Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Handel zagraniczny w procesach zmian systemowych : materiały z XI Konferencji Katedr i Instytutów Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław, 24 czerwca 1994 / [red. nauk. Małgorzata Domiter, Jan Rymarczyk]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-012604] (1).
Migracja siły roboczej do krajów EWG i jej konsekwencje społeczno-gospodarcze / Jan Rymarczyk. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-072462] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069888] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Tomasz Szeląg. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Rymarczyka ; [aut. rozdz. Franciszek Adamczuk et al.]. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-050341] (9).
  Copies available for hold on place: [M-031300] (1).
  Checked out (1).
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-051439] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045006] (9).
  Damaged (1).
Integracja a globalizacja. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006194] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Integracja a globalizacja. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-007201] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. AE, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-068110] (1).
Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. AE, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-068109] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo AE, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-068108] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 22-23 maja 2000 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Marcin Sutkowski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-068096] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo AE, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-068107] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa / Jan Rymarczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075359] (1).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
  Checked out (1).
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-113170] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Handel zagraniczny : organizacja i technika / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-095552] (10).
Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. naukową Jana Rymarczyka ; aut.: Jan Rymarczyk [et al.]. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-109857] (10).
Biznes międzynarodowy / Jan Rymarczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-083855] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka / pod red. Bogusławy Skulskiej, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Problemy regionalizmu i globalizacji / pod red. Jana Rymarczyka, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093391] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalny kryzys finansowy / Jan Rymarczyk. Source: Między kryzysem a współpracą gospodarczą : przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 2010Other title: Kryzys finansowy.
Znaczenie venture capital dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Jan Rymarczyk. Source: Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały z konferencji Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001
Handel zagraniczny : organizacja i technika / redakcja naukowa Jan Rymarczyk ; autorzy Franciszek Adamczuk, Sebastian Bobowski, Mariusz Chrzan, Małgorzata Domiter, Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Wawrzyniec Michalczyk, Elżbieta Mirecka, Jan Rymarczyk, Jerzy Rymarczyk, Przemysław Skulski, Marta Wincewicz-Bosy. Edition: Wyd. 6 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2017. Availability: Copies available for loan: [M-105746] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha