Your search returned 5034 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Socjologia stosunków międzynarodowych : zarys problematyki / Tadeusz Paleczny ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-055945] (67).
  Copies available for reference: [CZ KA 316] (1).
Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych / oprac. Zdzisław Zarzycki ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-074018] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 2] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce : zakres wykładu, kazusy, wybór źródeł / Izabela Lewandowska-Malec. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-071638] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (1).
Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku : materiały konferencyjne III Galicyjskich Spotkań Medycznych : praca zbiorowa / pod red. Marka Krobickiego i Zofii Szaroty ; [Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego]. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-024649] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 613.98:616-053.9] (1).
Ból i cierpienie : materiały konferencyjne / pod red. Zdzisława Gajdy ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Katedra Historii Medycyny CM UJ, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-024622] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 616-083] (1).
Stosunki majątkowe między małżonkami w prawie prywatnym międzynarodowym / Marcin Czepelak. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-021500] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 347.6] (1).
Si vis pacem, para bellum : wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego / Romuald Szeremietiew. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-027777] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.56/.57] (1).
Krakowskie Studia Międzynarodowe : [czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego]. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004-. Other title: Krakow International Studies.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-207] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-207] (14).
Spotkania z Lewiatanem / pod red. Piotra Kimli i Barbary Krauz-Mozer ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-026272] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 321] (1).
Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej / Ewa Szymanik ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-031805] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-025270] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 336] (1).
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / pod red. Danuty Surówki-Marszałek ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-025150] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 005] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : praca zbiorowa. Cz. 5 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; [Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-024888] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 336] (1).
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : rodzina wobec zagrożeń XXI wieku / pod red. Małgorzaty Leśniak ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-026035] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.811/.815] (1).
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia : akcenty retro- i prospektywne / pod red. Stanisława Kiliana ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. Other title: Style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia - akcenty reto- i prospektywne.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-074944] (48).
  Copies available for reference: [CZ KA 32] (1).
Polska i społeczeństwo w XXI wieku : "państwo i prawo w XXI wieku - szanse i zagrożenia" / pod red. Barbary Stoczewskiej ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Other title: Państwo i prawo w XXI wieku - szanse i zagrożenia.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-026564] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 34] (1).
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : sztuka - społeczeństwo - edukacja / pod red. Stanisława Hrynia ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-026504] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 72] (1).
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / pod red. Danuty Surówki-Marszałek, Wiktora Adamusa i Wiktora Krawczyka. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. Other title: Zarządzanie i marketing w XXI wieku.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-025196] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 005] (1).
Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / pod red. Klemensa Budzowskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Other title: Polska i społeczeństwo w dwudziestym pierwszym wieku.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-025488] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : harmonizacja europejskiej przestrzeni współpracy w dziedzinie prawa, kultury i turystyki / pod red. Bogusławy Bednarek ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Online Access: Okladka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-026561] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.39(4-67)] (1).
Banki na rynku kapitałowym : podstawowe zagadnienia bankowości inwestycyjnej / Zbigniew Mazur. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-007103] (40).
  Copies available for reference: [CZ KA 336.7] (1).
Elementy programu prezentacyjnego MS PowerPoint 2000 : zeszyt ćwiczeń / pod red. Macieja Pękali ; [aut.: Iwona Gajda et al.] ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-026110] (38).
  Copies available for reference: [CZ KA 004] (1).
Polska w procesie tworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych : katalog dokumentów / oprac. Jan Staszków. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-024708] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 327(438)] (1).
Stosunki międzykulturowe : zarys problematyki / Tadeusz Paleczny. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2005. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-109855] (42).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.7] (1).
Podstawy statystyki / Jolanta Kurkiewicz, Marcin Stonawski ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-078617] (38).
  Copies available for reference: [CZ KA 311] (1).
  Checked out (2).
Elementy arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL 2000 : zeszyt ćwiczeń / Iwona Gajda et al. ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-050465] (37).
  Copies available for reference: [CZ KA 004] (1).
Ex Oriente Lux : księga pamiątkowa dla Romana Sławińskiego / [red. prowadzący Halina Baszak Jaroń]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-026080] (38).
  Copies available for reference: [CZ KA 94(4/9)] (1).
Bezpieczeństwo kulturowe : zarys problematyki / Jan Czaja ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-032959] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Ronald Reagan a wyzwania epoki / pod red. Andrzeja Bryka i Andrzeja Kapiszewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-026594] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 94(4/9)] (1).
Measurement and assessment in educational and social research / ed. by Boris Kožuh [et al.]. Publisher: Cracow [etc.] : Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-101936] (2).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.016] (1).

Powered by Koha