Your search returned 178 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Mały Rocznik Statystyczny Polski / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 2000-. Other title: Concise Statistical Yearbook of Poland.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-229] (19).
Rocznik Statystyki Międzynarodowej / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1967-. Other title: International Statistics Yearbook.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1368] (11).
Kobieta w Polsce : dane statystyczne / [prace red. Janina Jakubczyk] ; Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Publisher: Warszawa : GUS, 1968. Availability: Copies available for loan: [M-021763] (1).
Statystyczna panorama gmin i województw w mapach : [opracowanie eksperymentalne] / Główny Urząd Statystyczny. Departament Informacji. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-071758] (1).
Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski / [koncepcja i opracowanie zespół pod kier. Bożeny Kodeniec w składzie Kazimierz Żurawski - przewodn. et al.] ; Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Publisher: Warszawa : GUS ; Wrocław : US, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-099648] (1).
Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki / pod red. Ewy Frątczak, Zbigniewa Strzeleckiego, Janusza Witkowskiego ; Polskie Towarzystwo Demograficzne. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-089188] (1).
Społeczno-ekonomiczne położenie bezrobotnych : raport z badania modułowego przeprowadzonego w sierpniu 1993 r. w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności / Główny Urząd Statystyczny, Departament Pracy i Dochodów Ludności. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, Departament Pracy i Dochodów Ludności, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-071772] (1).
Rocznik Statystyczny Szkolnictwa / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 1967-1988. Other title: Roczniki Branżowe..Availability: Copies available for hold on place: [CA-330] (5).
Dochód narodowy Polski według województw w 1986 r. / Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-029411] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070069] (1).
Polityka ludnościowa : współczesne problemy / [komitet red. Adam Józefowicz et al ; oprac. Maria Namysłowska]. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-017899] (1).
Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. Publisher: Warszawa : "Polskie Wydawnictwa Gospodarcze" Przedsiębiorstwo Państwowe, 1956-. Other title: Polish Statistician.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1346] (16).
Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym ... / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 1989-. Other title: Education in the School Year ... | Education | Education in ... School Year.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1371] (15).
Leśnictwo ... / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny - Departament Wydawnictw, 1970-2017. Other title: Forestry ... | Leśnictwo ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Leśnictwo w ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-118] (6).
Ochrona Środowiska ... / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 1989-. Other title: Statystyka Polski. Materiały Statystyczne. | Raport o Stanie, Zagrożeniu i Ochronie Środowiska | Environment ....Online Access: 2005- Availability: Copies available for hold on place: [CA-233] (19).
Turystyka w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1995-. Other title: Tourism in....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-127] (14).
Szkoły Wyższe i Ich Finanse w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 1998-2019. Other title: Higher Schools and their Finances | Higher Education Institutions and their Finances in ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1374] (10).
Handel Zagraniczny... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Handlu. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1991-. Other title: External Trade | Foreign Trade.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-95] (14).
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 1998-. Other title: Statistical Yearbook of The Republic of Poland.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-228] (20).
Informacja o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Kraju / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 2004-2019. Other title: Socio-Economic Situation of the Country in ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1096] (11).
Struktura Wynagrodzeń według Zawodów w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : ZWS, 2000-. Other title: Structure of Wages and Salaries by Occupations in ....Availability: Copies available for hold on place: [CA-1360] (5).
Produkcja i Handel Zagraniczny Produktami Rolnymi w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 1998-. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for hold on place: [CB-43] (13).
Polska wśród krajów europejskich : 1950-1970 / red. Eugenia Krzeczkowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-028611] (1).
Rocznik Demograficzny / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Zakł. Wydaw. Statystycznych, 1997-. Other title: Demographic Yearbook | Demographic Yearbook of Poland.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1363] (14).
Rocznik Statystyczny Przemysłu / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 1993-. Other title: Roczniki Branżowe. | Statistical Yearbook of Industry-Poland.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1362] (18).
Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej : ludność i budynki na podstawie tymczasowych wyników drugiego powszechnego spisu ludności z dn. 9.XII 1931 r. oraz powierzchnia ogólna i użytki rolne. Cz. 1, Województwa centralne i wschodnie = Rèpertoire des communes de la République Polonaise : population et batiments sur la base des résultats provisoires du deuxième recensement général de la population du 9.XII 1931 ainsi que superficie générale et terres en utilisation agricole. Pt. 1, Départements du centre et de l'est / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Publisher: Warszawa : nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 1933. Other title: Rèpertoire des communes de la République Polonaise.Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000267] (1).
Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej : ludność i budynki na podstawie tymczasowych wyników drugiego powszechnego spisu ludności z dn. 9.XII 1931 r. oraz powierzchnia ogólna i użytki rolne. Cz. 2, Województwa zachodnie = Rèpertoire des communes de la République Polonaise : population et batiments sur la base des résultats provisoires du deuxième recensement général de la population du 9.XII 1931 ainsi que superficie générale et terres en utilisation agricole. Pt. 2, Départements de l'ouest / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Publisher: Warszawa : nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 1933. Other title: Rèpertoire des communes de la République Polonaise.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000268] (1).
Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej : ludność i budynki na podstawie tymczasowych wyników drugiego powszechnego spisu ludności z dn. 9.XII 1931 r. oraz powierzchnia ogólna i użytki rolne. Cz. 4, Skorowidz alfabetyczny miast, gmin wiejskich i obszarów dworskich = Rèpertoire des communes de la République Polonaise : population et batiments sur la base des résultats provisoires du deuxième recensement général de la population du 9.XII 1931 ainsi que superficie générale et terres en utilisation agricole. Pt. 4, Répertoire alphabétique des villes, des communes rurales et des terrains domaniaux / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Publisher: Warszawa : nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 1934. Other title: Rèpertoire des communes de la République Polonaise.Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000263] (1).

Powered by Koha