Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zobowiązania : zarys wykładu / Witold Czachórski ; aktualizacji i uzup. dokonał zespół w składzie: Adam Brzozowski, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska pod kierunkiem aut. Witolda Czachórskiego. Edition: Wyd. 6 zm., stan prawny na dzień 31 grudnia 1993 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-007974] (5).
Prawo wspólnot europejskich a prawo polskie. [T. 5], Prawo gospodarcze : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marek Safjan ; przy współpr. Iwony Hykawy ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. Other title: Prawo gospodarcze.Availability: Copies available for loan: [M-080342] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109872] (1).
Zobowiązania : zarys wykładu / Witold Czachórski. Edition: Wyd. 9 zaktualizowane., uzup., stan prawny, orzecznictwo oraz piśmiennictwo na 1 września 2004 r. / Adam Brzozowski, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-031576] (9).
Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 r.) / Marek Safjan. Edition: Stan prawny wg nowej regulacji podstaw odpowiedzialności władzy publicznej w kodeksie cywilnym, która weszła w życie 1 września 2004 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego / wprow. Marek Safjan ; red. prowadzący Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz ; aut. Bartosz Bolesławski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046994] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo cywilne - część ogólna / red. Marek Safjan ; aut. Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080568] (3).
Zobowiązania : zarys wykładu / Witold Czachórski. Edition: Wyd. 10, stan prawny, orzecznictwo i piśmiennictwo na 30 września 2007 r. / [aktualiz.] Adam Brzozowski, Marek Safian, Elżbieta Skowrońska-Bocian.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075119] (11).
Zobowiązania : zarys wykładu / Witold Czachórski ; [uzup.] Adam Brzozowski, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian. Edition: Wyd. 8 zm., stan prawny na dzień 31 lipca 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-001924] (2).
Zobowiązania : zarys wykładu / Witold Czachórski. Edition: Wyd. 11, stan prawny, orzecznictwo i piśmiennictwo na 31 sierpnia 2009 r. / [aktualiz.] Adam Brzozowski, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-104608] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Prawo wobec medycyny i biotechnologii : zbiór orzeczeń z komentarzami / pod red. Marka Safjana ; Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090670] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
  Checked out (1).
Koszty sądowe w sprawach cywilnych : raport z badań / Jan Brol, Marek Safjan ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-081493] (1).
Prawo cywilne - część ogólna / red. Marek Safjan ; aut. Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: 2. wyd., [stan prawny na dzień 1 maja 2012 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-107225] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Medical law : cases and commentaries / Zbigniew Banaszczyk [et al.] ; ed. by Marek Sajfan. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2012. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-093952] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Zarys prawa Unii Europejskiej / Roberto Adam, Marek Safjan, Antonio Tizzano ; [tł. Marcin Kiełbasa, Łukasz Maślanka]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. Other title: Lineamenti di diritto dell'Unione Europea..Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-099498] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz : art. 450-1088, przepisy wprowadzające / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ; autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. Edition: 8. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115947] (1).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz : art. 1-449¹º / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ; autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. Edition: 8. wyd., [zaktualizowane na dzień 1.5.2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-100921] (2).
Konstytucja RP. T. 1, Komentarz : art. 1-86 / redaktorzy Marek Safjan, Leszek Bosek ; autorzy Michał Balcerzak, Witold Borysiak, Leszek Bosek, Dominika Buch, Piotr Czarny, Teresa Dębowska-Romanowska, Maciej Dybowski, Monika Florczak-Wątor, Marek Górski, Patrycja Grzebyk, Paweł Grzegorczyk, Piotr Karlik, Michał Królikowski, Katarzyna Kubuj, Karol Kulig, Przemysław Mikłaszewicz, Bogumił Naleziński, Barbara Nita-Światłowska, Tomasz Nowak, Marcin Olszówka, Maciej Pach, Wojciech Piątek, Marek Piechowiak, Łukasz Pisarczyk, Jacek Sadomski, Marek Safjan, Andrzej Sakowicz, Andrzej Skoczylas, Arkadiusz Sobczyk, Tomasz Sroka, Jarosław Sułkowski, Krzysztof Szczucki, Marek Szydło, Krzysztof Ślebzak, Piotr Tuleja, Karol Weitz, Mikołaj Wild, Paweł Wiliński, Krzysztof Wójtowicz, Janusz Zagrobelny, Kamil Zaradkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
  Checked out (2).
Konstytucja RP. T. 2, Komentarz : art. 87-243 / redaktorzy Marek Safjan, Leszek Bosek ; autorzy Dobrochna Bach-Golecka, Leszek Bosek, Agata Barbara Capik, Piotr Chybalski, Piotr Czarny, Dorota Dąbek, Teresa Dębowska-Romanowska, Dariusz Dudek, Maciej Dybowski, Ewelina Gierach, Mariusz Jerzy Golecki, Lesław Góral, Patrycja Grzebyk, Paweł Grzegorczyk, Piotr Karlik, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Krzysztof Kozłowski, Marzena Laskowska, Adam Łazowski, Adam Mariański, Andrzej Mączyński, Wiesława Miemiec, Bogumił Naleziński, Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski, Wojciech Piątek, Jan Podkowik, Jacek Sadomski, Andrzej Sakowicz, Krystyna Sawicka, Andrzej Skoczylas, Sławomir Steinborn, Marcin Stębelski, Krzysztof Szczucki, Bartosz Szczurowski, Maciej Szpunar, Piotr Tuleja, Karol Weitz, Marcin Wiącek, Paweł Wiliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-107647] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
  Checked out (2).
Leczenie pacjenta : obowiązek czy przywilej lekarza? / Marek Safjan. Source: MP Medycyna Praktyczna. Psychiatria Kraków : "Medycyna Praktyczna", 2007-
O różnych metodach oddziaływania horyzontalnego praw podstawowych na prawo prywatne / Marek Safjan. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: On various types of horizontal effect of fundamental rights in private law.
Przyszłość kodyfikacji polskiego prawa prywatnego / Marek Safjan. Source: Kwartalnik Prawa Prywatnego Kraków : Wydawnictwo "Secesja", 1992-
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz : art. 450-1088, przepisy wprowadzające / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ; autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. Edition: 10. wydanie, zaktualizowane na dzień 31.8.2020 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz : art. 1-449¹º / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ; autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. Edition: 10. wydanie, zaktualizowane na dzień 30.7.2020 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).

Powered by Koha