Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zasada równowagi gospodarczej / Tadeusz Skoczny ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065822] (1).
Administracja Republiki Federalnej Niemiec / [aut. Winfried Brohm et al. ; z niem tł. Tadeusz Skoczny] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Państwa i Prawa. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-028442] (1).
Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004 / pod red. Agaty Jurkowskiej, Tadeusza Skocznego. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-065204] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095706] (1).
Zadania administracji centralnej wobec integracji Polski z instytucjami europejskimi : dokumentacja seminarium międzynarodowego zorganizowanego w Warszawie 14-16 maja 1991 / red. nauk. Tadeusz Skoczny ; Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ; przy współudziale Urzędu Rady Ministrów, Biura Pełnomocnika Rządu RP ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej [oraz] Urzędu Antymonopolowego. Publisher: Warszawa : FFEPwP : WZ UW, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-052385] (1).
Zakaz porozumień ograniczających konkurencję. 1 / wprow. Tadeusz Skoczny, Włodzimierz Szpringer. Publisher: Warszawa : Urząd Antymonopolowy, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-064628] (1).
Zakaz porozumień ograniczających konkurencję a selektywna dystrybucja / wprow. Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Urząd Antymonopolowy : Dom Wydawniczy Elipsa, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-064629] (1).
Ustawy antymonopolowe krajów postsocjalistycznych / wprow. Renata Janusz i Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Urząd Antymonopolowy : Dom Wydawniczy Elipsa, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-064630] (1).
Niemieckie orzecznictwo kartelowe. 2, Kontrola połączeń / [przez firmę Dr Tadeusz Skoczny. Kancelaria Prawnicza]. Publisher: Warszawa : Urząd Antymonopolowy, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-064653] (1).
Orzecznictwo antytrustowe Stanów Zjednoczonych / [przez firmę Dr Tadeusz Skoczny. Kancelaria Prawnicza]. Publisher: Warszawa : Urząd Antymonopolowy : Elipsa, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-064655] (1).
Brytyjskie orzecznictwo antymonopolowe / [przez firmę Dr Tadeusz Skoczny. Kancelaria Prawnicza]. Publisher: Warszawa : Urząd Antymonopolowy, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-064654] (1).
Konkurencja a regulacja w energetyce / Piotr Jasiński, Tadeusz Skoczny, George Yarrow. Publisher: Warszawa : Urząd Monopolowy : Dom Wydawniczy Elipsa, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-064635] (1).
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies / Centre of Antitrust and Regulatory Studies. University of Warsaw ; [Tadeusz Skoczny ed. in chief]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1272] (3).
Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce / pod red. Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. Other title: Block exemptions from the prohibition of restrictive agreements in the EC and Poland.Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konkurencji i konsumentów : skrypt dla studentów ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i kierunków pokrewnych / Maciej Bernatt, Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny ; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-089617] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji / Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / red. nauk. Tadeusz Skoczny, koordynatorzy działów Maciej Bernatt [et al.] ; aut. Dariusz Aziewicz [et al.]. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na 18.01.2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Tadeusz Skoczny, "Zgody szczególne w prawie kontroli koncentaracji" / Arkadiusz Stosur. Source: Studia Prawnicze : rozprawy i materiały Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2005-
Ustawa o prawach konsumenta / (red.) Dorota Karczewska, Monika Namysłowska, Tadeusz Skoczny ; [autorzy B. Giesen i 25 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-108375] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Społeczna odpowiedzialność biznesu : krytyczna analiza / pod red. Macieja Bernatta, Jerzego Bogdanienki, Tadeusza Skocznego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Prawo konkurencji 25 lat : Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji / redakcja naukowa Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Prawo konkurencji dwadzieścia pięć lat.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe : praca zbiorowa / pod red. Filipa Czernickiego i Tadeusza Skocznego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. Other title: Airports services in the European Union and Poland - competition law and airports regulations.Availability: Copies available for hold on place: [M-109789] (1).
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. : komentarz / redaktorzy naukowi Monika Namysłowska, Anna Piszcz ; autorzy Maciej Bernatt, Krzysztof Jaroszyński, Agata Jurkowska-Gomułka, Małgorzata Król-Bogomilska, Elżbieta Modzelewska-Wąchal, Monika Namysłowska, Stanisław Piątek, Anna Piszcz, Marek Sachajko, Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / redaktor Janusz Szwaja ; autorzy Andrzej Jakubecki, Marian Kępiński, Marek Mozgawa, Maria Poźniak-Niedzielska, Ryszard Skubisz, Stanisław Sołtysiński, Tadeusz Skoczny, Janusz Szwaja, Irena Wiszniewska, Maciej Bernatt, Edyta Całka, Jarosław Dudzik, Szymon Gogulski, Katarzyna Jasińska, Jakub Kępiński, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Adrian Niewęgłowski. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo konsumenckie w praktyce / Marzena Czarnecka (red.), Tadeusz Skoczny (red.) ; [autorzy: Marta Burnecka-Szczepańska i 29 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Rola Karola Wojtyły - Jana Pawła II w kształtowaniu się krakowskiego środowiska filozoficznego : dyskusja w XV-lecie Pontyfikatu : (udział biorą: ks. Kazimierz Bukowski, ks. Tadeusz Gadacz SP, Jan Galarowicz, O. Jan Andrzej Kłoczowski, ks. Dariusz Oko, O. Marek Pieńkowski OP, ks. Krzysztof Szczygieł, ks. Włodzimierz Skoczny, Karol Tarnowski, ks. Józef Tischner). Source: Logos i Ethos Kraków : PAT, 1991-Online Access: Click here to access online

Powered by Koha