Your search returned 807 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ekonomia : makroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; redakcja naukowa Ryszard Rapacki ; tłumaczenie Bogusław Czarny [i 6 pozostałych]. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. Other title: Makroekonomia.Availability: Copies available for loan: [M-006665] (2).
  Checked out (1).
Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. ; przekład Andrzej Ehrlich. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-058663] (10).
Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Piotr Blaik. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006303] (10).
Marketing usług bankowych / Mirosława Pluta-Olearnik. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089517] (1).
Zarządzanie międzynarodowe : konkurencja w klasie światowej / Andrzej K. Koźmiński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-004050] (5).
  Copies available for hold on place: [M-088588] (1).
Strategia sukcesu firmy / Krzysztof Obłój. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-029325] (1).
Zarządzanie finansami międzynarodowymi / Eugeniusz Najlepszy. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021012] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Spółki prawa handlowego i cywilnego / Kazimierz Kruczalak. Edition: Wyd. 4.Publisher: Gdańsk : Wydaw. Prawnicze LEX, cop. 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-000492] (1).
Kodeks handlowy . Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym. Ustawa o działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym / słowo wstępne Kazimierz Kruczalak. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 22 września 1996 r.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Prawnicze "LEX", cop. 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-021797] (1).
Kooperacja przemysłowa Polski z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi / Andrzej Wieczorkiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-012570] (1).
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-031047] (3).
Nauka i rozwój gospodarczy / Zbigniew Madej. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-018232] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011616] (1).
Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego / oprac. wykonane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych w Warszawie przez Wacława Wilczyńskiego i zespół pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; red. nauk. Włodzimierz Dymarski ; [aut. : Władysław Balicki et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Edition: Wyd.1, dodr.Publisher: Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-042297] (1).
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-021028] (10).
Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwami handlu zagranicznego w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowa, Bydgoszcz-Poznań, 21-23 września 1978 r. : materiały konferencyjne / pod redakcją naukową Zygmunta Foltyńskiego ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Bydgoszczy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Zakład Ekonomiki Handlu Zagranicznego, Stowarzyszenie Socjalistycznego Marketingu. Oddział w Poznaniu. Publisher: Poznań : Zachodnie Wydawnictwo "Pospress", 1978. Availability: Copies available for loan: [M-012585] (1).
Historia handlu międzynarodowego / Józef Sołdaczuk, Misala Józef. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-076793] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. nauk. Tadeusza Wawaka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-028405] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114737] (1).
Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kołodzieja. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-093524] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087511] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Tomasz Szeląg. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
Molestowanie seksualne w miejscu pracy / Jarosław Warylewski. Publisher: Sopot : Wydaw. Prawnicze "LEX", cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ekonomika informacji : podstawy / Józef Oleński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Finanse publiczne / Paul Marie Gaudemet, Joël Molinier ; red. nauk. przekł. Ewa Bogacka-Kisiel; przekł. Wiktor Kisiel. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-049002] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Konsumpcja w rodzinach pracowniczych / Lidia Beskid. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-012910] (1).
Ekonomia : mikroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. Bogusław Czarny, Zbigniew Matkowski, Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. Other title: Mikroekonomia.Availability: Copies available for loan: [M-006668] (3).
Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Rymarczyka ; [aut. rozdz. Franciszek Adamczuk et al.]. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-050341] (9).
  Copies available for hold on place: [M-031300] (1).
  Checked out (1).
Rachunkowość : kurs podstawowy / Edward Nowak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-045230] (2).
Podstawy geografii ekonomicznej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Wrony i Jadwigi Rek. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046026] (8).
  Checked out (1).
Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Cz. 1, Skutki ekonomiczne / [red. Rajmund Rybiński] ; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku i Instytut Bałtycki. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. Other title: Region gdański w procesie integracji Polski z Europą Zachodnią.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-055143] (4).
Zachowania w organizacji / Stephen P. Robbins ; tł. Andrzej Ehrlich. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. Other title: Essential of organizational behavior.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-007601] (1).

Powered by Koha