Your search returned 44 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego / Krzysztof Sobieralski. Publisher: Wrocław : PRESSCOM, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Egzekucja administracyjna z nieruchomości / Radosław Kujawiński, Krzysztof Sobieralski. Publisher: Wrocław : Presscom, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
IT w Administracji : miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego / redaktor naczelny Jacek Orłowski. Publisher: Wrocław : Presscom, 2007-. Availability: Copies available for reference: [CB-116] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-116] (9).
Informatyzacja postępowania administracyjnego : przegląd aktów prawnych / [red. Marcin Meszczyński, Jacek Orłowski, Martyna Wilk ; wprow. Izabela Adamska]. Publisher: Wrocław : Presscom, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Zarys legislacji administracyjnej : uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej / Tomasz Bąkowski, Piotr Uziębło, Grzegorz Wierczyński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Postępowanie kontrolne NIK : komentarz / Rafał Padrak. Edition: Stan prawny na styczeń 2012 r. (uwzględniono zmiany wprowadzone w ustawie o NIK obowiązujące od 2 czerwca 2012 r.).Publisher: Wrocław : PRESSCOM, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego / [red. Zbigniew Cieślak, Katarzyna Zalasińska]. Publisher: Wrocław : Presscom ; Warszawa : na zlec. Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków / Przemysław Kledzik. Edition: Stan prawny na 7 marca 2012 r.Publisher: Wrocław : Presscom, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych / Tomasz A. J. Banyś, Joanna Łuczak. Edition: Stan prawny na 10 grudnia 2012 r.Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zarządzanie dokumentacją w urzędzie : instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce / Andrzej Regliński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych / Małgorzata Gmiter. Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o odpadach : komentarz / Aneta Pacek-Łopalewska. Edition: Stan prawny na czerwiec 2013 r.Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego / Małgorzata Grego-Hoffmann. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2013 r.Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Dobre pomysły na cyfrowy urząd / Martyna Wilk. Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-090837] (1).
Sieć w urzędzie : modernizacja i zarządzanie / Kamil Folga. Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-091194] (1).
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne / [red. Eryk Chilmon, Jacek Orłowski ; wprow. Grzegorz Sibiga]. Edition: [Tekst ujednol. na podst. ust. z dnia 10 stycznia 2014].Publisher: Wrocław : Presscom Sp. z o.o., cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Finanse i rachunkowość sektora publicznego : przewodnik dla niefinansistów / Sławomir Heciak. Publisher: Wrocław : Presscom, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym / Lidia Klat-Wertelecka, Beata Kozicka, Ewa Pierzchała. Edition: Stan prawny na 1 marca 2014 r.Publisher: Wrocław : Presscom, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Implementacja ITIL w administracji publicznej / Adam Mizerski, Martyna Wilk. Publisher: Wrocław : Presscom, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Lists:
Zabezpieczenie sieci i usług z wykorzystaniem serwera RADIUS / Artur Pęczak. Publisher: Wrocław : Presscom, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-105307] (1).
Zamówienia na sprzęt i usługi informatyczne : analiza siwz w kontekście roli działu IT / Xawery Konarski, Marta Grzebalska, Tomasz Krzyżanowski. Publisher: Wrocław : Presscom, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-099905] (1).
Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym / Mariusz Jabłoński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Informacja w administracji publicznej : prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony / Paweł Fajgielski. Publisher: Wrocław : Presscom, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dostępność treści internetowych (WCAG 2.0) w praktyce instytucji publicznych / Martyna Wilk. Publisher: Wrocław : Presscom, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-099347] (1).
Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania w urzędzie za pomocą narzędzi open source / Artur Pęczak. Publisher: Wrocław : Presscom, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-099348] (1).
Bezpieczeństwo informatyczne w urzędzie / Marcin Kurpiewski. Publisher: Wrocław : Presscom, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Metodyka i bezpłatne narzędzia do analizy i usuwania złośliwego oprogramowania (malware) / Krzysztof Bińkowski. Publisher: Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 004 ] (1).
Nowoczesne systemy poczty elektronicznej i pracy grupowej dla urzędu : narzędzia open source / Tomasz Perlik. Publisher: Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Lists:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2017 : akty prawne i ich omówienie / Grzegorz Sibiga. Publisher: Wrocław : Presscom, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wdrażanie elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie / Jacek Zgutczyński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha