Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach w latach 1970-2005 i jej rola w kształceniu kadr kultury fizycznej / Monika Sraga ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Cyber-Terrorism as the New Form of Threat in the Twenty-first Century / Monika Ostrowska. Source: National and international security in contemporary changing reality. Pt. 1 Krakow : Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. Security Sciencies Faculty : Krakow Society of Education - AFM Publishing House, 2012
Geopolityka i Polska / Eugeniusz Januła, Monika Sraga. Source: Między kryzysem a współpracą gospodarczą : przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 2010
Janusz Kręcikij, "Podejmowanie decyzji w działaniach sieciocentrycznych - ewolucja czy rewolucja?" / Monika Ostrowska. Source: Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008-
Poczucie bezpieczeństwa wśród służb mundurowych na przykładzie Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej / Monika Ostrowska, Zyta Dymińska. Publisher: Kraków : Międzynarodowa Fundacja "Scientia, Ars, Educatio" : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie ; Gliwice : UKiP J&D Gębka, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114906] (1).
  Copies available for reference: [CZ KA 351.74/.75] (1).
Towarzystwo Strzeleckie "Bractwo Kurkowe" / Monika Ostrowska. Source: Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008-
Edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem w przygotowaniu kadr dla szkolnictwa i przedsiębiorczości : monografia / redakcja: Monika Ostrowska, Janusz Ziarko ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-100700] (3).
  Copies available for reference: [CZ KA 331] (1).
  Checked out (1).
Rola i zadania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Marek Zawartka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Nowe Kierunki w Badaniach i Naukach o Edukacji i Bezpieczeństwie w XXI Wieku = New Directions in Researches and Sciences on Education and Security i XXI st Century / [red. nauk. Sławomir M. Mazur, Monika H. Ostrowska ; Międzynarodowa Fundacja "Scientia, Ars, Educatio", Katolicki Uniwersytet v Ruzomberoku. Pedagogicka Fakulta]. Publisher: Ruzomberok ; Kraków : Międzynarodowa Fundacja "Scientia, Ars, Educatio", Katolicki Uniwersytet v Ruzomberoku. Pedagogicka Fakulta, 2011-. Other title: New Directions in Researches and Sciences on Education and Security i XXI st Century.Availability: Copies available for reference: [CA-1315] (1).
Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego wśród nauczycieli przedmiotu "Edukacja dla Bezpieczeństwa" : monografia / Monika Ostrowska, Zofia Mazur ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ KA 37.091] (1).
  Checked out (1).
Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110229] (1).
  Copies available for reference: [CZ KA 351.74/.75] (1).
Współczesne wyzwania teorii i praktyki bezpieczeństwa / redakcja: Sławomir M. Mazur, Monika Ostrowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110228] (1).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.56/.57] (1).
Analiza wyników badań własnych / Monika Ostrowska, Zofia Mazur. Source: Ostrowska, Monika (nauki o bezpieczeństwie). Autor Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego wśród nauczycieli przedmiotu "Edukacja dla Bezpieczeństwa" Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM, 2017
Charakterystyka wypalenia zawodowego / Monika Ostrowska, Zofia Mazur. Source: Ostrowska, Monika (nauki o bezpieczeństwie). Autor Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego wśród nauczycieli przedmiotu "Edukacja dla Bezpieczeństwa" Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM, 2017
Charakterystyka zjawiska stresu / Monika Ostrowska, Zofia Mazur. Source: Ostrowska, Monika (nauki o bezpieczeństwie). Autor Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego wśród nauczycieli przedmiotu "Edukacja dla Bezpieczeństwa" Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM, 2017
Misje wojskowe jako instrument wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa / Monika Ostrowska. Source: Współczesne wyzwania teorii i praktyki bezpieczeństwa Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016Other title: Military missions as an instrument of the common foreign and security policy.
Perspektywy rozwoju Straży Miejskiej w Krakowie / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016Source: Bezpieczeństwo i Obronność Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012-
Wybrane osiągnięcia strażników miejskich / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016Source: Bezpieczeństwo i Obronność Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012-
Psy służbowe / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016Source: Bezpieczeństwo i Obronność Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012-
Pojazdy Straży Miejskiej / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016Source: Bezpieczeństwo i Obronność Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012-
Programy profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016
System szkoleń w Straży Miejskiej w Krakowie / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016
Struktura organizacyjna komendy i oddziałów Straży Miejskiej Miasta Krakowa / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016
Struktura i zadania Straży Miejskiej / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016
Podstawy prawne funkcjonowania straży miejskiej / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016
Straże miejskie dawniej i obecnie / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016
Straż miejska w Krakowie w latach 1991-2016 / Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza. Source: Mazur, Sławomir. Straż miejska miasta Krakowa w latach 1991-2016 : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016
Rozwijanie kompetencji pracowników w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie odpowiedzialnym społecznie / Janusz Ziarko, Monika Ostrowska. Source: Edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem w przygotowaniu kadr dla szkolnictwa i przedsiębiorczości : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015Other title: Developing health-and-safety-at-work competence among employees in a socially responsible business.
Zarządzanie ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy nauczyciela / Monika Ostrowska, Janusz Ziarko. Source: Edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem w przygotowaniu kadr dla szkolnictwa i przedsiębiorczości : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015Other title: Managing teachers' occupational risk at their workplace.
Wpływ edukacji na bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią / Monika Ostrowska, Janusz Ziarko. Source: Edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem w przygotowaniu kadr dla szkolnictwa i przedsiębiorczości : monografia Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015Other title: Influence of civil-defence education on the safety of students at school and other places.

Powered by Koha