Your search returned 78 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Bibliografia prac Instytutu Studiów Politycznych PAN 1990-2000 / pod red. Józefa Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-068362] (1).
Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna / pod red. Stanisława Gebethnera ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-077013] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088974] (1).
Polityka sowiecka wobec Kościoła katolickiego na Litwie 1944-1965 / Irena Mikłaszewicz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : Rytm, cop. 2001. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-015697] (1).
Zamiast procesu : raport o mowie nienawiści / Sergiusz Kowalski, Magdalena Tulli ; oprac. Otwartej Rzeczypospolitej - Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Instytut Studiów Politycznych PAN. Publisher: Warszawa : W. A. B, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-039727] (1).
Omphalos czyli Pępek świata : płeć jako problem filozofii politycznej Greków / Nina Gładziuk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-094168] (1).
Zabytki sztuki polskiej na dawnych Kresach Wschodnich : materiały z konferencji "Dzień dziesiejszy dawnej sztuki polskiej na Wschodzie" , Warszawa, 12 grudnia 1994 r. / komitet redakcyjny Małgorzata Giżejewska [i 5 pozostałych] ; redakcja Maria Baltaziuk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-094671] (1).
Konflikty polsko-sowieckie 1942-1944 / dokumenty oprac. oraz opatrzył przypisami i wstępem Wojciech Roszkowski ; tł. dokumentów Wojciech Materski. Publisher: Warszawa : ISP PAN, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-074457] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088529] (1).
Lokalny, narodowy, ponadnarodowy : wymiary świata kreowanego przez media / pod red. Andrzeja Szpocińskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Bliski Wschód : społeczeństwa-polityka-tradycje / Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Instytut Studiów Politycznych PAN. Publisher: Warszawa : Academica Wydaw. SWPS, 2004-2011. Availability: Copies available for hold on place: [CA-753] (8).
Sprawy Międzynarodowe / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 1948-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-28] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-28] (43).
Europa Środkowo-Wschodnia / Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : ISP PAN, 1994-2009. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1287] (14).
Kultura i Społeczeństwo / Zakład Socjologii i Historii Kultury Polskiej Akademii Nauk, red. naczelny Józef Chałasiński. Publisher: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. Online Access: Click here to access online | Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1312] (45).
Prywatyzacja : szanse i zagrożenia / pod red. Marii Jarosz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN [Polskiej Akademii Nauk], 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-042294] (1).
Zmiany strukturalne : gospodarka i społeczeństwo / red. nauk. Witold Jakóbik ; Instytut Studiów Politycznych PAN, Fundacja im. Friedricha Eberta. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : Fundacja im. Friedricha Eberta, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-028027] (1).
Studia Polityczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych. Publisher: Warszawa : PAN ISP, 1992-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-397] (8).
Intelektualiści a kryzys : studium myśli politycznej emigracji niemieckojęzycznej / Ryszard Skarzyński. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-036414] (3).
  Copies available for hold on place: [M-032655] (1).
Od nienawiści do przyjaźni : o problemach polsko-niemieckiego sąsiedztwa / pr. zb. pod red. Friedberta Pflügera i Winifrieda Lipschera ; [red. wyd. pol. Jerzy Holzer i zespół] ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : PAN ISP, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-036515] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032978] (1).
Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1944-1945 / oprac. Aleksander Kochański. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-035744] (1).
Rewolucja węgierska 1956 w polskich dokumentach / oprac. János Tischler. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-066470] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035743] (1).
Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956 : taktyka, strategia, metody. Cz. 2, Lata 1948-1949 / oprac. Andrzej Paczkowski ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : ISP PAN, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-085936] (2).
  Copies available for hold on place: [M-036608] (1).
Protokół obrad KC PPR w maju 1945 roku / oprac. Aleksander Kochański ; Pracownia Najnowszej Historii Politycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN [Polskiej Akademii Nauk], 1992. Other title: Protokół obrad Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej w maju 1945 roku.Availability: Copies available for loan: [M-036611] (2).
  Copies available for hold on place: [M-036609] (1).
Pierwsza próba indoktrynacji : działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944-1947 / Andrzej Krawczyk ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : ISP PAN, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-066472] (2).
  Copies available for hold on place: [M-036709] (1).
Stosunki polsko-radzieckie 1939-1945 / Jacek Ślusarczyk ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1991. Other title: Stosunki polsko-radzieckie 1939-45.Availability: Copies available for loan: [M-074271] (3).
  Copies available for hold on place: [M-037045] (1).
Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956 : taktyka, strategia, metody. Cz. 1, Lata 1945-1947 / oprac. Andrzej Paczkowski ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-081521] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037640] (1).
Powrót żołnierzy AK z sowieckich łagrów / dokumenty oprac. oraz opatrzył przypisami i wstępem Andrzej Paczkowski ; dokumenty przetł. Wojciech Materski. Publisher: Warszawa : ISP PAN, 1995. Other title: Powrót żołnierzy Armii Krajowej z sowieckich łagrów.Availability: Copies available for hold on place: [M-074466] (1).
Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu / Andrzej Walicki ; przekł. przejrzany przez aut. Janusz Stawiński. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1995. Other title: Legal Philosophies of Russian Liberalism.Availability: Copies available for hold on place: [M-037964] (1).
Współpraca regionalna państw bałtyckich w zakresie ochrony zasobów biologicznych Bałtyku / Marek Jaworski ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-040044] (1).
Polacy '90 : konflikty i zmiana : (raport z badań empirycznych) / zespół aut. Władysław Adamski [et al.] ; [red. nauk. Władysław Adamski, Andrzej Rychard, Edmund Wnuk-Lipiński] ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN. Zespół Badań Europy Wschodniej. Publisher: Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1991. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-042678] (1).
Transformacja, elity, społeczeństwo / pod red. Marii Jarosz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2007 (2006). Availability: Copies available for loan: [M-006126] (5).
  Copies available for hold on place: [M-097861] (1).
Lists:
Główny Urząd Kontroli Prasy : 1945-1949 / oprac. Daria Nałęcz ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-000670] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000669] (1).

Powered by Koha