Your search returned 93 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Mity tradycjonalizmu integralnego : Julius Evola i kultura religijno-filozoficzna prawicy / Zbigniew Mikołejko ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 1998. Online Access: Click here to access online | Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-038578] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011256] (1).
Wiek a pełnienie ról społecznych / Halina Worach-Kardas ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-072897] (1).
Rodzina polska lat siedemdziesiątych / pod red. Marii Jarosz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-022001] (1).
Child and values / Anna Titkow ; Polish Academy of Sciences. Institute of Philosophy and Sociology, University of Wasaw. Institute of Sociology. Publisher: Warszawa : The Institute of Philosophy and Sociology, 1984. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-012856] (1).
Małżeństwo, seks, prokreacja : analiza socjologiczna / Danuta Duch-Krzystoszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, [1998]. Availability: Copies available for loan: [M-048991] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088987] (1).
Lists:
Konsumpcja : warunki, zróżnicowania, strategie / Joanna Sikorska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-087032] (1).
Sytuacja pracy a struktura społeczna : w poszukiwaniu nowego wymiaru pozycji społeczno-zawodowej / Krystyna Janicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 1997. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-088899] (1).
Zagadnienia historiozoficzne : praca zbiorowa / pod red. Jakuba Litwina ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-011179] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011178] (1).
Zróżnicowanie społeczno-zawodowe i jego korelaty : z badań nad ludnością miejską w latach 1964-1967 / Kazimierz Słomczyński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii ; Uniwersytet Warszawski - Instytut Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1972. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-008769] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070453] (1).
Wywiad kwestionariuszowy : analizy teoretyczne i badania empiryczne : wybór tekstów / pod red. Krystyny Lutyńskiej i Andrzeja Pawła Wejlanda ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-078896] (1).
  Copies available for hold on place: [M-007940] (1).
Racjonalność i styl myślenia / wybrał, wstępem i posł. opatrzył Edmund Mokrzycki ; przeł. Mirosława Grabowska [et al. ; Instytut Filozofii i Socjologii]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN [Polskiej Akademii Nauk] : "Czytelnik", cop. 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-088637] (1).
Urbanizacja kultury w Polsce / Anna Pawełczyńska, Wanda Tomaszewska ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-069873] (1).
Wstęp do Bruna / Michele Ciliberto ; przeł. Paweł Bravo ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2000. Other title: Introduzione a Bruno.Availability: Copies available for hold on place: [M-094149] (1).
Prognozowanie kultury / Aleksander Wallis ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-007807] (2).
  Checked out (1).
Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki / pod red. Adama Schaffa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-072663] (2).
  Copies available for hold on place: [MA-006699] (1).
Zawód fryzjera na tle przemian społecznych / Renata Tulli ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zakład Badań Socjologicznych. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-008834] (1).
Z badań nad aktywnością zawodową i społeczną chłopów : (studium na przykładzie wsi Łysa Góra) / Franciszek Wiktor Mleczko ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-009241] (1).
Socjologia organizacji : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Doktora ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-033366] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009235] (1).
Osobowość a działanie / Władysław J. Paluchowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-042829] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009795] (1).
Wartości, nauka i świadectwa epoki / Feliks Gross ; przedm. i wybór Joanna Kurczewska ; noty i koment. Krzysztof Tyszka ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Wydaw. IFIS PAN, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-074339] (1).
Kariery zawodowe i postawy społeczne inteligencji w PRL 1945-1959 / Andrzej Borucki ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zakład Badań Socjologicznych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-069406] (1).
Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim / Henryk Piluś ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-019273] (1).
Partie : nieustanne kłopoty / Włodzimierz Wesołowski ; przedm. Andrzej Siciński ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091565] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Katolicyzm wczesnośredniowieczny : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kellera ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-024271] (1).
Przedmiot poznania w naukach społecznych / Józef Niżnik ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-075001] (1).
Autorytaryzm, lęk, konformizm : analiza społeczeństwa polskiego końca lat siedemdziesiątych / Jadwiga Koralewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-028039] (1).
Miejsce dziecka w świecie wartości / Anna Titkow ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-028055] (1).
Budżet czasu, struktura społeczna, polityka społeczna / Edmund Wnuk-Lipiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-077487] (2).
  Copies available for hold on place: [M-027912] (1).
Filozofia w Polsce : słownik pisarzy / [kom. red. Bronisław Baczko et al.] ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-093573] (1).
Studia Filozoficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : PWN, 1957-1990. Availability: Copies available for hold on place: [CA-383] (30).

Powered by Koha