Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo rolne : zbiór przepisów / Aleksander Oleszko [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-041395] (8).
  Copies available for reference: [CZ 349.42] (1).
Prawo rolne : zbiór przepisów / [zebr. i oprac.] Beata Jeżyńska, Piotr Mikołajczyk, Radosław Pastuszko ; red. Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2003 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-072245] (13).
  Copies available for reference: [CZ 349.42] (1).
Prawo rolne : wybrane zagadnienia : przepisy i orzecznictwo / Aleksander Oleszko, Beata Jeżyńska, Stefan Tarasiuk. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 1996 r.Publisher: Kraków ; Lublin : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-031570] (1).
Prawo żywnościowe wspólnotowego rynku rolnego / Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 1 września 2006 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095705] (1).
Prawo żywnościowe / [oprac.:] Aleksander Oleszko, Beata Jeżyńska, Radosław Pastuszko. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2004 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-095700] (1).
Księgi wieczyste i hipoteka : zbiór przepisów / wprow. Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2004.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055393] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego : [ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi] / [pod red. Edwarda Drozda, Aleksandra Oleszki i Maksymiliana Pazdana ; aut. Gerard Bieniek et al.] ; Notariat Rzeczypospolitej. Publisher: Kluczbork : Zakład Poligraficzno-Papierniczy "Klucz-DruK", [ca 2007]. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo żywnościowe : zbiór przepisów / [opracowanie] Beata Jeżyńska, Piotr Mikołajczyk, Radosław Pastuszko ; red. Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2003 r., (edycja 2003/2004).Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-055377] (1).
Prawo żywnościowe : zbiór przepisów / [zebr. i oprac.] Beata Jeżyńska, Piotr Mikołajczyk, Radosław Pastuszko ; red. Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2003 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-077540] (2).
Prawo rolne i żywnościowe : zarys wykładu / Beata Jeżyńska, Aleksander Oleszko. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-077723] (1).
  Copies available for hold on place: [M-077715] (1).
Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej / Aleksander Oleszko. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-063316] (1).
Ustrój polskiego notariatu / Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 1 października 1999 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-078846] (5).
  Copies available for hold on place: [M-109628] (1).
Hipoteka w praktyce : zagadnienia prawne, orzecznictwo, przepisy / Edward Drozd, Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na dzień 15 maja 1995 r.Publisher: Poznań ; Kluczbork : Wydaw. Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-084042] (1).
Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości / Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Akty notarialne : komentarz / Aleksander Oleszko. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 grudnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza : dyscyplinarnej, cywilnej, karnej / Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo o notariacie. Kodeks etyki zawodowej notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe / wybór i opracowanie Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko. Edition: 2 wyd., stan prawny na 1 grudnia 2015 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie po 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Prawo o notariacie : komentarz. T. 1, Ustrój notariatu / Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 1 maja 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Ustrój notariatu.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kształtowanie współczesnego ustroju rolnego w świetle dotychczasowego ustawodawstwa / A. Oleszko, B. Jeżyńska, P. Mikołajczyk, R. Pastuszko. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-
Podział prawny nieruchomości gruntowej : (zagadnienia wieczystoksięgowe) / Aleksander Oleszko. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-
Przejęcie mienia zlikwidowanego państwowego przdsiębiorstwa gospodarki rolnej przez Agęcję Własności Rolnej Skarbu Państwa a sytuacja prawna budynków mieszkalnych wzniesionych na cudzym gruncie przez zlikwidowane przedsiębiorstwo / Aleksander Oleszko. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-
Przejęcie przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa mienia zlikwidowanego państwowego przdsiębiorstwa gospodarki rolnej po zniesieniu jednolitego funduszu własności państwowej / Aleksander Oleszko. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-
Tytuły prawne uwłaszczenia nieruchomości rolnych / Beata Jeżyńska, Piotr Mikołajczyk, Aleksander Oleszko. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-

Powered by Koha