Your search returned 8 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Analysis of patient survival after permanent pacemaker implantation at the Świętokrzyskie Cardiac Center in Kielce = Analiza przeżycia chorych po wszczepieniu stymulatorów serca na stałe na podstawie doświadczeń Ośrodka Implantacji Stymulatorów Serca Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach / Janusz Sielski, Paweł Wałek, Agnieszka Janion-Sadowska, Marianna Janion. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Analiza przeżycia chorych po wszczepieniu stymulatorów serca na stałe na podstawie doświadczeń Ośrodka Implantacji Stymulatorów Serca Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach.
Analiza przeżycia chorych po wszczepieniu stymulatorów serca na stałe na podstawie doświadczeń Ośrodka Implantacji Stymulatorów Serca Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach = Analysis of patient survival after permanent pacemaker implantation at the Świętokrzyskie Cardiac Center in Kielce / Janusz Sielski, Paweł Wałek, Agnieszka Janion-Sadowska, Marianna Janion. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Analysis of patient survival after permanent pacemaker implantation at the Świętokrzyskie Cardiac Center in Kielce.Online Access: Click here to access online
Czy istnieją istotne różnice w stałej stymulacji serca u pacjentów w wieku podeszłym - na podstawie materiału Ośrodka Implantacji Stymulatorów Serca Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach = Permanent cardiac pacing in elderly - are there any differences? : analysis of patient from Pacemaker Implantation Center in Świętorzyskie Center of Cardiology in Kielce / Janusz Sielski, Agnieszka Janion-Sadowska, Paweł Wałek. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Permanent cardiac pacing in elderly - are there any differences? : analysis of patient from Pacemaker Implantation Center in Świętorzyskie Center of Cardiology in Kielce.Online Access: Click here to access online
Analiza korelacyjna pomiędzy BNP a podstawowymi parametrami czynności nerek u chorych po wszczepieniu stymulatora serca na stałe = Correlation analysis of BNP concentration and renal function parameters in patients after permanent pacemaker implantation / Janusz Sielski, Agnieszka Janion-Sadowska. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Correlation analysis of BNP concentration and renal function parameters in patients after permanent pacemaker implantation.
Correlation analysis of BNP concentration and renal function parameters in patients after permanent pacemaker implantation = Analiza korelacyjna pomiędzy BNP a podstawowymi parametrami czynności nerek u chorych po wszczepieniu stymulatora serca na stałe / Janusz Sielski, Agnieszka Janion-Sadowska. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Analiza korelacyjna pomiędzy BNP a podstawowymi parametrami czynności nerek u chorych po wszczepieniu stymulatora serca na stałe.
Correlation analysis of the relationship between B-type natriuretic peptide and selected echocardiographic parameters in patients with permanent pacemakers / Janusz Sielski, Urszula Grabowska, Karol Koziród-Wolski, Maria Matejko. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Analiza korelacji pomiędzy peptydem natriuretycznym typu B a wybranymi parametrami echokardiograficznymi u pacjentów po wszczepieniu stymulatora serca na stałe.Online Access: Click here to access online
Is the time between onset of pain and restoration of patency of infarct-related artery shortened in patients with myocardial infarction? : the effects of the Kielce Region System for Optimal Management of Acute Myocardial Infarction / Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Jacek Kurzawski, Janusz Sielski, Łukasz Zandecki, Marianna Janion, Lech Poloński. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Czy skrócono czas od wystąpienia bólu do udrożnienia tętnicy u pacjentów z zawałem serca? : efekty funkcjonowania Świętokrzyskiej Sieci Optymalnego Leczenia Zawału Serca.Online Access: Click here to access online
Medium-term prognosis of survival and hospitalization of patients after permanent pacemaker implantation based on BNP, high-sensivity troponin T, and left atrium volume index / Karol Kaziród-Wolski, Janusz K. Sielski, Urszula Grabowska. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Średnioterminowe rokowania dotyczące przeżycia oraz hospitalizacji u pacjentów po wszczepieniu stymulatora serca na stałe na podstawie badania BNP, troponiny T o wysokiej czułości oraz indeksu objętosci lewego przedsionka.

Powered by Koha