Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP przez Sejm V kadencji : druki sejmowe: 580, 876 / [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych, 2006. Other title: Nowelizacja artykułu 55 Konstytucji RP przez Sejm V kadencji.Availability: Copies available for hold on place: [M-040004] (1).
Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej : zagadnienia systemowe / [red. t.: Michał Królikowski, Wojciech Odrowąż-Sypniewski]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2007. Other title: Postępowanie przed KOK.Availability: Copies available for loan: [M-079055] (2).
  Copies available for hold on place: [M-040003] (1).
Rynek pracy / [red. t. Ewa Karpowicz ; aut. Izabela Budzyńska et al.] ; Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-040002] (1).
Polityka mieszkaniowa / [red. t. Ewa Karpowicz ; aut. Mirosław Gwiazdowicz et al.]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Status posła. Cz. 2, Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.) / [wybór i oprac. ekspertyz Irena Galińska-Rączy]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2007. Other title: Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora [...].Availability: Copies available for loan: [M-063930] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych / Kancelaria Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006-. Other title: Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu | Zeszyty Prawnicze | Zeszyty Prawnicze.Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for reference: [CB-84] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-84] (13).
Mandat wolny a zobowiązania cywilnoprawne / redaktor tomu Wojciech Odrowąż-Sypniewski. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-061669] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Świadczenia poselskie w różnych krajach / [ red. tomu: Zofia Szpringer] ; Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049916] (1).
  Copies available for hold on place: [M-049881] (1).
Varia : z prac Biura Analiz Sejmowych / [red. tomu Ewa Karpowicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049917] (1).
Status posła do Parlamentu Europejskiego. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-066544] (1).
  Copies available for hold on place: [M-049918] (1).
Ochrona przyrody / [red. tomu Mirosław Gwiazdowicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061668] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE. T. 1 / [red. t. Monika Korolewska]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-063931] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE. T. 2 / [red. t. Monika Korolewska]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-063932] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Kryzys finansowy : wybrane zagadnienia / [kol. red.: Jolanta Adamiec et al.] ; Biuro Analiz Sejmowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-079072] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Status posła. Cz. 1, Wybór ekspertyz prawnych do art. 1-24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.) / [wybór i oprac. ekspertyz Janusz Mordwiłko et al.]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2007. Other title: Wybór ekspertyz prawnych do art. 1-24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora [...].Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Konferencja: nowy model postępowania przygotowawczego - sędzia śledczy, Warszawa, 22 marca 2010 r. / [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmu ; red. merytoryczna Piotr Zieliński]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Other title: Nowy model postępowania przygotowawczego - sędzia śledczy.Availability: Copies available for hold on place: [M-103800] (1).
Rola Sejmu w Unii Europejskiej : seminarium dla nowo wybranych posłów : VI kadencja / [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych ; red. merytoryczna Bartosz Pawłowski]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2007. Other title: Seminarium dla nowo wybranych posłów : VI kadencja.Availability: Copies available for loan: [M-063928] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109859] (1).
Prawo parlamentarne : seminarium dla nowo wybranych posłów - VI kadencja / [red. merytoryczna Wojciech Odrowąż-Sypniewski ; Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Other title: Seminarium dla nowo wybranych posłów - VI kadencja.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Immunitet parlamentarny : zagadnienia podstawowe / [red. merytoryczna Wojciech Odrowąż-Sypniewski ; Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zmiany w Konstytucji RP dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej : dokumenty z prac zespołu naukowego powołanego przez Marszałka Sejmu / Biuro Analiz Sejmowych ; [red. merytoryczna Piotr Radziewicz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-082869] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Polityka energetyczna / pod red. Mirosława Sobolewskiego. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Dzieci z grup ryzyka / pod red. Jolanty Szymańczak. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Społeczeństwo informacyjne / pod red. Doroty Grodzkiej. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-105713] (1).
Konferencja: Mniejszość żydowska w Polsce : mity i rzeczywistość 20 maja 2010 r. / [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych ; red. merytor. Piotr Zieliński]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych. Kancelaria Sejmu, 2010. Other title: Mniejszość żydowska w Polsce : mity i rzeczywistość 20 maja 2010 r..Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. T. 2 / wybór i oprac. Wojciech Odrowąż-Sypniewski ; Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080296] (1).
  Copies available for hold on place: [M-079582] (1).
Konferencja: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 12 lat po wejściu w życie, 21 października 2009 r. / [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych ; red. Piotr Zieliński]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych. Kancelaria Sejmu, cop. 2009. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 12 lat po wejściu w życie.Availability: Copies available for hold on place: [M-079020] (1).
Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. T. 1 / wybór i oprac. Wojciech Odrowąż-Sypniewski ; Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-080295] (1).
Zasada równości i zasada niedyskryminacji / pod red. Bożeny Kłos i Jolanty Szymańczak. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wybrane problemy systemów wyborczych / pod red. Dobromira Dziewulaka. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce / pod red. Bożeny Kłos i Doroty Stankiewicz. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).

Powered by Koha