Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rozważania filozoficzno-społeczne Marii Romany de Gasperi / wybór i red. tekstów Magdalena Sitek ; przekł. wybranych art. z jęz. wł. Oksana Cabaj ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-059132] (1).
Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012 / pod red. Magdaleny Sitek i Wincentego Bednarka ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Mini leksykon dyplomatyczny / Barbara Dobrzańska, Magdalena Sitek. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego Państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej / pod red.: Piotra Majera i Magdaleny Sitek ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa : państwo, prawo, społeczeństwo / pod red. Magdaleny Sitek, Iwony Niedziółki i Aleksandry Ukleja ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Consumer protection : selected issues of the information safety / ed. by Magdalena Sitek, Iwona Niedziółka, Aleksandra Ukleja ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów Publishing House, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu / pod red. Magdaleny Sitek, Iwony Niedziółki i Aleksandry Ukleja ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Prawne gwarancje bezpieczeństwa / pod red. Magdaleny Sitek ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century / ed. by Magdalena Sitek & Michał Łęski. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji / redakcja: Magdalena Sitek, Tadeusz Graca ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Collective human rights in the first half of the 21st century / edited by Magdalena Sitek & Peter Terem & Marta Wójcicka ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Opportunities for cooperation between Europe and Asia / edited by Magdalena Sitek & Michał Łęski. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim : studium interdyscyplinarne / redakcja naukowa Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel, Daniel Przastek ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Jednostka - zbiorowość - państwo w dobie społeczeństwa ponowoczesnego [Dokument elektroniczny] : spojrzenie interdyscyplinarne / redakcja naukowa: Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016. Availability: Copies available for hold on place: [MLT-000999] (1).
Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce / redakcja: Stanisław Sagan, Magdalena Sitek ; [Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie]. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współczesne konteksty bezpieczeństwa / [redakcja naukowa Magdalena Sitek, Grzegorz Winogrodzki, Łukasz Roman]. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
The rights of migrants between the needs and capabilities of the state and the international community / edited by Magdalena Sitek & Stanisław Stadniczeńko ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Magdalena Sitek, Elżbieta Feret, Jarosław Dobkowski, Igor Palus ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2017. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Human rights : between needs and possibilities / edited by Magdalena Sitek & Antonio Felice Uricchio & Iwona Florek ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
From human rights to essential rights / edited by Magdalena Sitek & Laura Tafaro & Michele Indellicato ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości / redakcja naukowa: Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Skutki uchybienia przeprowadzenia procedury oceny wpływu rozwoju infrastruktury turystycznej na środowisko na przykładzie sprawy C-83/03 / Magdalena Sitek. Source: Prawo, administracja, policja : księga pamiątkowa profesora Wincentego Bednarka Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006

Powered by Koha