Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Człowiek - istota społeczna / Elliot Aronson ; przeł. Józef Radzicki. Edition: Wyd. 10.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049728] (7).
  Checked out (1).
Jak wydobyć się z depresji / Sue Atkinson ; przeł. Józef Radzicki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-012831] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Człowiek - istota społeczna / Elliot Aronson ; przełożył Józef Radzicki. Edition: Wydanie X - dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Metody pedagogiki specjalnej / pod red. Norrisa G. Haringa i Richarda L. Schiefelbuscha ; [tł. Józef Radzicki, Tadeusz Gałkowski]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. Other title: Methods in special education.Availability: Copies available for loan: [M-013266] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013265] (1).
Biologiczne podstawy zachowania / Joseph Altman ; tł. Józef Radzicki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Other title: Organic foundations of animal behavior.Availability: Copies available for loan: [M-007987] (1).
Wprowadzenie do psychologii / Ernest R. Hilgard ; [tł. Józef Radzicki]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-013091] (2).
Wiek propagandy : używanie i nadużywanie perswazji na co dzień / Anthony Pratkanis, Elliot Aronson ; [przetł. Józef Radzicki, Marcin Szuster]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-079299] (3).
Oświata i wychowanie w roku 2000 / Torsten Husén ; [przetł. Józef Radzicki]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-021110] (1).
Struktura i kierunek myślenia / D. E. Berlyne ; [tł. Józef Radzicki]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-050454] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032080] (1).
Procesy warunkowania i uczenia się / E. R. Hilgard, D. G. Marquis ; oprac. G. A. Kimble ; tł. Józef Radzicki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-040036] (1).
Osobowość i psychoterapia : analiza w terminach uczenia się myślenia i kultury / John Dollard i Neal E. Miller ; pod red. Hanny Malewskiej i Józefa Radzickiego ; [tł. Anna Firkowska et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-032227] (1).
Psychologia i życie / Richard J. Gerrig, Philip G. Zimbardo ; red. nauk. Maria Materska ; tł. Józef Radzicki [et al.]. Edition: Wyd. 3 nowe.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005382] (4).
  Checked out (1).
Prawo i psychologia : [wiarygodność zeznań i materiału dowodowego] / Amina Memon, Aldert Vrij, Ray Bull ; przekł. Józef Radzicki. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. Other title: Psychology and law : truthfulness, accuracy and credibility.Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Wiek propagandy : używanie i nadużywanie perswazji na co dzień / Anthony Pratkanis, Elliot Aronson ; [przetł. Józef Radzicki, Marcin Szuster]. Edition: Wyd. 2, dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Sir Gzowski / Ludwik Kos-Rabcewicz-Zubkowski, William Edward Greening ; przeł. Józef Radzicki. Publisher: Warszawa : Iskry, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-063019] (2).
  Copies available for hold on place: [M-035331] (1).
Postawy i zmiana postaw / Gerd Bohner, Michaela Wänke ; przekł. Józef Radzicki. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-084809] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108046] (1).
Motywacja i osobowość / Abraham Maslow ; [przetł. Józef Radzicki ; red. nauk. wykonała Teresa Rzepa]. Edition: Wyd. 2 (PWN - 1).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Społeczna psychologia piętna / red. nauk. Todd F. Heatherton [et al. ; red. nauk. polskiego wyd. Krystyna Skarżyńska ; tł. Józef Radzicki, Marcin Szuster, Teresa Szustowa i.e. Szustrowa]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Other title: Social psychology of stigma.Availability: Copies available for loan: [M-066723] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108139] (1).
Thomas Alva Edison : jak jeden z największych wynalazców wprowadził elektryczność do użytku domowego / Anna Sproule ; tł. Józef Radzicki. Publisher: Warszawa : Czytelnik, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-002176] (1).
Wprowadzenie do psychologii / Ernest R. Hilgard ; [tł. Józef Radzicki]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-067999] (1).
Efekt Lucyfera : dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? / Philip Zimbardo ; przełożyli Anna Cybulko, Joanna Kowalczewska, Józef Radzicki, Marcin Zieliński ; redakcja naukowa Maria Materska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053214] (5).
Człowiek - istota społeczna / Elliot Aronson ; przeł. Józef Radzicki. Edition: Wyd. 11, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049981] (2).
  Checked out (1).
Testy i pomiary w psychologii / Leona E. Tyler ; [tłumaczył: Józef Radzicki]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-050367] (1).
Psychologia i życie / Richard J. Gerrig, Philip G. Zimbardo ; red. nauk. Maria Materska ; tł. Józef Radzicki [et al.]. Edition: Wyd. 3 nowe, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-107332] (12).
  Checked out (1).
Człowiek - istota społeczna / Elliot Aronson ; [tł. Józef Radzicki]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-054263] (1).
Człowiek - istota społeczna / Elliot Aronson oraz Joshua Aronson ; przeł. Józef Radzicki. Edition: Wyd. 12 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Efekt Lucyfera : dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? / Philip Zimbardo ; przełożyli Anna Cybulko, Joanna Kowalczewska, Józef Radzicki, Marcin Zieliński ; redakcja naukowa Maria Materska. Edition: Wydanie I - 2 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-104472] (1).
Motywacja i osobowość / Abraham Maslow ; [przetł. Józef Radzicki ; red. nauk. wykonała Teresa Rzepa ; notę o aut. oprac. Adam A. Zych]. Edition: Wyd. 2 (PWN - I), dodr 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-114364] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Teoria społecznego uczenia się / Albert Bandura ; [przetł. Joanna Kowalczewska, Józef Radzicki ; red. nauk. wykonał i przedm. do pol. wyd. napisał Mirosław Kofta]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-108048] (1).
Natura inteligencji człowieka / J. P. Guilford ; tłumaczyli: Barbara Czarniawska, Waldemar Kozłowski, Józef Radzicki. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-062394] (1).

Powered by Koha