Your search returned 75 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Instytucje prawa administracyjnego europejskich państw socjalistycznych : praca zespołowa / pod red. Jerzego Starościaka ; [zespół aut. L. Bar et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-070190] (1).
Przedstawicielstwo w państwie socjalistycznym : problemy teorii w świetle praktyki rad narodowych / Barbara Zawadzka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-068637] (1).
Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych Ameryki / [redaktor naukowy Wojciech Sokolewicz ; streszczenie sporządził i na język angielski przełożył Aleksander Makowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-072888] (1).
Instytucje i doktryny prawno-polityczne Stanów Zjednoczonych Ameryki : (zagadnienia wybrane) : zbiór studiów / pod red. Wojciecha Sokolewicza ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-021415] (1).
Praworządność w systemie demokracji socjalistycznej / Andrzej Burda ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo PAN, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-081547] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011914] (1).
Konstytucje Finlandii, Włoch, Niemieckiej Republiki Federalnej, Francji : zbiór tekstów / pod red. Andrzeja Burdy, Mariana Rybickiego ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-021396] (1).
Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka : standard prawa i jego realizacja a przyszłe wyzwania : konferencja naukowa 23-24 marca 2001, Poznań / [oprac. red.: Roman Wieruszewski, Renata Hliwa] ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Poznańskie Centrum Praw Człowieka. Publisher: Poznań : Fundacja Promocja Praw Człowieka - Badania i Nauczanie, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-112538] (1).
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : studium prawno-polityczne opracowane przez zespół autorski / pod red. Andrzeja Burdy ; aut. Andrzej Burda [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-008664] (2).
  Copies available for hold on place: [M-000468] (1).
Grupowanie przedsiębiorstw państwowych : zagadnienia prawne : prace z zakresu studiów nad problemtyką prawną zarządzania gospodarką narodową / pod red. Ludwika Bara ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-008703] (1).
Prawo zobowiązań - część szczegółowa / red. Jerzy Rajski ; aut.: Adam Brzozowski [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 listopada 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051025] (2).
Prawo zobowiązań - część szczegółowa / red. Janina Panowicz-Lipska ; aut.: Roman Budzinowski [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2004 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051019] (2).
Problemy odpowiedzialności majątkowej państw RWPG : materiały z międzynarodowej sesji naukowej Warszawa 9 11 listopada 1972 r. / pod red. Henryka de Fiumela ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-013477] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013476] (1).
Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce : z badań Instytutu Nauk Prawnych PAN. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-015139] (1).
Międzynarodowe prawo rodzinne / Mieczysław Sośniak, Bronisław Walaszek, Eustachy Wierzbowski ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydaw. PAN, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-070020] (1).
Konstytucje europejskich państw socjalistycznych : zbiór tekstów / pod red. Andrzeja Burdy ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-015384] (1).
Schemat klasyfikacji dokumentów prawniczych / pod red. Tekli Zawilińskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław [etc.] : Instytut Nauk Prawnych PAN, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-017092] (1).
Wzorce umowne : ogólne warunki, wzory, regulaminy / Ewa Łętowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-069369] (1).
Czasopismo Prawno-Historyczne / pod red. Zygmunta Lisowskiego, Zygmunta Wojciechowskiego. Publisher: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1948-. Other title: Annales d'Histoire du Droit.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1300] (26).
Studia Prawnicze / Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1963-. Other title: Legal Studies.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-226] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-226] (30).
Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce. Publisher: Łódź : Zrzeszenie Prawników Demokratów, 1946-. Availability: Copies available for hold on place: [CB-220] (74).
Orzecznictwo Sądów Polskich / Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. ; Witold Czachórski redaktor naczelny. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990-. Availability: Copies available for hold on place: [CB-42] (25).
The Polish Yearbook of International Law / Polish Institute of International Affairs, Institute of Legal Sciences of Polish Academy of Sciences, Polish Branch of International Law Association. Publisher: Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1968-. Other title: Annuaire Polonais de Droit International.Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-565] (8).
Prawo zobowiązań - część ogólna / red. Ewa Łętowska ; aut.: Małgorzata Bednarek [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-084756] (1).
Polska Bibliografia Prawnicza / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych ; [pod red. Karola Koranyiego]. Publisher: Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1962-. Other title: Bibliographie Juridique Polonaise.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1025] (14).
Metody badania prawa : materiały sympozjum, Warszawa, 28-29.IV.1971 r. / pod red. Adama Łopatki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-036193] (1).
Powstanie Polski Ludowej : problemy prawa międzynarodowego / Ludwik Gelberg ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-037295] (1).
Prawo rodzinne i opiekuńcze / red. Tadeusz Smyczyński ; aut. Marek Andrzejewski [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-079254] (1).
Umowy międzynarodowe a państwa trzecie / Ryszard Baturo ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych.. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-075178] (1).
Prawo zobowiązań - część ogólna / red. Adam Olejniczak ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-097031] (1).
Układ PRL - NRF z 7 grudnia 1970 r. : analiza prawna / Ludwik Gelberg ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1974. Other title: Układ Polska Rzeczpospolita Ludowa - Niemiecka Republika Federalna z 7 grudnia 1970 r..Availability: Copies available for hold on place: [M-056146] (1).

Powered by Koha