Your search returned 646 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Organizatoryka / Zbigniew Martyniak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-011625] (1).
Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych / Andrzej J. Klawe, Antoni Makać. Edition: Wyd. 3, zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-012579] (1).
Statystyka matematyczna / Wiesław Sadowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-088672] (1).
Wymiana zagraniczna a dochód narodowy / Paweł Bożyk. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1968. Availability: Copies available for loan: [M-012598] (1).
Badanie rynków eksportowych / Barbara Tokarska. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-012599] (1).
Targi i wystawy międzynarodowe / Tadeusz Walczykiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-012597] (1).
Ekonomika handlu zagranicznego / Józef Krynicki, Tom Kronsjö, Zbigniew Zawada. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-012574] (1).
Handel międzynarodowy : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Pawła Bożyka ; autorzy Paweł Bożyk, Leszek Balcerowicz, Jan Bossak, Adam Budnikowski, Andrzej Jeż, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Andrzej J. Klawe, Józef Misala, Ewa Rumińska, Jerzy Wieczorek, Zbigniew Zimny. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-012530] (1).
  Copies available for hold on place: [M-017838] (1).
Koniunktura gospodarcza : praca zbiorowa / pod redakcją Zygmunta Kowalczyka ; poszczególne rozdziały napisali: Andrzej Byrt, Zygmunt Kowalczyk, Paweł Pawłowski, Marek Rekowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-011357] (1).
Automatyczne przetwarzanie informacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zdzisława Hellwiga ; [aut. poszczególnych rozdz.: Stanisław Krawczyk et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-010714] (1).
Kooperacja przemysłowa Polski z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi / Andrzej Wieczorkiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-012570] (1).
Import a produkcja przemysłowa / Jerzy Borowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-012547] (1).
Statystyka międzynarodowa : (organizacja i metodologia) / T. Riabuszkin ; [tł. Stanisław Ejsmund]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-022002] (1).
Nowe formy i metody wymiany międzynarodowej / Stanisław Szczypiorski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-012613] (1).
Współczesne przemiany w gospodarce światowej / Tadeusz Łychowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1968. Availability: Copies available for loan: [M-042712] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011474] (1).
Ergonomia / Jan Rosner. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Ekonomika i organizacja przedsiebiorstw handlowych i usługowych / Jerzy Altkorn, Marian Strużycki. Edition: Wyd. 2. zaktual.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-011393] (1).
Gospodarka światowa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Pawła Bożyka ; aut. Józef Biskup [et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-012569] (1).
Teoria wymiany międzynarodowej a programowanie liniowe / Juliusz Kotyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-012532] (1).
Kooperacja przemysłowa z zagranicą / Eugeniusz Tabaczyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-012534] (1).
Koszty kredytów zagranicznych / Zygmunt Beer. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1968. Availability: Copies available for loan: [M-012529] (1).
Marketing usług : idee - zastosowania / Mirosława Pluta-Olearnik. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-039611] (1).
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i finansowe / Eugeniusz Drabowski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. Availability: No copies available
  On hold (1).
Handel zagraniczny / oprac. Urszula Płowiec. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-012627] (1).
Wielkie organizacje gospodarcze w handlu zagranicznym / Józef Najdek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-012646] (1).
Transport i spedycja międzynarodowa : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut.: Ignacy Tarski et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktual.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-071423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Eksport techniki do krajów rozwijających się / [Jerzy Cieślik, Halina Kaczmarczyk, Ryszard Rapacki ; pod red. naukową Józefa Nowickiego]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-012629] (1).

Powered by Koha