Your search returned 403 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polska a problem Niemiec : 1945-1965 / Andrzej Skowroński ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-088432] (1).
Proces normalizacji stosunków NRD-RFN w świetle Układu Zasadniczego / Jerzy Skibiński ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-012141] (1).
Stosunki rentowe PRL - RFN : zagadnienia artykułu 16 umowy z 1975 roku : [wybór dokumentów] / wstęp, wybór i oprac. Jan Barcz ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 1986. Other title: Stosunki rentowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Republiki Federalnej Niemiec.Availability: Copies available for loan: [M-028411] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070363] (1).
Umowy kulturalne Republiki Federalnej Niemiec : problemy konstytucyjnoprawne i międzynarodowoprawne / Jan Barcz ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-022291] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068717] (1).
Wizje Europy : materiały dyskusyjne / wybór i oprac. Zdzisław Lachowski, Adam D. Rotfeld ; red. nauk. Adam D. Rotfeld ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-039281] (1).
Warszawa - Bonn 1970-1990 / Mieczysław Tomala. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-075313] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039673] (1).
Współczesne stosunki międzynarodowe / Artur Bodnar [et al.] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Edition: Wyd. 2 uaktual. i rozsz.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-011717] (1).
Problemy jedności Afryki / [aut.] Tadeusz Bartkowski [et al.] ; Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-011473] (1).
Położenie robotników w Stanach Zjednoczonych od roku 1789 do czasów dzisiejszych / Jürgen Kuczynski ; [przeł. Alfred Liebfeld]. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950. Availability: Copies available for loan: [M-024300] (3).
  Copies available for hold on place: [M-072885] (1).
Historia dyplomacji polskiej : (połowa X-XX w.). T. 4, 1918-1939 / pod red. Piotra Łossowskiego ; oprac. Marian Leczyk [et al.] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Aktualne problemy prawa morza / Leonard Łukaszuk Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-030554] (1).
Polityka zagraniczna odrodzonej Polski 1918-1988 / (pod red. Bogumiła Rychłowskiego). Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych : "Format AB", 1989. Availability: Copies available for loan: [M-027911] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088378] (1).
Raport o stanie bezpieczeństwa państwa : aspekty zewnętrzne / [aut. rozdz.: Antoni Z. Kamiński et al.]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-028024] (1).
  Copies available for hold on place: [M-029841] (1).
Raport o stanie bezpieczeństwa państwa : aspekty zewnętrzne / [aut. rozdz. Antoni Zdzisław Kamiński et al. ; red. Aleksandra Zieleniec, Lidia Aniołowska, Ewa Sulima-Kotarska]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-039744] (1).
Jednolity Akt Europejski : zagadnienia prawne i instytucjonalne / Jan Barcz, Andrzej Koliński. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych : Format-AB, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-030361] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039406] (1).
Droga Grecji, Hiszpanii i Portugalii do wspólnej Europy / Grażyna Bernatowicz ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-058217] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Przyjaźń z rozsądku : Francja i Niemcy w nowej Europie / Stanisław Parzymies. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-058215] (5).
  Copies available for hold on place: [M-088358] (1).
Udział Polski w konferencji "2+4" : aspekty prawne i proceduralne / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-083551] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089078] (1).
Współczesne badania nad pokojem / Wojciech Kostecki. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych : Format-AB, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-075721] (2).
  Copies available for hold on place: [M-029840] (1).
Radziecko-amerykański dialog rozbrojeniowy - 1990 : zbrojenia strategiczno-kosmiczne / Zdzisław Szczerbowski. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-021404] (1).
Treść zasady racjonalnej wystarczalności potencjału militarnego (obronnego) / Wojciech Multan. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-039588] (1).
Polacy - Niemcy : wzajemne postrzeganie / Mieczysław Tomala. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-063496] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067535] (1).
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów w latach 1981-1988 / Lubomir Zyblikiewicz. Publisher: [Kraków] : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego : przy współpr. Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-076689] (1).
  Copies available for hold on place: [M-078403] (1).
Świat w poszukiwaniu przywództwa : ONZ jutra / Brian Urquhart, Erskine Childers ; [tł. Dorota i Krzysztof Paturej]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-088656] (1).
Wyzwania czasu przemian : KBWE - Dokument Helsiński 1992 / [red. Aleksandra Zieleniec ; tł. Anna Skrzydlewska-Rothert]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1992. Other title: KBWE - Dokument Helsiński 1992.Availability: Copies available for loan: [M-098969] (1).
  Copies available for hold on place: [M-077676] (1).
KBWE - dokument budapeszteński 1994 : ku prawdziwemu partnerstwu w nowej erze / [tł. Grażyna Bernatowicz ; red. Ewa Sulima-Kotarska]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Other title: Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - dokument budapeszteński 1994.Availability: Copies available for loan: [M-086248] (2).
  Copies available for hold on place: [M-029839] (1).
Współpraca dla pokoju : agenda globalna na lata dziewięćdziesiąte i następne / Gareth Evans ; [przekł. Krzysztof Paturej, Robert Smoleń]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Other title: Cooperating for peace.Availability: Copies available for loan: [M-079911] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089207] (1).
Program dla pokoju 1995 oraz Załącznik do Programu dla pokoju / Boutros Boutros-Ghali ; [przekł. Barbara Aleksandrowicz]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Other title: Agenda for peace 1995.Availability: Copies available for loan: [M-072482] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039716] (1).
Polska i Ukraina w nowej Europie : materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej, Warszawa, 16-17 listopada 1992 r. / [red. Kazimiera Łach]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw MIędzynarodowych, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-092600] (3).
  Copies available for hold on place: [M-067555] (1).
Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego / Maciej Perczyński. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-092594] (2).
  Copies available for hold on place: [M-071963] (1).

Powered by Koha