: [M-025750] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015201] (1).
Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego / red. nauk. Wiesław Skrzydło ; Kancelaria Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Instytucjonalizacja partii politycznych : w państwach demokracji parlametarnej / Wiesław Skrzydło, Adam Wojtaszczyk. Publisher: Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-015220] (1).
Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku : [podręcznik] / Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Other title: Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 1997 roku.Availability: Copies available for loan: [M-050056] (30).
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 2 uzup. i poszerz., stan prawny na 1 października 2005 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. Other title: System wyborczy RP.Availability: Copies available for loan: [M-047535] (12).
Prawo konstytucyjne / oprac. zespół pod red. nauk. Wiesława Skrzydły ; [aut.:] Mirosław Granat [et al.] ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Edition: Wyd. 5, stan prawny na dzień 1 września 1996.Publisher: Lublin : Wydawnictwo "Marpol", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-071431] (1).
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego / oprac. Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 2.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-027522] (1).
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. Publisher: Lublin : UMCS, 1954-. Other title: Ius.Online Access: Click here to access online | Vol. 60 (2013)- Availability: Copies available for hold on place: [CA-39] (15).
Polskie prawo konstytucyjne / [red. nauk. Wiesław Skrzydło ; aut. poszczególnych rozdz. Ewa Gdulewicz et al.] ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Edition: Wyd. 6, stan prawny na dzień 1 września 2001 r.Publisher: Lublin : Morpol, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-031245] (1).
Z problematyki budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego / pod red. Wiesława Skrzydły ; aut. Zdzisław Cackowski [et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-074669] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032902] (1).
Konstytucja Republiki Francuskiej / tł. z jęz. fr. i wstęp Wiesław Skrzydło ; Biblioteka Sejmowa. Edition: Wyd. 2 uaktualnione, [wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2005 r.].Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2005. Other title: Konstytucja Francji.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Wiesław Skrzydło. Edition: 5 wyd., stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-008350] (3).

Powered by Koha