Your search returned 32 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-111974] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-082986] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
  Checked out (1).
Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-090656] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. T. 1 / redakcja naukowa Józef Kuźma, Jolanta Pułka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-096068] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.091] (1).
Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. T. 2 / redakcja naukowa Józef Kuźma, Jolanta Pułka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115082] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.091] (1).
The school of tomorrow centred on pupils / edited by Józef Kuźma & Jolanta Pułka. Publisher: Kraków : AFM Publishing House, 2015. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096838] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.091] (1).
  Checked out (1).
Praktyki pedagogiczne : pomost między teorią a praktyką w kształceniu nauczycieli / Jolanta Pułka. Source: Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012
W stronę fińskiej edukacji : inspiracje dla kształcenia studentów kierunków nauczycielskich / Jolanta Pułka. Source: Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. T. 2 Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014Online Access: Click here to access online
Charakterystyka dzieci odrzucanych przez grupę, w kontekście badań nad dziecięcymi relacjami rówieśniczymi / Jolanta Pułka. Source: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012
Rejection of children with behavioural disorders/dysfunctions by the peer group in the school environment / Jolanta Pułka. Source: Poland, Slovenia, the World : challenges of present-day education Kraków : Krakow Society for Education - AFM Publishing House : commiss. by Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2009
Cele i działania podejmowane w ramach projektu / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Rezultaty i produkty projektu / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Struktura modelu Nauka-Sztuka-Edukacja / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Recenzje modedu Nauka-Szkoła-Edukacja / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Informacje ogólne / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Hipotezy badawcze / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Definiowanie zmiennych / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Cele badań / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Charakterystyka pomiaru pierwszego (pretest) / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Struktura badanej grupy / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Charakterystyka pomiaru drugiego (posttest) / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Analiza wyników protestu w kategoriach zmiennej zaleznej / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Analiza wyników posttestu w kategoriach zmiennej zaleznej / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Podsumowanie i wnioski końcowe z badań pilotazowych / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Analiza prac plastycznych / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Wyniki, wnioski i rekomendacje z ewaluacji modelu NSE / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Koncepcja ewaluacji / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Shaping teacher competencies in the educational processes in higher education facilities / Jóolanta Pułka. Source: School of tomorrow centred on pupils Kraków : AFM Publishing House, 2015
Standarization process of research tools in social sciences : the account of the nationwide reserch on interests and career predispositions of students / Jolanta Pułka. Source: Social aspects of management : personal development, cultural changes, economic progress Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
Conclusion: objective, inspiration and hopes / Jolanta Pułka. Source: School of tomorrow centred on pupils Kraków : AFM Publishing House, 2015

Powered by Koha