Your search returned 238 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zastosowania optymalizacji w gospodarce wodnej / Wojciech Z. Chmielowski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-031255] (1).
  Copies available for hold on place: [M-026851] (1).
I Forum Architecturae Poloniae Medievalis : praca zbiorowa : [Kraków, 11 maja 2007] / pod red. Klaudii Stali ; [aut. Cezary Buśko et al. ; Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Katedra Historii Architektury Polskiej i Konserwacji Zabytków]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2007. Other title: Forum Architecturae Poloniae Medievalis, 1.Availability: Copies available for hold on place: [M-097145] (1).
Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych / Agata Zachariasz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Neogotycki budynek uniwersytecki : dzieło epoki oraz obiekt współczesnych działań konserwatorskich i modernizacyjnych na przykładzie Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego / Monika Bogdanowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101614] (1).
O orientacji w przestrzeni miasta / Anna Agata Kantarek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, druk 2009. Availability: Copies available for loan: [M-088310] (1).
Problemy projektowania budynków mieszkalnych a zdrowie człowieka : wybrane zagadnienia / Teresa Kusionowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-059048] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097202] (1).
Miejsce kościoła w mieście : analiza myśli kompozycyjnej w wybranych obiektach sakralnych autorstwa Witolda Cęckiewicza / Beata Malinowska-Petelenz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059049] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097640] (1).
Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji : praca zbiorowa. Cz. 1, Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego / red. Joanna Żyra. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji : praca zbiorowa. Cz. 2, Konkurencyjność podmiotów / red. Joanna Żyra. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i urbanistyce : pomoc dydaktyczna / Zbigniew Radziewanowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059050] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097617] (1).
Krótkie eseje i najkrótsze myśli o architekturze / Witold Cęckiewicz ; słowo wstępne Władysław Stróżewski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-112225] (1).
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Urbanistyki i Architektury. Publisher: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967-2008, 2013-. Other title: Urbanity and Architecture Files.Online Access: Od 2013 Availability: Copies available for hold on place: [CA-1209] (10).
Ćwiczenia i projekty z przedmiotu gospodarka wodna : pomoc dydaktyczna / Wojciech Z. Chmielowski, Adam Jarząbek ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-077533] (5).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Historyczne założenia zdrojowisk w kształtowaniu współczesnych ośrodków balneologicznych w Polsce / Elżbieta Węcławowicz-Bilska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-087417] (1).
Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu : o czynniku kompozycji : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Aleksander Böhm ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-100906] (1).
O ergonomii i architekturze / Maciej Złowodzki ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Technologiczne i środowiskowe projektowanie architektury biur / Maciej Złowodzki ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-087719] (1).
Tarnobrzeg : historia rozwoju przestrzennego / Kazimierz Kuśnierz ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Zakładu Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-097630] (1).
Współczesne muzeum w strukturze miasta / Mateusz Gyurkovich. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059034] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112761] (1).
Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 1, Architektura / Zdzisława Tołłoczko ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-067268] (1).
Architektura muzą malarstwa : motyw formy architektonicznej w malarstwie europejskim nowej ery / Iwona Zuziak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-109060] (1).
Krzyże nagrobne, kapliczki i figury w małej architekturze krajobrazu Krakowa i okolic / Jan Władysław Rączka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-097616] (1).
W nurcie neorenesansu włoskiego architektury XIX-wiecznego Krakowa : pomoc dydaktyczna / Zbigniew Jan Białkiewicz : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112221] (1).
Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Łańcuta / Justyna Kobylarczyk ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097639] (1).
Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej / Wacław Celadyn ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydaw. PK, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 69] (1).
Rola rysunku w warsztacie architekta : szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych uczelni europejskich i polskich / Andrzej Białkiewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-109109] (1).
Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 1, Architektura / Zdzisława Tołłoczko ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-112732] (1).
ARD art restoration dictionary : English Polish (Polish-English) dictionary of art restoration : restoration of easel paintings = angielsko-polski (polsko-angielski) słownik konserwacji-restauracji dzieł sztuki : konserwacja malowideł sztalugowych / Monika Bogdanowska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2011. Other title: English Polish (Polish-English) dictionary of art restoration | Angielsko-polski (polsko-angielski) słownik konserwacji-restauracji dzieł sztuki.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.111] (1).
Struktura materii gwiazdy neutronowej / Adam Szmagliński, Marek Kutschera, Sławomir Stachniewicz, Włodzimierz Wójcik ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-109613] (1).
Wielowymiarowe charakterystyki magnesowania w modelach obwodowych maszyn elektrycznych / Adam Warzecha. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).

Powered by Koha