Your search returned 53 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej. T. 4 / pod redakcją Ryszarda Łużnego i Andrzeja A. Zięby ; Polska Akademia Umiejętności. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-009067] (1).
The Polish Academy of Arts and Sciences 1872-1952-2002 / Stanisław Grodziski ; [transl. from. Pol. by Andrzej Kobos]. Publisher: Cracow : The Polish Academy of Arts and Sciences, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-029967] (1).
Kwartalnik Prawa Prywatnego / Polska Akademia Umiejętności. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Secesja", 1992-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-297] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-297] (23).
Kwartalnik Filozoficzny / pod red. W. Heinricha ; przy udziale komitetu złożonego z K. Michalskiego, J. M. Rozwadowskiego, W. Rubczyńskiego. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1922-1950, 1992-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1316] (18).
Nowy Filomata : czasopismo poświęcone kulturze antycznej : [czasopismo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie] / Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : The Enigma Press, 1997-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-408] (4).
Wszechświat : tygodnik popularny poświęcony naukom przyrodniczym. Publisher: Warszawa : Eugeniusz Dziewulski, 1882-2020. Online Access: Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej | Click here to access online | Licencja krajowa | T. 111 (2010)- Availability: Copies available for hold on place: [CA-657] (16).
Zagrożenia cywilizacyjne / [red. t. Maria Michalewicz]. Publisher: Kraków : PAU, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088623] (1).
Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C# / Ryszard Tadeusiewicz [et al.] ; Polska Akademia Umiejętności. Międzywydzialowa Komisja Nauk Technicznych. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2007. Online Access: Click here to access online | Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-039960] (1).
Rola dawnej i nowej emigracji w warunkach Unii Europejskiej / [red. książki Wanda Lohman] ; Polska Akademia Umiejętności ; Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Publisher: Kraków : PAU, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Słownik biologii komórki : pamięci pani prof. Haliny Krzanowskiej / [red. Jerzy Kawiak et al.] ; Polska Akademia Umiejętności. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 57/59] (1).
De scriptorum romanorum vestigiis apud Tertullianum obviis quaestiones selectae / Stephanus Oświecimski. Publisher: Kraków : Nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1951. Availability: Copies available for hold on place: [M-050215] (1).
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny / Polska Akademia Nauk. Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią. Publisher: Warszawa : Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 2009-. Other title: Migration Studies - Review of Polish Diaspora | SMPP.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-182] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-182] (7).
Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji : materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU, 3 grudnia 2010, Kraków / [red. Tomasz Filip]. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080294] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105398] (1).
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Publisher: Kraków : PAU - Wydawca, 2000-. Other title: Rocznik Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.Availability: Copies available for hold on place: [CB-243] (19).
Rocznik Polskiej Akademji Umiejętności. Publisher: Kraków : Nakładem Akademji Umiejętności, 1920-1939, 1946-1953, 1991-. Other title: Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności.Availability: Copies available for hold on place: [CA-548] (16).
Zwierciadło nauki : mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej / Piotr Hübner ; Polska Akademia Umiejętności. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 0] (1).
Oceny nauki : Tomaszowice 16-18 listopada 2013 / pod red. Szczepana Bilińskiego. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Szkice z dziejów literatury i kultury : idee-motywy-wartości / Julian Maślanka ; Polska Akademia Umiejętności. Wydział Filologiczny. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności. Wydział Filologiczny, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-093812] (1).
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. T. 8, Rękopisy nr 1360-1705 : archiwum administracyjne Towarzystwa Literackiego, Wydziału Statystycznego, Wydziału Historycznego, Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej z lat 1832-1893 / oprac. Janusz Pezda, Marek P. Prokop ; Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, Polska Akademia Umiejętności. Publisher: Paryż : Biblioteka Polska w Paryżu ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-094375] (1).
Słownik gniazdowy partykuł polskich / Maciej Grochowski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-094374] (1).
Ostatnie zasyłam pożegnanie... : grypsy Romana Żulińskiego z Cytadeli 4 sierpnia 1864 / [red. nauk. Karolina Grodziska] ; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-094507] (1).
Szkolnictwo wyższe w obliczu zmian : Tomaszowice 15-17 listopada 2014 / pod redakcją Szczepana Bilińskiego. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Zmiana perspektywy : gawęda nie tylko językoznawcza / Zuzanna Topolińska ; [redaktor wydawnictwa Władysław Sędzik] ; Polska Akademia Umiejętności. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, cop. 2015. Other title: Gawęda nie tylko językoznawcza.Availability: Copies available for reference: [CZ 81] (1).
Jan Długosz : jego życie i stanowisko w piśmiennictwie / Michał Bobrzyński i Stanisław Smolka ; z posłowiem Jerzego Wyrozumskiego ; [oprawę graficzną projektowal Władysław Pluta]. Publisher: Kraków : nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 2015. Online Access: Wyd. z 1893 Availability: Copies available for hold on place: [M-108892] (1).
Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / opracowali: Teresa Dąbrowa, Elżbieta Knapek, Jacek Wojtowicz ; [fotografie Zbigniew Kos] ; Polska Akademia Umiejętności. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2015. Other title: Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.Availability: Copies available for hold on place: [M-099371] (1).
Meandry kariery naukowej : Tomaszowice 14-16 listopada 2015 / pod redakcją Szczepana Bilińskiego. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Kaszubi i Pomorze a Kraków : o zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności / redaktor naukowy Józef Borzyszkowski ; Polska Akademia Umiejętności. Stacja Naukowa PAU w Gdańsku. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2016. Other title: O zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności.Availability: Copies available for hold on place: [M-104852] (1).
Stachury i Domagały Patologia : znaczy słowo o chorobie. T. 1 / Wenancjusz Domagała [i 14 pozostałych] ; Polska Akademia Umiejętności. Wydział Lekarski. Edition: Wydanie trzecie, zmienione i poprawione.Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2016. Other title: Patologia : znaczy słowo o chorobie.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-108170] (13).
  Copies available for reference: [CZ 616] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha